Mainio on haudattu, mitäs nyt?

Mainio on haudattu, mitäs nyt?

Kulunut viikko on ollut kiihkeiden keskustelujen ja päätösten viikko. On puhuttu tierahoista ja välillä tien vierestäkin...Maakunnassa on myös linjattu energiayhteistyötä. Lopulliset päätökset energiayhtiöstä tehdään piakkoin kunnissa. Mainio liikelaitos on tällä viikolla päätettu haudata ja päätös on oikea.

Valtiovallan suunnasta on tulossa uutta lainsäädäntöä, jolla tullaan ohjaamaan ja velvoittamaan kuntia työhön sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Palvelujen tarpeet tulevat lähivuosina kasvamaan samalla kun kuntien talous on haasteiden edessä. Huhtikuussa eduskunnan käsittelyyn tulevalla terveydenhuoltolailla lisätään kuntalaisten valinnan mahdollisuutta ja parannetaan hoidon saatavuutta. Myös potilasturvallisuuteen ja palvelujen laatuun tulee täsmennyksiä.

Valtiovallan suunnalta on myös tulossa tiukempaa ohjausta siihen, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulee jatkossa järjestää. Mikkelin seudullakin on kuntien jatkossa kuuluttava Paras-puitelain uuden ”perälautapykälän” velvoittamana 20 000 asukkaan yhteistoiminta-alueeseen. Laki tulee jatkossa myös velvoittamaan kunnat pitämään sosiaali- ja terveyspalvelut saman hallinnon alla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös Mikkelin seudulla pienten kuntien on haettava kumppanit palvelujen järjestämiseksi. Yksin ei jatkossa voi jäädä. Laajemmat hartiat takaavat paremmat palvelut kuntalaisille.

Mikkelin seudulla ei voida sulkea silmiä tulevilta haasteilta eikä lainsäädännön velvoitteilta. Hyvät, laadukkaat palvelut mahdollisimman lähellä ovat kuntalaisille tärkeitä. Palvelut ovat kunnille myös vetovoimatekijä: elleivät palvelut pelaa, kunnista voidaan sammuttaa valot. Mikkelin seudun kunnat voisivat vastuukuntamallin pohjalta lähteä rakentamaan yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuoltoaluetta. Kannustan seudun kuntapäättäjiä ja virkamiehiä tutustumaan sote-aluemallin eli ns. Risikon mallin tuomiin mahdollisuuksiin.

Muutoinkin terveyspalvelut ovat kuluneella viikolla puhuttaneet ja myös minua työllistäneet. Heinolan reumasairaalan tulevaisuus huolestuttaa. Reuman osaaminen on ainutlaatuista ja huoli erityisesti vaikeaa reumaa sairastavien lapsien hoidosta jatkossa on suuri.Olemme eilen yhdessä kollega Sanna Lauslahden kanssa lähettäneet kelan valtuutettuina kelan johdolle vetoomuksen reumapotilaiden hoidon turvaamiseksi. Kelan on suurimpana sairaalan omistajana kannettava vastuunsa reumapotilaiden hoidosta. Potilaita ei voi jättää tyhjän päälle. Voit lukea kirjelmämme nettisivujeni ajankohtaista-sivulta.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto