Vastuullinen, kannustava ja välittävä Suomi


Vastuullinen, kannustava ja välittävä Suomi

On ollut hienoa olla mukana ja lähellä seuraamassa uuden hallitusohjelman syntyä. Ohjelma syntyi poikkeuksellisen hyvässä ja dynaamisessa hengessä. Kannustavuus, välittäminen ja vastuun kantaminen tulevaisuudesta välittyvät ohjelman sisällöstä. Myös ohjelman sosiaalinen omatunto on vahva. Hallitusohjelma kuvastaa kaikkea sitä erittäin hyvin, mitä kokoomus on vaaliohjelmassaan esittänyt.

Hallitusohjelmaan sisältyy myös minulle erittäin tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita. Työllisyyden parantaminen on edelleen välttämätöntä. Tärkeässä roolissa tuleekin olemaan uusi työ- ja elinkeinoministeriö. Yritysten ja alueiden kehittäminen sekä elinkeinopolitiikka ja työvoimapolitiikka nivotaan yhteen ministeriöön ja resursseja suunnataan uudestaan työllistymisen kannalta entistä vaikuttavammin. Muutenkin hallitusohjelmana tuki entistä tasapuolisemmalle alueiden kehittämiselle on vahva. Tämä on erittäin tärkeää meille eteläsavolaisille.

Yrittämiselle ja työllistämiselle tärkeä sukupolvenvaihdosten verovapaus toteutuu. Työnteon kannattavuutta tullaan lisäämään ja kannustinloukkuja puretaan keventämällä työn verotusta ja uudistamalla sosiaaliturvaa.

Erityisen tyytyväinen olen siihen, että eläkeläisten epäoikeudenmukainen, korkeampi verotus suhteessa palkansaajiin viimein korjataan. Opiskelijoiden opintorahaa korotetaan ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen. Tärkeää opiskelijoille on myös se, että vapaan tulon rajoja korotetaan peräti 30 %. Työntekoon ja oman elämisen rahoittamiseen kannustetaan myös opiskeluaikana.

Lapsiperheiden tukemiseksi on myös paljon konkreettisia toimenpiteitä; kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea, lapsilisän yksihuoltajakorotusta sekä kolmannesta lapsesta maksettavaa lapsilisää korotetaan. Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen sekä sairauspäivärahojen vähimmäistaso korotetaan työmarkkinatuen tasolle. Työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi osittaista hoitorahaa korotetaan. Osittaista hoitorahaa maksetaan myös yrittäjille.

Hallitus on myös sitoutunut vähentämään lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointia ja syrjäytymiskehitystä. Tätä varten perustetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma. Ohjelmassa kiinnitetään monialaisesti huomiota mm. lasten ja nuorten pahoinvoinnin varhaiseen tunnistamiseen, vanhemmuuden tukemiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä lapsiperheiden taloudellisen aseman ja palveluiden parantamiseen.

Kokoomuksen voimakkaasti ajamat hoiva-alan palkankorotukset sisältyvät myös hallitusohjelmaan. Koko hallitus on sitoutunut tukemaan korotetulla valtionosuudella sellaista kunta-alalle syntyvää palkkaratkaisua, joka edistää naisvaltaisten alojen palkkojen kilpailukykyä. Pallo onkin nyt työmarkkinajärjestöillä.

Hyvien tavoitteiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan nyt tekoja. Uusi hallitusohjelma luo meille erinomaisen pohjan rakentaa hyvää suomalaista tulevaisuutta.

Lenita Toivakka
kansanedustaja (kok.)
Mikkeli