Vahva tuki sote-uudistukselle valiokunnassa

Vahva tuki sote-uudistukselle valiokunnassa

Kunta- ja soteuudistuksesta viime aikoina käyty keskustelu on ollut kovin kriittistä ja ongelmalähtöistä. Vähemmän tilaa on saanut aiheesta syntynyt positiivinen ja rakentava keskustelu. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hyväksyttiin varsin positiivisissa tunnelmissa hallituksen esitys kuntajakolaista, joka sisältää myös Petteri Orpon työryhmän sotelinjaukset.

Valiokuntamme arvioi uudistusta puhtaasti sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen ja niiden laadun näkökulmasta. Lausunnossa totesimme, että kuntarakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaamiseksi on välttämätön ja sen on edettävä määrätietoisesti.

Valiokunnan kuulemat asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että nykymenolla ei voi jatkaa ja lähes yksimielisiä siitä, että uudistusta on vietävä eteenpäin. He sanoivat kriittisimilläänkin sen, että hallituksen esittämä malli on joka tapauksessa askel eteenpäin vaikka se ei täydellisesti kaikkia ongelmia ratkaisekaan.Täydellistä mallia ei kukaan ole vielä keksinyt, joten palvelujen turvaamisen kannalta tärkeintä on mennä eteenpäin.

Kuntakenttä on epävarmuuteen hyvin väsynyt ja odottaa päätöksiä, jotta kunnissa päästään kehittämistyöhön.Meidän päättäjien onkin laitettava kuntalaisten etu ja hyvät palvelut halllintorakenteiden ja kuntien edelle. Kiistat muotoseikoista perustuslakiasiantuntijoiden keskuudessa vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen ja ongelmien näkökulmasta toisarvoisilta. Kuntalaisten oikeus hyviin ja laadukkaisiin palveluihin on myös perusoikeus.

Nyt onkin aika panostaa perusterveydenhuoltoon,kuten ehkäiseviin palveluihin, terveyskeskuksiin ja vanhustenhoivaan. Erikoissairaanhoidon saaminen saman hallinnon alle vahvistaa perusterveydenhuoltoa.

Valiokunta korosti myös lausunnossaan ,että erikoissairaanhoito on järjestettävä taloudellisesti kestävästi ja sairaaloiden välisen kilpavarustelun on loputtava. Siitä säästyneen rahan voimme kunnissa käyttää vaikka terveyskeskusten vahvistamiseen. Valiokunta edellytti myös, että päivystysasetus on annettava pikaisesti, jotta ympärivuorokautisen päivystyksen laatu voidaan turvata.

Olen helpottunut ja tyytyväinen siihen yhteisymmärrykseen, jolla valiokunta vei työnsä tärkeässä asiassa päätökseen. Oppositio jätti eriävät mielipiteensä ja se oli selvää koko ajan, mutta työ eteni ja keskustelu oli ammattimaista. Suuren kiitoksen ansaitsee valiokunnan  puheenjohtaja J. Rehula.

Kuntajakolain käsittely eduskunnassa jatkuu. Perustuslakivaliokunnan käsittely on viivästynyt ja lausunto on odotettavissa vasta ensi viikon lopulla. Mietinnön asiasta tekee hallintovaliokunta, joka joutuu odottelemaan perustuslain käsittelyä ja pääsee viimeistelemään työnsä vasta juhannuksen alla. Näillä näkymin eduskunta äänestääkin kuntajakolaista ja sotelinjauksista vasta juhannuksen jälkeen.Tämä on välttämätöntä, koska kuntiin selvityksiin velvoittavan lain on tarkoitus astua voimaan jo heinäkuun alussa.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto