Keskitytään vanhuksiin, ei pikkupolitikointiin

Keskitytään vanhuksiin, ei pikkupolitikointiin

Viime viikkojen kiistely vanhuspalvelulain sisällöstä on ollut ikävää. Lain alkuperäinen hyvä tarkoitus on hämärtynyt. Työtä vanhuspalvelujen parantamiseksi on tehty jo pitkään. Viime kauden lopulla ministeri Risikko aloitti lain valmistelun. Hallitusohjelmaneuvotteluissa teimme Paulan kanssa kovasti töitä, että rahaa riittäisi perusturvan kehittämisen lisäksi myös perusterveydenhuollon, vanhuspalvelujen, omaishoidon ja lapsiperheiden palvelujen parantamiseen.

Vanhuspalvelulakiesityksen sisältö on hyvä. Se painottaa toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista vahvistavia palveluja. Tavoitteena on kehittää vanhusneuvoloita, kuntouttavia ja kotiin vietäviä palveluja. Esitykseen  on kirjattu myös selkesti, että laitosvaltainen lähestymistapa ei voi olla kehittämisen painopiste.

Nyt demarit ja peruspalveluministeri ovat kääntäneet lain erinomaiset tavoitteet päälaelleen laitoshoidon henkilöstön matemaattisiin mitoituksiin. Kaikki resurssit tulisikin heidän mielestään suunnata laitoshoidon vahvistamiseen.  SDP haluaa tehdä vanhuspalvelulaista laitospalvelulain. Tuntuu siltä, että demarien mielenkiinto on kuntavaalisloganeissa enemmän kuin aidosti vanhuspalvelujen kehittämisessä.

Laitoshoidon henkilöstön määrä on tärkeä, mutta ei ainoa näkökulma vanhuspalveluihin. Kaikkia hoivamuotoja  kuten kotipalveluita, omaishoitoa ja laitoshoitoa on kehitettävä. Kehoitankin peruspalveluministeriä kertaamaan asettamansa työryhmän kirjaamat tavoitteet vanhuspalvelulaille.

Jos henkilöstön määrä laitoksissa betonoidaan laissa, suurena vaarana on, että muut vanhuksille tärkeät palvelut, kuten kotipalvelut heikkenevät edelleen.  Jo tällä hetkellä vanhus joutuu laitoskierteeseen liian helposti esim. kaatuessaan. Leikkaus ja hoito sairaalassa onnistuvat, mutta kuntoutusta ja tukea kotona selviytymiseen ei ole riittävästi tarjolla kunnissa. Tämä johtaa siihen, että vanhus jää vuodepotilaaksi ja laitostuu. Jo nyt 30 prosenttia  lonkkamurtumapotilaista joutuu tälläiseen laitoskierteeseen.

Me kokoomuksessa haluamme hyvän vanhuspalvelulain, joka luo turvaa kaikille vanhuksille, ei vain laitoshoidossa oleville. Noin yhdeksän kymmenestä ikäihmisestä asuu ja haluaa asua kotona. Heillä on oltava mahdollsiuus edelleen turvallisesti ja palvelujen turvin ikääntyä kotonaan. Kokoomus ei halua sysätä ikäihmisiä laitoskierteeseen.

Peruspalveluministerin oma kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon arjesta on olematon. Minusta hänen todellakin kannattaisi nyt kuunnella vanhustyön osaajia. Perusteltu  kritiikki ministerin esitystä kohtaan kasvaa päivittäin. Sitä alkaa jo tulla julkisestikin demarien omista joukoista. SDP:n entinen kansanedustaja Marjatta Vehkaoja tyrmää tuoreessa kolumnissaan mitoitukset ja sanoo niiden olevan kosmetiikkaa ja populismia.

Nyt on aika saada vanhuspalvelut paremmiksi. Uuden lain ei pidä liikaa sitoa kuntien käsiä ja sen pitää olla taloudellisesti kestävällä pohjalla. Parasta olisi että kunnissa innostuttaisiin kehittämään palveluja ja etsimään uusia tapoja toimia. Tehokkainta olisi, että kunnat voisivat lisätä vanhuspalvelujen resursseja siellä, missä niitä kipeimmin tarvitaan. Vanhusten hoivan laatua ei myöskään yksin raha ratkaise, vähintään yhtä tärkeää on monipuolinen, osaava henkilökunta ja oikea asenne ikääntymistä ja vanhuksia kohtaan.

 

 

 

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto