Kehysriihestä kasvua ja toivoa, vastuunkantoa ja sopeutusta !

Kehysriihestä kasvua ja toivoa, vastuunkantoa ja sopeutusta !

 

Jyrki Kataisen hallitus on haasteellisessa tilanteessa näyttänyt vahvan tahtonsa ja todistanut epäilijöille toimintakykynsä. Kehysriihen toimenpiteillä taloutta sopeutetaan ja velkaantuminen taittuu. Vajaan vuoden sisällä on jo tehty yli viiden miljardin euron suuruiset sopeutustoimet.
Sopeututtamalla ei maata haluta kurjistaa eikä säästöjä tehdä yhtään enempää kuin on pakko. Verotuloja kerätään korottamalla arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä ja kaikkein suurituloisimpien tuloverotusta kiristetään määräaikaisesti.
On viisasta, että hallitus juuri nyt viennin arvon supistuessa panostaa kasvun ja kilpailukyvyn luomiseen.  Monipuolisella kasvupaketilla yrityksiä kannustetaan investoimaan ja luomaan uusia työpaikkoja. Suomi tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja ja työntekijöitä. Onkin hienoa, että Jyrki Kataisen hallitus voimakkaasti panostaa nuorten työllisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Oppisopimuskoulutus, ammatillisen koulutuksen lisääminen, työpajat ovat toimivia ja testattuja keinoja ja niihin panostetaan edelleen.
Olennaista työllisyyden hoidossa on kannustavuuden lisääminen, vain tukitoimia lisäämällä ei tuloksia synny. Olennaista on kannustaa nuorta, työtöntä toimimaan itse. Hallitus tarjoaakin sekä keppiä että porkkanaa.  Työton,  joka osallistuu aktiivitoimiin saa jatkossa korkeampaa tukea. Kannustavuuden puute on ollut yksi este työllisyysasteen nousulle ja kannustavuuden parantamiseksi on tehtävä töitä edelleen.
Maakunnan kannalta ykkösuutinen on ehdottomasti Viitostien Mikkeli-Juva perusparannuksen aloittaminen.  Jo tällä hallituskaudella päästään aloittamaan Mikkelin kohta ja liikennepoliitiisdssa selonteossa huhti- toukokuussa määritellään hankkeen jatko. On hienoa, että tämä ikuisuushankkeemme viimein etenee.
Toinen huippuhyvä päätös on merkittävä 30 miljoonan panostus poliisien toimintamenoihin. Tämä raha otetaan vastaan kiitollisuudella sillä arjen turvallisuutta meillä ei ole varaa heikentää.
Kehysriihi sisältää paljon, jopa yllättävän paljon positiivisia päätöksiä, mutta toki se sisältää asioita, joilla on myös ikäviä vaikutuksia. Kunnat joutuvat jälleen osallistumaan talkoisiin, kun kuntien indeksit jäädytetään. Toisaalta  on päätetty jatkaa edelleen yhteisöveron jakoa tasaisemmin kuntien ja valtion kesken. Myös kuntien tehtävien määrää tarkastellaan. 
Myös lapsiperheet joutuvat osallistumaan talkoisiin, kun lapsilisien indeksi korotus jäädytetään muutamaksi vuodeksi. Toisaalta muistan edelleen elävästi, miten kiukkuiseksi suomalaiset saatiin , kun indeksikorotus viime vuonnakinperhettä kohti oli vain 3 euroa. Kotihoidontukeen ei nyt puututa, sen sijaan selvitetään rauhassa, miten kotihoidontukea ja päivähoitoa voitaisiin kehittää lapsiperheitä paremmin palvelevaksi.
Lopuksi, on todettava, että kehysriihi osoitti kuuden puolueen hallituksen vahvan toimintakyvyn ja halun kantaa vastuuta. Jokainen teki kompromisseja ja vaalilupauksetkin lakaistiin maton alle.  Pääministeri Kataisen johdolla hallitus kantaa aidosti vastuuta isänmaan tulevaisuudesta, oikeudenmukaisesti ja toivoa luoden.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto