Vappupuhe vielä kerran

Vappupuhe vielä kerran

Kun vuosi tai vaikkapa kaksi vuotta sitten seisoin täällä lavalla Porvarivappu-tapahtumassa, tunnelma oli toisenlainen. Aurinko paistoi, mutta talouskriisi piti tiukasti synkkiä pilviä Suomen päällä.

Tänä keväänä on toiveita Euroopan ja taloutemme elpymisestä. Monet kriisimaat irtautuivat tukipaketeista. Vuosikausia kestänyt taantuma on kääntymässä kohti valoa.

Täällä Itä-Suomessa toivommekin erityisen paljon ettei Ukrainan kriisi ja Venäjän toimet johda vakavaan talouden takapakkiin. Jo nyt Venäjän toimet ja talouden hidastunut kasvu luovat epävarmuutta palvelusektorillemme.

Suomessa Jyrki Kataisen hallitus on joutunut tekemään kovia päätöksiä taloutemme kestävyyden turvaamiseksi. Päätökset koskettavat kaikkia suomalaisia. Ne on tehty, jotta voimme turvata itsellemme ja lapsillemme valoisan tulevaisuuden.

Kevään kehysriihessä Kokoomus oli päättämässä merkittävistä 2,3 miljardin euron Suomen taloutta vahvistavista sopeutustoimista tuleville vuosille. Päätökset veronkorotuksineen ja menoleikkauksineen ovat vaikeita, mutta sitäkin välttämättömimpiä tehdä.

Tällä kaudella tehdyillä päätöksillä Suomi etenee oikeaan suuntaan. Ennustettava ja vakaa julkinen talous on suomalaisen hyvinvoinnin paras turva. Samalla päätökset vähentävät tulevien sukupolvien taakkaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisessa. Olisi kohtuutonta jättää lapsiemme kontolle ylivelkaantuvan Suomen taakkaa.

Toki työtä on vielä tehtävänä yhdessä ja paljon.

Hyvät naiset ja miehet,

Suomen uudistaminen vaatii paitsi työtä ja vastuunkantoa, myös yhteishenkeä. Yhteistyötä on YLLÄTTäen tehty PARLAmentaarisesti yli puoluerajojen. Tätä en olisi uskaltanut ennustaa viime keväänä täällä lavalla.

Hallitus- ja oppositiopuolueiden yhdessä neuvottelema ratkaisu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta oli selkeä viesti: vaikeassa tilanteessa kaikki puolueet ovat valmiita joustamaan omista periaatteistaan, jotta palvelut voidaan turvata kaikkialla Suomessa.

Hyvät kuulijat,

Jyrki Kataisen hallituksen ykköstavoite on kestävän talouden hoidon rinnalla ollut uuden työn luominen Suomeen. Yhteisöverouudistuksella verokantaa on laskettu 26 prosentista 20 prosenttiin, millä on vauhditettu investointeja ja työn luomista.  Erityisen tärkeä on ollut työmarkkinajärjestöjen aikaansaama maltillinen palkkaratkaisu viime syksynä.

Hallituksen kasvua luovat päätökset ovat jo kantaneet hedelmää. Viime viikolla Metsä Group ilmoitti tekevänsä miljardiluokan investoinnit Ääneskoskelle, jonka vaikutusten arvioidaan näkyvän lähes tuhantena uutena työpaikkana suomalaisille. Google puolestaan ilmoitti helmikuussa tekevänsä suuret investoinnit Haminaan ja Stora Enso taas Varkauteen. Hallituksen ratkaisut ovat olleet oikeansuuntaisia, uutta työtä ja toimeentuloa saadaan Suomeen. Aurinko paistaa jo tunnelin päässä.

Uutta kasvua vauhditetaan myös kehysriihessä sovitun kasvupaketin avulla. Nyt tehdyt panostukset tutkimukseen, osaamiseen ja yritysrahoitukseen luovat pohjaa tulevaisuuden työlle ja hyvinvoinnille. Korkea osaaminen ja tutkimus takaavat sen, että pärjäämme kovassakin kansainvälisessä kilpailussa myös tulevaisuudessa.

Osaamisen vaaliminen ja uudet kasvualueet esim puhtaan teknologian ja biotalouden aloilla ovat Etelä-Savossa erityisen tärkeitä. Uusia kasvuyrityksiä onkin näille aloille maakuntaan mukavasti syntynyt.

Yrittäjyyskiertueesta - eduskuntaryhmä on kiertänyt Suomea ja kuullut yrittäjiä. Olemme saaneet paljon palautetta turhasta sääntelystä joka vaikeuttaa työllistämistä Suomessa. Tätä palautetta on nyt vietävä päätöksentekoon, jotta saamme edelleen purettua turhia esteitä uuden yrittäjyyden tieltä.

