Työn ja tasa-arvon kautta

Työn ja tasa-arvon kautta

Olen pitkään seurannut puolueiden puheenjohtajien puheita tasa-arvoisemmasta työelämästä. Ilmassa on paljon ”äijäfeminismiä” ja kaikki myöntävät tasa-arvohaasteemme.

Puheiden on kuitenkin muututtava teoksi myös vaalien jälkeen. Kaikkien on sitouduttava yhteisten tavoitteiden edistämiseen. Alex on pitänyt tasa-arvoasioita hyvin esillä ja esittänyt konkreettisia keinojakin. Juha, Timo ja Antti – sitouduttehan tekin tasa-arvon edistämiseen myös vaalien jälkeen?

Naisten työmarkkina-aseman parantaminen ja tasa-arvon lisääminen ovat jo itsessään tärkeitä tavoitteita, mutta ne ovat tärkeitä myös talouden kannalta.

Naisten heikompi työmarkkina-asema, pätkätyöt, huonompi palkka ja urakehitys ajavat naisia kotiin. Pitkät poissaolot työelämästä heikentävät naisten asemaa työmarkkinoilla entisestään. Siksi osaavien ja nopeammin töihin haluavien nastten asemaa pitää parantaa konkreettisin toimenpitein.

Tasataan työnantajille aiheutuvia työntekijän vanhemmuuden kustannuksia, jaetaan hoivavastuuta sekä lastenhoidossa että omaishoidossa ja lisätään työelämän joustoja, osa-aika- ja etätyön mahdollisuuksia. Työn kautta luomme hyvinvointia, mutta vahvistamme myös mahdollisuuksien tasa-arvoa ja aitoa valinnanvapautta.

Kun maailman koulutetuimpien naisten työmarkkina-asema paranee, vahvistuu myös työllisyys ja Suomen kilpailukyky. Suomi tarvitsee kaikkien työpanosta, jotta hyvinvoinnista voidaan huolehtia myös jatkossa.

Vielä sunnuntaina myös sinä voit omalla äänelläsi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan haluamme Suomea rakentaa. Vain työn kautta voimme saavuttaa tavoitteen tasa-arvoisesta työelämästä ja yhteiskunnasta.

Jaa artikkeli

Kommentit (3)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto