Maakuntavaltuuston avauspuhe

Maakuntavaltuusto

Joroinen

31.5.2010

Lenita Toivakka

 

Hyvät valtuutetut,

Tervetuloa Joroisiin

Kuntataloudessa suuria haasteita tänä vuonna

- viime vuoden tilinpäätökset  olvati odotettua parempia Etelä-Savossa, suhteellisen hyviä yleiseen vaikeaan taloustilanteeseen nähden. Pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet pitkälti sen vuoksi, että valtio velkaantumalla loi puskuria kuntien suuntaan mm. kasvattamalla yhteisöveron kuntaosuutta  ja kela-maksun poistolla.

- kuluva vuosi tulee olemaan vaikeampi. Korkeat työttömyysluvut näkyvät verotulokehityksessä viiveellä.

- tällä hetkellä reaalitalous on pahimmasta  toipumassa ja vientikin on monilla aloilla alkanut vetää uudelleen. Kuitenkin samanaikaisesti euroalueen Kreikasta alkanut julkisen talouden kriisi huolettaa.

- Euromaiden julkisen talouden epätasapaino on aiheuttanut epäluottamusta rahoituslaitosten kesken.

- jos kriisi Kreikasta laajenee uudeksi finanssikriisiksi, on vaarana, että se leviää uudelleen reaalitalouteen.

- Kuntatalous on suurten haasteiden edessä. Taantuma ja heikkenevä huoltosuhde heikentää verotulokehitystä ja Euroopan epävarma taloustilanne luo lisäpaineita.

- käyttömenojen hillitsemiseksi olisi löydettävä pikaisesti pysyviä ratkaisuja. Niitä eivät suinkaan ole palvelujen leikkaukset vaan uudet tavat tuottaa palveluja yhdessä ja tehokkaammin. eriyisesti tehostamistarvetta ja mahdollisuutta on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistavoissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteet kuntoon Etelä-Savossa, muuten rahat eivät riitä!

- väestön ikääntyminen nopeaa, mediaani-ikä 2025 Itä-Suomessa lähellä eläkeikää.

- Palveluja on jatkossa järjestettävä suuremmissa kokonaisuuksissa, tarvitaan laajemmat hartiat turvaamaan perusterveydenhuolto. Vahvat hartiat eli joko suuremmat kunnat tai vahvat yhteistoiminta-alueet myös houkuttelevat terveydenhuollon osaajia paremmin.

- alalla työvoimapula on jo todellisuutta

- kuntien on löydettävä kumppanit ja uusittava toimintatapojaan sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.

- selonteon käsittely  kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eduskunnassa saatu päätökseen

- kunnissa odotetaan valtion taholta strategisia linjauksia ja tiukempaa ohjausta.

- sitä on tulossa ja hallintovaliokunta edellyttää, että Paras-puitelain ns. perälautapykälät  tulevat vielä näillä valtiopäivillä eduskunnan käsittelyyn ja astuvat voimaan vuoden 2013 alusta lukien:

§ valtio voi velvoittaa kunnan sote- yhteistoiminta-alueeseen puitelaissa määritellyn väestöpohjavaatimuksen (20 000) täyttämiseksi.

§ Lakiin lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon eheyttä koskeva säännös eli sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettava samassa organisaatiossa jatkossa. Asiakkaat liikkuvat eri palveluiden välillä ja hallinnolliset rajat eivät saa muodostaa esteitä ja vaikeuttaa palvelun saantia.

§ valiokunta pitää myös tärkeänä, että kuntalain kokonaisuudistuksen käynnistäminen arvioidaan vielä  tällä kaudella.

§ valtion suunnalta tulossa vaateita ja ohjeistusta, kuntakentässä täytyy ryhtyä valmistelemaan uusia palvelurakenteita.

§ uusi terveydenhuoltolaki tulee sisältölakina eduskunnan käsittelyyn kesäkuun toisella viikolla ja se vahvistamaan perusterveydenhuoltoa ja poistamaan raja-aitoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä.

§ lainsäädäntöä tulossa, jolla  julkisen sektorin tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistetään. Nyt kalliit järjestelmät keskenään yhteensopimattomia; naapurikuntien kesken ja valtionhallinnon sisällä.

Kainuun hallintomalli eli maakuntamalli ei eduskunnassa   ( vaikka kuntaministeri mallia on kovasti markkinoinut eri puolella Suomea) noussut merkittäväksi vaihtoehdoksi ja sen pohjalta ei Etelä-Savossakaan tule suunnitelmia tehdä. Toki kustannustehokkaita toimintatapoja on mallista mahdollista poimia

- Etelä-Savon kannalta on tärkeää, että kunnilla on jatkossa viisaalla tavalla ja joustavasti oikeus organisoida palvelunsa.

 - hallinnolliset muurit tai maakunnan rajat eivät saa olla järkevälle yhteistyölle esteenä, ( esimerkiksi Joroisissa puhututtanut Keski-Savon malli).

- palvelujen takia  ei tule siirrellä maakunnan rajoja eikä rajat ja hallinto saa estää toimivien palvelujen ja yhteistyön kehittämistä.

Mitä enemmän panostamme terveyden edistämiseen ja varhaiseen tukeen, sitä paremmin ehkäisemme kustannusten kasvua.

Jatkossa myös omakohtaisen vastuun ottaminen itsestämme on välttämätöntä. Yhteiskunnan rahat eivät millään järjestelyillä tule riittämään sosiaali- ja terveysmenojen kattamiseen ellemme me suomalaiset muuta elintapojamme..

Saimaannorpasta

On ollut ilo havaita, miten paljon norpan suojelu kiinnostaa. Tämän ainutlaatuisen asukkimme elinolot on turvattava Saimaan vesillä. Tavoite on kaikkien toimijoiden ja ääntä käyttäneiden yhteinen.

Vapaaehtoiset suojelutoimet ovat edenneet hyvin. Tästä kiitos kaikille niille, jotka ovat vapaehtoisia suojelusopimuksia tehneet.

Meidän on nyt vakuutettava muu Suomi ja koko EU, että pystymme vapaaehtoisin sopimuksin ja toimin norppaa suojelemaan. Me kaikki maakunnan asukkaat sekä kesäasukkaat olemme vastuussa siitä, että norpat ja asutus kyetään sovittamaan Saimaan rannoille.. Meidän on tunnettava vastuu siitä, että pesimäaikaan pesimävesillä ei kalasteta verkolla. Tämä vastuu on suuri.

Maakuntaliitto haluaa edistää norpan suojelua ja on tehnyt sen eteen paljon töitä. Ainutlaatuinen luontomme on sellainen kilpailuvaltti, jota muualta maailmalta ei löydy.