Hyvät vappua juhlivat ystävät,

Oppositiopuolueet ja erityisesti Keskusta on ollut aktiivisesti kaatamassa hallitusta lukuisilla välikysymyksillä. Tästä huolimatta puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä on monesti sanonut olevansa halukas rakentamaan yhteistyötä , kuten viime kesänä Mikkelin torillakin saimme todistaa. Päinvastaisia  puheita on erityisesti kuulunut Keskustan eduskuntaryhmän pj:n Kimmo Tiilikaisen suunnalta. Hän tuntuu olevan tarrautunut vanhaan ja kunnostautuu taukoamatta ampumaan alas kaiken mitä hallitus esittää.

Mitä siis on tämä Keskustan kaksilla rattailla ajaminen? Onko puolue yhtä hajallaan muissakin toimintatavoissa kuin se on tähän asti ollut Eurooppa-politiikassaan? Kun äänestät Mikkelin Ollia voit saada Keminmaan Paavon.

Tosiasia on, että Suomi on tullut tien risteykseen ja myös kokoomuksen on pitänyt valita, tarraudummeko vanhaan vai lähdemmekö uudistamaan Suomea, jotta suomalainen työ ja hyvinvointi turvataan jatkossakin. Kokoomus on valinnut uudistamisen. Yksimielisesti. Uskomme, että Suomea koskevista haasteista selvitään kunhan uskallemme uudistua ja tehdä asioita uudella tavalla.

Hyvät eteläsavolaiset,

Täällä maakunnassa ollaan myös uuden edessä. Matti V naapurimaakuntaan...Uusi maakuntajohtaja on valittu ja saammekin Pentti Mäkisestä hyvän, monipuolisen osaajan, jonka vahvuus on erityisesti yritysten ja elinkeinoelämän merkityksen ymmärtäminen maakunnan elinvoimalle ja hyvinvoinnille. Vähintään yhtä kipeästi kuin koko muu Suomi, tarvitsee Etelä-Savo hyvän kasvualustan investoinneille ja uusille työpaikoille. Tämä tarkoittaa yritysmyönteistä ajattelua ja päätöksiä jokaisessa kunnassa.

Näin myös meillä Mikkelissä.

Mikkelissä on viime aikoina ollut luottamushenkilöiden keskuudessa vallalla huolestuttavan vastuutonta talousajattelua.  Aiempien vuosien malliin meidän olisi todellakin syytä  pitää huolta kestävästä taloudesta sekä kaupungin elinvoiman kehittämisestä. Uudistumisesta,

Kokoomus on vaatinut tiukkaa taloudenpitoa ja sitä, että valtuustossa noudatetaan yhdessä sovittua taloutta tervehdyttävää ja vastuullista linjaa. Käyttömenojen menokuri ja kaupungin kehittämiseen panostaminen ovat välttämättömiä tulevan hyvinvointimme ja palvelujen turvaamiseksi. Investointeja kuitenkin tarvitaan koulupalvelujen laadun turvaamiseksi, mutta myös elinkeinoelämän, kaupungin kehittämisen ja elinvoiman turvaamiseksi. Yritykset on miellettävä kumppaneiksi, ei kilpailijoiksi julkiselle sektorille.

Ennen kaikkea erityisesti SDP:n on miellettävä, että Mikkeli ei ole irrallaan muun maan taloudesta. Vahva kaupungin talous on erityisesti heikomman turva!

Hyvät kokoomuslaiset,

Jyrkin lähtö tuli yllätyksenä. Jyrkin aika ollut menestyksen aikaa, hänen johdollaan olemme voittaneet kymmenet vaalit. Lahden puoluekokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja. Hyviä ehdokkaita jo kaksi. Lisää tarvitaan maakunnasta ja nainen. Koska meillä on kovaa osaamista naisten keskuudessa. Tästä kuulemme toivottavasti pian.

Henkilöt vaihtuvat, vastuunkanto jatkuu. Kokoomus ei horjuta hallitusta eikä työtä paremman Suomen puolesta.

Hyvät porvarivapun juhlijat,

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Vajaan kuukauden päästä valitaan Suomen seuraavat europarlamentaarikot. Kokoomuksella on loistava 20 ehdokkaan joukko, josta jokainen suomalainen löytää itselleen tulevan parlamentaarikon ratkaisemaan, kehittämään ja uudistamaan Eurooppaa.

Parempi Eurooppa syntyy työstä, ongelmia ratkaisemalla ja rauhaa rakastamalle. Kokoomuksen ehdokkaat ovat valmiita ratkomaan haasteita ja tekemään työtä paremman Euroopan puolesta.

Vaikka vaalipiirinä on koko maa ja jokaiselle varmasti löytyy kokoomuksen listalta oma ehdokas, on meillä täällä Itä-Suomessa omamme – Antti Häkkänen.

 
Tekstiä ja kuvia:  

Hyvät porvarivapun juhlijat,

Kun vuosi tai vaikkapa kaksi vuotta sitten seisoin täällä lavalla Porvarivappu-tapahtumassa, tunnelma oli toisenlainen. Aurinko paistoi, mutta talouskriisi piti tiukasti synkkiä pilviä Suomen päällä.

Tänä keväänä on toiveita Euroopan ja taloutemme elpymisestä. Monet kriisimaat irtautuivat tukipaketeista. Vuosikausia kestänyt taantuma on kääntymässä kohti valoa.

Täällä Itä-Suomessa toivommekin erityisen paljon ettei Ukrainan kriisi ja Venäjän toimet johda vakavaan talouden takapakkiin. Jo nyt Venäjän toimet ja talouden hidastunut kasvu luovat epävarmuutta palvelusektorillemme.

Suomessa Jyrki Kataisen hallitus on joutunut tekemään kovia päätöksiä taloutemme kestävyyden turvaamiseksi. Päätökset koskettavat kaikkia suomalaisia. Ne on tehty, jotta voimme turvata itsellemme ja lapsillemme valoisan tulevaisuuden.

Kevään kehysriihessä Kokoomus oli päättämässä merkittävistä 2,3 miljardin euron Suomen taloutta vahvistavista sopeutustoimista tuleville vuosille. Päätökset veronkorotuksineen ja menoleikkauksineen ovat vaikeita, mutta sitäkin välttämättömimpiä tehdä.

Tällä kaudella tehdyillä päätöksillä Suomi etenee oikeaan suuntaan. Ennustettava ja vakaa julkinen talous on suomalaisen hyvinvoinnin paras turva. Samalla päätökset vähentävät tulevien sukupolvien taakkaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisessa. Olisi kohtuutonta jättää lapsiemme kontolle ylivelkaantuvan Suomen taakkaa.

Toki työtä on vielä tehtävänä yhdessä ja paljon.

Hyvät naiset ja miehet,

Suomen uudistaminen vaatii paitsi työtä ja vastuunkantoa, myös yhteishenkeä. Yhteistyötä on YLLÄTTäen tehty PARLAmentaarisesti yli puoluerajojen. Tätä en olisi uskaltanut ennustaa viime keväänä täällä lavalla.

Hallitus- ja oppositiopuolueiden yhdessä neuvottelema ratkaisu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta oli selkeä viesti: vaikeassa tilanteessa kaikki puolueet ovat valmiita joustamaan omista periaatteistaan, jotta palvelut voidaan turvata kaikkialla Suomessa.

Hyvät kuulijat,

Jyrki Kataisen hallituksen ykköstavoite on kestävän talouden hoidon rinnalla ollut uuden työn luominen Suomeen. Yhteisöverouudistuksella verokantaa on laskettu 26 prosentista 20 prosenttiin, millä on vauhditettu investointeja ja työn luomista.  Erityisen tärkeä on ollut työmarkkinajärjestöjen aikaansaama maltillinen palkkaratkaisu viime syksynä.

Hallituksen kasvua luovat päätökset ovat jo kantaneet hedelmää. Viime viikolla Metsä Group ilmoitti tekevänsä miljardiluokan investoinnit Ääneskoskelle, jonka vaikutusten arvioidaan näkyvän lähes tuhantena uutena työpaikkana suomalaisille. Google puolestaan ilmoitti helmikuussa tekevänsä suuret investoinnit Haminaan ja Stora Enso taas Varkauteen. Hallituksen ratkaisut ovat olleet oikeansuuntaisia, uutta työtä ja toimeentuloa saadaan Suomeen. Aurinko paistaa jo tunnelin päässä.

Uutta kasvua vauhditetaan myös kehysriihessä sovitun kasvupaketin avulla. Nyt tehdyt panostukset tutkimukseen, osaamiseen ja yritysrahoitukseen luovat pohjaa tulevaisuuden työlle ja hyvinvoinnille. Korkea osaaminen ja tutkimus takaavat sen, että pärjäämme kovassakin kansainvälisessä kilpailussa myös tulevaisuudessa.

Osaamisen vaaliminen ja uudet kasvualueet esim puhtaan teknologian ja biotalouden aloilla ovat Etelä-Savossa erityisen tärkeitä. Uusia kasvuyrityksiä onkin näille aloille maakuntaan mukavasti syntynyt.

Yrittäjyyskiertueesta - eduskuntaryhmä on kiertänyt Suomea ja kuullut yrittäjiä. Olemme saaneet paljon palautetta turhasta sääntelystä joka vaikeuttaa työllistämistä Suomessa. Tätä palautetta on nyt vietävä päätöksentekoon, jotta saamme edelleen purettua turhia esteitä uuden yrittäjyyden tieltä.

Hyvät vappua juhlivat ystävät,

Oppositiopuolueet ja erityisesti Keskusta on ollut aktiivisesti kaatamassa hallitusta lukuisilla välikysymyksillä. Tästä huolimatta puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä on monesti sanonut olevansa halukas rakentamaan yhteistyötä , kuten viime kesänä Mikkelin torillakin saimme todistaa. Päinvastaisia  puheita on erityisesti kuulunut Keskustan eduskuntaryhmän pj:n Kimmo Tiilikaisen suunnalta. Hän tuntuu olevan tarrautunut vanhaan ja kunnostautuu taukoamatta ampumaan alas kaiken mitä hallitus esittää.

Mitä siis on tämä Keskustan kaksilla rattailla ajaminen? Onko puolue yhtä hajallaan muissakin toimintatavoissa kuin se on tähän asti ollut Eurooppa-politiikassaan? Kun äänestät Mikkelin Ollia voit saada Keminmaan Paavon.

Tosiasia on, että Suomi on tullut tien risteykseen ja myös kokoomuksen on pitänyt valita, tarraudummeko vanhaan vai lähdemmekö uudistamaan Suomea, jotta suomalainen työ ja hyvinvointi turvataan jatkossakin. Kokoomus on valinnut uudistamisen. Yksimielisesti. Uskomme, että Suomea koskevista haasteista selvitään kunhan uskallemme uudistua ja tehdä asioita uudella tavalla.

Hyvät eteläsavolaiset,

Täällä maakunnassa ollaan myös uuden edessä. Matti V naapurimaakuntaan...Uusi maakuntajohtaja on valittu ja saammekin Pentti Mäkisestä hyvän, monipuolisen osaajan, jonka vahvuus on erityisesti yritysten ja elinkeinoelämän merkityksen ymmärtäminen maakunnan elinvoimalle ja hyvinvoinnille. Vähintään yhtä kipeästi kuin koko muu Suomi, tarvitsee Etelä-Savo hyvän kasvualustan investoinneille ja uusille työpaikoille. Tämä tarkoittaa yritysmyönteistä ajattelua ja päätöksiä jokaisessa kunnassa.

Näin myös meillä Mikkelissä.

Mikkelissä on viime aikoina ollut luottamushenkilöiden keskuudessa vallalla huolestuttavan vastuutonta talousajattelua.  Aiempien vuosien malliin meidän olisi todellakin syytä  pitää huolta kestävästä taloudesta sekä kaupungin elinvoiman kehittämisestä. Uudistumisesta,

Kokoomus on vaatinut tiukkaa taloudenpitoa ja sitä, että valtuustossa noudatetaan yhdessä sovittua taloutta tervehdyttävää ja vastuullista linjaa. Käyttömenojen menokuri ja kaupungin kehittämiseen panostaminen ovat välttämättömiä tulevan hyvinvointimme ja palvelujen turvaamiseksi. Investointeja kuitenkin tarvitaan koulupalvelujen laadun turvaamiseksi, mutta myös elinkeinoelämän, kaupungin kehittämisen ja elinvoiman turvaamiseksi. Yritykset on miellettävä kumppaneiksi, ei kilpailijoiksi julkiselle sektorille.

Ennen kaikkea erityisesti SDP:n on miellettävä, että Mikkeli ei ole irrallaan muun maan taloudesta. Vahva kaupungin talous on erityisesti heikomman turva!

Hyvät kokoomuslaiset,

Jyrkin lähtö tuli yllätyksenä. Jyrkin aika ollut menestyksen aikaa, hänen johdollaan olemme voittaneet kymmenet vaalit. Lahden puoluekokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja. Hyviä ehdokkaita jo kaksi. Lisää tarvitaan maakunnasta ja nainen. Koska meillä on kovaa osaamista naisten keskuudessa. Tästä kuulemme toivottavasti pian.

Henkilöt vaihtuvat, vastuunkanto jatkuu. Kokoomus ei horjuta hallitusta eikä työtä paremman Suomen puolesta.

Hyvät porvarivapun juhlijat,

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Vajaan kuukauden päästä valitaan Suomen seuraavat europarlamentaarikot. Kokoomuksella on loistava 20 ehdokkaan joukko, josta jokainen suomalainen löytää itselleen tulevan parlamentaarikon ratkaisemaan, kehittämään ja uudistamaan Eurooppaa.

Parempi Eurooppa syntyy työstä, ongelmia ratkaisemalla ja rauhaa rakastamalle. Kokoomuksen ehdokkaat ovat valmiita ratkomaan haasteita ja tekemään työtä paremman Euroopan puolesta.

Vaikka vaalipiirinä on koko maa ja jokaiselle varmasti löytyy kokoomuksen listalta oma ehdokas, on meillä täällä Itä-Suomessa omamme – Antti Häkkänen.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto