Eläkeuudistus tarvitaan

Eläkeuudistus tarvitaan

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä oli ajatuksia herättävä juttu Raimo Sailaksesta. Vastuunkantajamiehestä, joka on keskeisellä paikalla ollut vuosikymmeniä vaikuttamssa hyvinvointiyhteiskuntamme kehittymiseen. Entinen Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö muistelee aikoja ja jolloin hyvinvointia rakennettiin jolloin luotettiin talouden ja verotulojen kasvuun. Vastuullisena virkamiehenä hän oli toteuttamassa 90-luvun laman leikkauksia, koska isänmaan etu sitä vaati.

Nyt elämme jälleen haastavia aikoja. talouttamme haastetaan oikein kunnolla. Syynä ei ole vain maailmanlaajuinen talouskriisi vaan omat  rakenteelliset ongelmamme; väestön ikääntyminen, teollisuutemme ja kilpailukykymme heikentyminen. Verotulot ehtyvät dramaattisesti lähivuosina, jos suuntaa ei käännetä. Yhteiskunnan uudistaminen on välttämätöntä ja päinvastoin kun Sailas haastattelussa pohti, Kokoomus on niihin valmis. Kokoomus ei vastusta uudistuksia vaan kuuden puolueen hallituksessa ajaa niitä määrätietoisesti eteenpäin. Koska tekemättä ei voi jättää ja vastuuta kannetaan, koska isänmaan etu sitä vaatii.

Kuuden puolueen hallituksessa merkittäviä uudistuksia, kuten kasvua ja kilpailukykyä lisäävä yritysverouudistus, on jo toteutettu. Se on merkittävä kädenojennus yrityksille, talouselämän päätoimittaja Ruokosenkin mukaan. Kunta- ja soteuudistus on tärkeässä vaiheessa eduskunnassa ja se etenee ellei keskustapuolue neliraajajarrutuksellaan kykene uudistusta pysäyttämään. Kunta- ja soteuudistuksen on edettävä sanovat asiantuntijat mm sote-valiokunnassa.

Eläkeuudistus on keskeinen uudistus, jota luulen Sailaksenkin kaipaavan. Edellinen eläkeuudistus ei ole onnistunut. Viimeisimmän Valtioneuvoston kanslian tutkimuksen mukaan vuonna 2005 tehty uudistus ei ole olennaisesti pidentänyt työuria. Joiltakin ammattiryhmiltä työurat ovat jopa lyhentyneet.

Kokoomuksen tavoitteena on pidemmät työurat.  Eläkeiän nosto ei ole itsetarkoitus, mutta työurien pidennys on, sillä  elinajan pidentyessä, eläkkeelläoloaika pitenee koko ajan. Naisten osalta keskimääräinen eläkkeelläoloaika on jo yli 23 vuotta, miesten kohdalla lähes 20 vuotta. Eläkejärjestelmämme on suunniteltu toisenlaiseen aikaan. Se ei kestä positiivista ikääntymiskehitystämme.

Tarvitsemme uudistuksen, joka aidosti pidentää suomalaisten työuria. Tarvitsemme sen lapsiemme ja tulevien sukupolvien vuoksi, jotta heilläkin olisi jatkossa hyvinvointipalveluja. Paine tulee myös maamme ukopuolelta, sekä OECD että Euroopan komissio ovat patistelleet Suomea eläkeiän nostoon taloutemme kestävyyden turvaamiseksi.

On selvää, että mekaaninen eläkeiän nosto ei yksin ratkaise työurien pidentämistavoitetta. Sen rinnalla on työurien pidennyttävä kestävästi ja pehmeästi alkupäästä ja keskeltä ja lopusta. Nuorten on päästävä sujuvammin ja aikaisemmin työelämään. Työikäisten työn ja perheen yhteensovittamista on edelleen parannettava ja työssäjaksamista tuettava. Työhyvinvointi ja hyvä johtaminen kulkevat työpaikoilla käsi kädessä. Ikäsyrjinnälle on pantava stoppi ja ikääntyvien kokemusta ja työpanosta on arvostettava entistä enemmän.

Kaikkia tarvitaan suomalaisessa työelämässä jatkossa. Tärkeitä panostuksia on jo ohjattu nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Työkyvyttömyyseläkkeellä on kymmeniä tuhansia suomalaisia, jotka tahtoisivat tehdä työtä. Suomi tarvitsee lisää työtä ja jokaisen työpanoksen rakerntamaan yhteiskuntaamme. Hyvin monelle työ tuo myös inhimillistä sekä henkistä hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta.

Kuuden puolueen hallituksessa työurien pidentämiseksi on jo joitakin päätöksiä tehty, mutta lisää tarvitaan. Hallitus on kehysriihessä sopinut, että se valmistelee eläkeuudistuksen, ja se astuu voimaan viimeistään vuoden 2017 alussa. Mikäli kävisi niin että työmarkkinaosapuolet eivät pysty kantamaan niille kuuluvaa vastuuta, on hallituksen viime kädessä tehtävä itse jo  linjaamansa päätökset.   Nyt on siis määriteltävä tavoitteet ja keinot eläkeiän noston toteuttamiseksi. Nämä on tehtävä demarien ja muiden hallituskumppanien empimisestä huolimatta, sillä faktat ja paineet ovat meidän kaikkien tiedossa.

Päättäjien tehtävä on kantaa vastuu tulevasta ja tehdä päätökset, joita isänmaan etu vaatii. Kokoomus on valmis tässäkin asiassa kantamaan vastuuta.

 

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto