Valiokunta tutustui Ruotsin valinnanvapausmalliin

Valiokunta tutustui Ruotsin valinnanvapausmalliin

Olemme Sari Sarkomaan kanssa vauhdittaneet keskustelua siitä, että Suomen pitäisi ottaa terveyspalvelujen uudistamiseen mallia Ruotsista. Ruotsin kokemukset potilaan valinnanvapauden lisäämisestä ovat olleet hyviä. Hoitojonot ovat lyhentyneet, terveysasemiern määrä on kasvanut ja palvelujen laatu parantunut, kun yksityiset toimijat ovat samalla viivalla julkisen sektorin kanssa.

Ruotsin malli terveyskeskuksissa tarkoittaa, että julkinen, yksityinen ja kolmas sektori toimivat yhdessä. Naapurimaan malli perustuu lakiin valinnanvapaudesta, mutta se ei ole yksi malli vaan 21 erilaista mallia. Maakäräjien välillä voi toiminnassa olla suuriakin eroja.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kävi viime viiikolla tutustumassa Ruotsin terveysuudistuksen nykytilaan. Tapasimme kansanedustajia, ministeriön asiantuntijoita sekä eläkeläisjärjestön edustajan. Ruotsissa tyytyyväisyys terveyskeskuksiin ei ole koskaan ollut niin korkealla kuin nyt. Vaikka ongelmia on edelleen, kaikki puolueet ovat valmiita jatkamaan nykymallin kehittämistä, ei ampumaan sitä alas.

Parlamenttivaalien lähestyessä kritiikki terveydenhuoltoalan yrityksiä kohtaan Ruotsissa on kasvanut. Yritysten kytkökset veroparatiiseihin on kyseenalaistettu. Tämä on aiheellista ja nyt halutaankin hakea lainsäädännön kautta ratkaisua ongelmaan. Ruotsissa yrityksille on sallittu terveydenhuoltomarkkinoilla toimiminen vasta vuodesta 2006 ja pienten paikallisten yritysten määrä ja mukaantulo on tästäkin syystä alhainen. Yritykset ovat kuitenkin tuoneet palveluihin laatua ja uusia tehokkaita toimintatapoja, joihin julkinen sektori ei aiemmin ole pystynyt. Nyt nekin toimivat paremmin kun yritykset ja raha seuraa potilasta- rahoitusmalli ovat kirittäneet maakäräjien omien yksiköiden toimintaa.

Suomeen Ruotsin malli sellaisenaan ei sovi. Meidän tuleekin oman jo melko hyvän mallimme uudistamiseksi ottaa mallia Ruotsin hyvistä kokemuksista ja oppia huonoista. Ruotsissa terveys, sosiaali ja sairaalapalvelut  toimivat erillään ja sen on jo koettu olevan ongelma potilaille, koska hoitoketjut eivät toimi.  Tästä kärsivät esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspotilaat, jotka tarvitsevat useita erilaisia palveluja. Suomessa olemmekin llinjanneet, että hallinnollinen vastuu kaikista sote-palveluista on oltava samalla järjestäjällä. Sote-integraatio saa Ruotsinkin kokemusten perusteella vahvaa tukea.

Ongelma, joka yhdistää meitä naapurimaamme terveydenhuollon haasteisiin, on monisairaiden hoito. Eri sairauksien aiheuttamat vaivat hoidetaan, mutta kokonaisvastuu potilaasta jää heikoksi. Hyvä malli molempiin maihin löytyisi Hämeenlinasta, jossa terveyskeskus on nimenomaan keskittynyt monisairaiden hoitoon ja siellä on saavutettu suunnitelmallisen moniammatillisen yhteistyön avulla erinomaisia tuloksia niin potilaan kuin taloudenkin kannalta. Turhat potilaan juoksuttamiset ja päällekkäiset tutkimukset ovat vähentyneet. Lääkäri tutustuu etukäteen sähköisesti potilaan kokonaistilanteeseen ja hoitoa suunnitellaan moniammatillisesti yhteistyössä.

Valinnanvapauteen ollaan Ruotsissa tyytyväisiä ja sitä haluttaisiin edelleen kehittää mm vanhustenhoivaan ja erikoisairaanhoitoon. Ruotsin hyvistä kokemuksista on meidän otettava oppia. Se on tehtävä tehdä viisaasti omaa malliamme ja hyviä käytäntöjä kunnioittaen. Mikään malli ei sellaisenaan ole siirrettävissä Suomeen. Mitään mallia ei myöskään ole varaa ideologisin syin torjua. Yhtään demariedustajaa ei matkallamme ollut mukana, se oli valitettavaa. Heidän viimeaikaisista kannanotoistaan päätellen juuri heidän kannattaisi tutustua Ruotsin terveysuudistuksen tuloksiin.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto