Homoillan tunnelmissa

Homoillan tunnelmissa

 

Osallistuin tiistaina Ylen kohuttuun homoiltaan. Keskustelu oli rajoittunutta ja rajua. Välillä tuntui joiltakin unohtuvan, että puhuttiin toiselle ihmiselle, toisen ihmisen hyvin herkistä elämänarvoista. Suvaitsemattomuus ja tahallinen ymmärryksen puute jotenkin villitsi osan keskustelijoista. En edes halunnut osallistua keskusteluun, kun pahimmat loukkaukset sinkoilivat ilmassa.

Kirkon edustajat sekä kristillisen puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen hyökkäsivät rajusti homoutta ja sateenkaariperheitä vastaan. Samoin perussuomalaisten Pentti Oinonen, olin välillä aivan sanaton! Raamatun lainaukset ja kaikki argumentit eivät olleet tästä ajasta. Toki kaikilla on oikeus omiin mielipiteisiin, mutta pahalta tuntui se yksilön oikeuksien polkeminen ja totaalisen suvaitsematon elämänkatsomus. Ketkä kaikki muut paitsi homoparit elävät väärin Päivi Räsäsen tai perussuomalaisten oppien mukaan?

Homoparien puolesta tunsin suuttumusta. He olivat keskustelun keskiössä omana itsenään. Aihe oli herkkä ja henkilökohtainen.Tätä eivät kirkon kiihkeät keskustelijat tainneet huomioida. Lähimmäisenrakkaus on käsitteekseni yksi Raamatun opeista; sitä ei studiossa liikaa ilmassa leijunut.

Poliitikkona minun ei pidä kirkon asioihin puuttua. Kirkko päättäköön sisäisesti ketä siunaa. Kovasti erilaisia kantoja kuitenkin mahtuu kirkon sisälle. Pian on seurakuntavaalit ja kaikki seurakuntien jäsenet pääsevät vaikuttamaan äänestämällä. Joukkopako kirkosta keskustelun on raju juttu. Parempi olisi, jos ihmiset vaikuttaisivat äänestämällä. Myös ne, jotka eivät superaktiivisia seurakuntalaisia normaalisti ole.

Homoiltaan oli valittu mielenkiintoinen kooste hyvin erilaisia näkökulmia. Kun sain kutsun keskusteluun mietin, mitä ihmettä teen tässä porukassa? Toki ymmärsin kiinnostusta kohdistuvan kokoomuksen kantoihin sukupuolineutraalista avioliitosta puolueena.

Kokoomus kannattaa ja korostaa ainoana suurena puolueena aitoa yksilönvapautta ja yksilönvastuuta. Kokoomus kannattaa myös suvaitsevaisuutta. Meitä yhdistävät tärkeät arvot kuten kannustavuus, sivistys ja  välittäminen. Kokoomuslaista arvomaailmaa toteuttavat yhteiset näkemyksemme taloudenhoidosta, verotuksesta, maanpuolustuksesta tai vaikkapa ulkopolitiikasta. Mutta on asioita, joista puolueen jäsenet ja eduskuntaryhmän jäsenet saavat olla eri mieltä. Eettiset kysymykset ja omantunnon asiat saa jokainen ratkaista omaan arvomaailmaansa pohjautuen. Tästä syystä puolueemme sisältä tulee erilaisia kannanottoja avioliittolakiin liittyen.

Oma kantani avioliittolakiin on muotoutunut pitkälti tämän kesän keskustelujen sekä arvomaailmaani pohjautuen. Lähden hakemaan ratkaisua tähän kiistanalaiseen kysymykseen siitä, että avioliitto instituutiona säilyisi miehen ja naisen välisenä.  Samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaisuus lain edessä tulee turvata ja sitä tulee edistää.

Päättäjänä olen vastuussa siitä, että ymmärrän, mitä olen päättämässä. On kuultava ihmisiä ja erotettava olennaiset asiaan vaikuttavat seikat epäolennaisista. Tätä pohdiskelua käyn edelleen. Mitään lakia ei tällä hetkellä ole valmisteilla. Oikeusministeriössä tehdään parhaillaan selvitystä siitä, miten samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia on muissa maissa edistetty.

Meillä samaa sukupuolta olevat parit voivat elää nyt rekisteröidyssä parisuhteessa. Lain edessä he eivät ole tasavertaisia heteroparien kanssa.Heiltä puuttuu oikeus yhteiseen sukunimeen ja ulkoiseen adoptioon. Kyse on kuitenkin myös symboliikasta, joka voi aiheuttaa ongelmia ja epätasa-arvoa tilanteissa, joihin lailla ei voi puuttua. Syrjintä työhaastattelutilanteessa, kiusaaminen koulussa tai työpaikalla, häpeän tunne ja arvostuksen puute ylipäätään. Nämä ovat asioita, joita sellaisenaan ei lailla voi korjata. Kyse on asenteista yhteiskunnassamme.

Toisaalta on kuultava valtaväestön tunteita. Avioliitto on tärkeä arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Ollaanko valmiita avartamaan avioliiton käsitettä myös samaa sukupuolta oleville. Vai voitaisiinko luoda uudenlainen avioliiton muoto, jossa taattaisiin tasavertaisuus lain edessä? Korostettaisiin tasavertaisuutta ja tunnustettaisiin reilusti samaa sukupuolta olevien yhtäläiset oikeudet. Näin päästäisiin myös vaikuttamaan ihmisten asenteisiin arjessa.

Adoptio-oikeudesta keskusteltiin homo-illassa. Adoptiossa on aina tärkeintä lapsen oikeuksien ja edun toteutuminen. Lasten Oikeuksien 21. artikla korostaa erityisesti tätä. Sisäinen adoptio paransi erityisesti lasten asemaa rekisteröidyssä parisuhteessa. Tästä näkökulmasta tarkastelen myös ulkoista adoptiota. Haluan vielä tietoa ja näkökulmia lisää tähän pohdiskeluuni.Varmaa on kuitenkin se, että jokainen lapsi tarvitsee turvallisia ja välittäviä aikuisia kasvaakseen ja kehittyäkseen terveen itsetunnon omaavaksi aikuiseksi. Vanhempien toimiva parisuhde ja läheisten aikuisten läsnäolo on lapsen paras koti.

Jaa artikkeli

Kommentit (25)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto