Viisikko väänsi sopeutuspaketin

Viisikko väänsi sopeutuspaketin

Hallituksen alkuviikon kehysriihen päätökset sisältävät kipeitä asioita kaikille suomalaisille. Yksittäiset päätökset koskevat niin hyvätuloisia kuin pienituloisia, lapsiperheitä kuin eläkeläisiä, työssä käyviä kuin työttömiäkin. Päätöksiä tehtäessä on pyritty huolehtimaan niiden oikeudenmukaisuudesta ja siitä, ettei yhdeltä ryhmältä leikata kohtuuttomasti. Veronkorotukset kohdentuvat niillä joilla on kuitenkin kykyä niistä selviytyä. 

Erityisesti julkiseen keskusteluun on kuitenkin noussut jokaisesta lapsesta kuukausittain maksettavan lapsilisän leikkaus.  On totta, että alustavasti sovittu 8 euron leikkaus tuntuu erilaisissa perheissä eri tavalla. Yksinhuoltajaperheitä tämä ei kuitenkaan koske ja kaikkein pienituloisimmille perheille menetys tulee korvatuksi toimeentulotuen korotuksella. Kuitenkin lapsilisäleikkauksen täsmälliset yksityiskohdat sovitaan vielä tarkemmin lähempänä elokuun budjettiriiheä.

Kokoomuksen pitkäaikainen tavoite lapsilisien sitomisesta indeksiin toteutui vuonna 2011. Indeksit on jo aiemmin jouduttu väliaikaisesti jäädyttämään. Ja nyt jälleen lapsilisiin kajoaminen onkin meille erittäin vaikeaa. Valitettavasti näissä hankalissa säästötalkoissa joudutaan niihinkin koskemaan.

Jokainen suomalainen osallistuu yhteisiin talkoisiin. Jos taloutta ei laiteta kuntoon ja työtä Suomeen synny lisää, menee jatkossa huonommin niin lapsiperheillä kuin muillakin suomalaisilla. Se on nyt estettävä, sillä loppujen lopuksi vahva julkinen talous on kaikkien, mutta erityisesti heikoimman turva. Kehysriihen päätökset ovat valtavasta määrästä yksityiskohtia koostuva kokonaisuus, jossa on kyse hyvinvoinnin edellytysten turvaamisesta pitkällä tähtäimellä vaikka nyt yksittäiset leikkaukset tuntuvat ikäviltä.

Kukaan meistä ei haluaisi tehdä ikäviä leikkauksia tai korottaa veroja. Talouden haasteet ovat kuitenkin niin suuret, ettei epämieluisia ratkaisuja enää voinut jättää tekemättä. Tekemättä jättäminen johtaisi talouden haurastumiseen, velkaantumisen lisääntymiseen ja lopulta palveluiden heikkenemiseen – edessä olisi ollut talouden äkkijarrutus.

Isoja, vastuullisia päätöksiä on  siis tehtävä. Niitä suomalaiset ovat myös hallitukselta odottaneet. Niillä vahvistetaan julkista taloutta, turvataan palvelut, luodaan pohjaa uudelle kasvulle ja työlle sekä lisätään Suomen houkuttelevuutta investointikohteena. Osoituksena siitä, että taloudenhoitoomme luotetaan on luottoluokituslaitos Fitch:n päätös säilyttää Suomen luokitus korkeimmalla kolmen A:n tasolla.

On selvää, että mikäli Kokoomus olisi saanut yksin päättää, olisimme tehneet monta asiaa toisin. Kokonaisuus on kuitenkin viiden puolueen yhteinen kompromissi ja sitoutuminen vaikeidenkin päätösten taakse yhteisen edun vuoksi on arvokasta. Päätökset ovat yhteisesti sovittuja ja niistä on koko Viisikon nyt pidettävä kiinni.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto