Etelä-Savo on ihan jees

Etelä-Savo on ihan jees

Eteläsavolaisten nuorten nuorille tekemän kyselyn mukaan hyvän elämän eväät löytyvät maakunnasta läheltä kotia. Täällä on hyvä olla, jos harrastus-, opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet ovat kunnossa. Maakunnassa opiskelevat nuoret toivoivat erityisesti panostuksia kansainvälisyyteen ja kulttuuriin, enemmän oppisopimuksia ja lisää työtä.

Nuorten mielestä kotiseudulla olisi kiva tehdä töitä, vaikka ymmärtävätkin työtilanteen olevan heikko. Yrittäjyys kiinnostaa monia ja siihen toivotaan myös lisää koulutusta ja tukea. Rohkeutta ja positiivista asennetta ei nuorilta puutu.

Vaikka nuorelta ja hänen läheisiltään vaaditaankin aktiivisuutta ja avoimuutta, on suuri vastuu kesätöiden löytymisessä ja työllistymisessä myös yrityksillä. Nuoret toivovatkin yrityksiltä rohkeutta tarjota heille arvokasta työkokemusta.

Talouden taantumasta huolimatta nuorille on tarjottava heidän toivomiaan mahdollisuuksia ja tuettava heitä oman tiensä löytämisessä. Viime vuonna alkanut nuorisotakuu on tuoreiden arvioiden mukaan käynnistynyt hyvin. Entistä useampi nuori on heille suunnattujen palveluiden piirissä ja valtaosa nuorten työttömyydestä on nyt lyhytkestoista.

Takuun toteutumiseen liittyy kuitenkin monia kehittämistarpeita. Painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäisevään toimintaan ja matalan kynnyksen palveluihin, muutoin heikoimmassa asemassa olevat uhkaavat jäädä takuun ulkopuolelle. Perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja opinto-ohjauksen roolit korostuvat puolestaan koulutustakuun toteutumisessa.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on moniulotteinen kokonaisuus, joka vaatii saumatonta yhteistyötä myös yli hallinnonrajojen. Etelä-Savossa on tehty ansiokasta työtä Tajua Mut! -liputushankkeen myötä ja tiedonkulku eri viranomaisten välillä on parantunut. Järjestelmällä on jo 300 nuorten parissa toimivaa käyttäjää. Samanlainen kokeilu on juurrutettava kaikkiin Suomen kuntiin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa saamme nuoresta kiinni, sitä paremmin saamme hänet mukaan opiskelemaan ja työelämään. Hallituksen on uuden pääministerin johdolla jatkettava tätä työtä.

Jaa artikkeli

Kommentit (1)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto