EU:n varojen käytössä edelleen liikaa epätarkkuuksia

EU:n varojen käytössä edelleen liikaa epätarkkuuksia

EU:n tilintarkastustuomioistuin antoi eilen raporttinsa varainhoitovuodesta 2013. Raportin mukaan EU:n 2013 tilit ovat luotettavat ja asianmukaiset, mutta maksujen virhetaso on edelleen liian korkea. Virhetaso oli arviolta 4,7 prosenttia, kun sen pitäisi olla korkeintaan kaksi prosenttia.

Virhe ei välttämättä tarkoita petosta, tehottomuutta tai hukkaan heitettyä rahaa. Se tarkoittaa, että varoja on käytetty sääntöjen vastaisesti. Tilintarkastustuomioistuin mainitsee tyypillisenä esimerkkinä maksun jollekin pk-yritykselle, joka onkin itse asiassa jonkin suuremman yhtiön omistuksessa.

Yhteisten varojen tehokas käyttö on näinä taloudellisesti kovina aikoina entistäkin tärkeämpää. Tekemistä siis riittää.

Kun virheitä huomataan, niihin myös puututaan onnistuneesti ja varoja kerätään takaisin.

Jäsenmaat vastaavat osaltaan EU:n varojen käytöstä. 80 prosenttia varoista hallinnoidaan yhdessä EU:n ja jäsenmaiden toimesta. EU-budjetista leijonanosa menee koheesiopolitiikkaan ja maatalouteen, joissa molemmissa varojen käyttö on sekä EU:n että jäsenmaan käsissä. EU:n kunniaksi on todettava, että EU:n oman hallinnon virheet olivat 1% tasolla.

Tilintarkastustuomioistuimen keskeinen viesti tänä vuonna on, että varojen säännönmukaisen käytön ohella myös varojen kohdentuminen hyödyllisiin ja pysyviin kohteisiin on entistä tärkeämpää.

Avainsanoja ovat ”value for money” ja ”better spending”, jotka tarkoittavat siis, että huomion tulee sääntöjenmukaisen käytön lisäksi olla enemmän varojen käytön tarkoituksenmukaisuudessa.

Myös komission uusi budjetista vastaava varapuheenjohtaja Kristalina Georgieva on kiinnittänyt samaan huomiota. Tähän kuoroon Suomenkin on helppo yhtyä.

Raportti löytyy täältä: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/AR_2013.aspx

Jaa artikkeli

Kommentit (40)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto