Onx duunii

Onx Duunii – seminaari 22.11.   Mikkeli

 

Hyvä seminaariväki, naiset ja miehet, arvoisat nuoret

Seminaarin aihe on mitä tärkein, nuorten pärjääminen ja hyvinvointi maakunnassamme on meille kaikille tärkeää. Itse asiassa sen tulisi olla kaikkien aikuisten suurin huolehtimisen aihe. Nuorten pärjääminen, polku omaan elämään, opiskeluun, työhön ja uraan ei ole helppo. Se aiheuttaa jokaiselle nuorelle jossain vaiheessa huolta, epävarmuutta ja tuskaa. Aikuisten apu on välttämätöntä.

Saavatko nuoremme riittävästi tukea kriittisissä elämänvaiheissa, nivelvaiheissa. Onko aikuisen aikaa ja tukea tarjolla silloin kun tarve tulee. Näin tulisi olla. Nuoret vaikka miten aikuisilta jo näyttävät ja tuntuvat tarvitsevat tukea. Toiset enemmän ja toiset vähemmän.

Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnallamme miljoona euroa. Jokaisen syrjäytyneen nuoren mukana kulkee epäinhimillinen ja turha tarina. Siksi meidän on tehtävä kaikkemme nuorten syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa päästää yhtäkään nuorta syrjäytymään. Ei varsinkaan täällä Etelä-Savossa. Maakunnassa, joka menettää nuoriaan kasvukeskuksiin ja ikääntyy nopeimmin.

Työttömyysaste Etelä-Savossa on edelleen korkea. Nopeasti edennyt maailmanlaajuinen kriisi rantautui maakuntaamme ja työttömyys kasvoi nopeasti. hallituksen lukuisten toimenpiteiden ansioista työttömyys ei kuitenkaan noussut niin korkeaksi kuin pelättiin. 90-luvun laman lukuihin vrt vältyttiin massatyöttömyydeltä. Tuolloin t-aste korkeimmillaan oli lähes 17 %. Nyt Suomessa työttömyysaste on 2006 vuoden tasoa, tuolloin elettiin vielä nopean talouskasvun aikaa.

Lukuisia toimenpiteitä, joita otettu käyttöön työttömyystilanteen muuttuessa. keinovalikoima on laaja, koska on haluttu kohdentaa rahat tehokkaasti . Tässä on melko hyvin onnistuttu.

Luettele keinoja, mm:

  • ammatilliseen koulutukseen lisätty aloituspaikkoja
  • Sanssi-kortti, helpotettu työlllistymistä palkkatukeen perustuvalla kortilla
  • työttömän omaehtoinen opiskelu on tehty mahdolliseksi
  • työpajatoimintaa on lisätty, samoin oppisopimuskoulutusta
  • etsivää nuorisotyötä yms.

 

Seminaarin tarkoitus on kertoa meille maakunnassa käynnissä olleista hankkeista, joilla nuoria on saatu pois työttömyyden uhan alta. Etelä-Savossa on tehty hyvää työtä.

Vaikuttavuus on hyvä. koska tarkoitus on saada nuoria työttömyysjakson aikana valmiimmaksi työelämään, vähentää opintojen keskeyttämisiä ja kiinnittää nuoria paremmin yhteiskuntaan ja kantamaan vastuuta itsestään. Näillä seikoilla on varmasti suuri merkitys nuorten itsetunnolle.

 

Nuorten koulutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota juuri nyt, sillä jos työttömällä nuorella ei ole ammatillista koulutusta, on hänen asemansa heikko hyvänkin suhdanteen aikana. Etelä-Savossa tämä on havaittu jo ennen tätä viime lamaa. Nuorten työttömyysaste oli muuta maata korkeampi kovan taloudellisen kasvunkin aikana.

Erilaisille nuorille tarvitaan erilaisia tukitoimia ja henkilökohtaista tukea. Moniammatillinen viranomaisyhteistyö on tärkeää, jotta nuoresta saadaan koppi, kun joku menee mönkään tai joku portti sulkeutuu. Tähän tarvitaan niin oppilaitosten, te-toimistojen, sosiaali- ja terveysalan osaajien  kuin puolustusvoimien yhteistyötä.

TEM:n selvitysten mukaan nuoret ovat hyvinkin työorientoituneita ja haluavat olla tulevaisuudessa ahkeria työntekijöitä. Mutta kun tulee ongelmia, moni nuori tarvitsee ekstra tukea. Jos nuori ei saa tukea lähipiiristä tai koulussa ei saa tukea ongelmiinsa tai nuori sairastuu. Tällöin on tukea löydyttävä, jotta vaikea elämänvaihe voidaan turvallisesti ylittää.

Jatkossakin vaikka taloustilanteemme edelleen paranisi, on oltava riittävästi tukea erilaisissa elämäntilanteissa eläville nuorille. Nuorten työttömyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi on edelleen panostettava etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan, Erityisen tärkeää on panostaa nivelvaiheeseen eli siirtymiseen perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Tavoitteena tulee olla , että kaikille peruskoulusta valmistuville nuorille pystytään osoittamaan jatkokoulutuspaikka, paikka kymppiluokalla, työpajalla tai jossain muussa vastaavassa työllistymistä edistävässä toimenpiteessä.