Maakuntavaltuusto 9.6.

Hyvät maakuntavaltuutetut, hyvä kokousväki,

Kiitos Juvan kunnalle ja juvalaisille kutsusta kokoustaa tällä porukalla Etelä-Savon sydämessä.

Juvalle on aina mukava tulla. Terve yrittäjähenki ja tekemisen meininki ovat täällä aina vahvasti läsnä.

Tätä henkeä tarvitsemme kovasti laajemminkin. Kansainvälisessä talouskehityksessä näkyy jo valoa - kasvu on kuitenkin vielä erittäin haurasta. Suomen tilanne on haastava, Euroopan orastavaan kasvuun emme ole päässeet kunnolla mukaan.

Pitkittynyt talouskriisi ja hiljalleen edennyt teollinen rakennemuutos ovat vieneet tuhansia työpaikkoja. Uuden kasvun ja työn luonti uusille aloille on hidasta. Onneksi positiivisia signaaleja on viime aikoina saatu!

Investointiuutiset metsä- ja biotalouteen ovat tervetulleita. Myös teknologiateollisuuden tilauskanta on alkuvuodesta vahvistunut. Pieniä, nopeasti kasvavia vientiyrityksiä syntyy ja nuoriamme kiinnostaa yrittäjyys aiempaa enemmän.

Suomen vienti on jo hyötynyt kansainvälisen talouden elpymisestä ja hallituksen tekemä reilu yhteisöveron alentaminen tämän vuoden alusta alkaa hiljalleen tuottaa työpaikkoja ja tulosta. Viennin odotetaankin vahvistuvan tänä vuonna, vaikka heikko kotimainen kysyntä rasittaakin edelleen talouttamme.

Jyrki Kataisen hallituksen toimenpidelista talouden vahvistamiseksi ja velkaantumisen taittamiseksi on pitkä ja painava. Kiitosta on tullut niin komissiolta kuin asiantuntijoilta. Pian uuden pääministerin johdolla pidettävissä minihallitusneuvotteluissa (kuka erinomaisista ehdokkaista se lieneekään) kaikki loputkin päätökset on vietävä aiemmin jo sovitusti käytäntöön.

Päähuomion on oltava tehtyjen taloutta korjaavien ja rakenneuudistusten toimeenpanossa.  Samalla voidaan katsoa löytyykö tehokkaita keinoja kasvun ja työllisyystilanteen parantamiseksi järkevällä tulevaisuutta rakentavalla tavalla. Jos jonkinmoista uutta kasvupakettia päätetään rakentaa, sen olisi kohdennuttava tutkimukseen ja koulutukseen panostamisen lisäksi elinkeinoelämän kasvavien toimialojen, kuten biotalouden toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Infran rakentamishankkeetkaan eivät ole huonoja kasvun vauhdittamiseksi, jos ne aidosti työllistävät ja harkitaan huolella elinkeinoelämän tarpeiden perusteella. Näin on linjattu mm valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa. Tällaisia alempiasteisen tieverkon parannuskohteita löytyisi erityisesti Etelä-Savosta.

Hyvät naiset ja miehet,

Metsät ovat maakunnan suuri mahdollisuus, kun tulevaisuuden kasvualoja vahvistetaan. Puunkäyttö lisääntyy, sitä käytetään monipuolisemmin kuin aiemmin ja myös jalostusaste voi olla moninkertainen nykytilanteeseen verrattuna.

Tänään käsittelemme maakuntaohjelmaa, jossa juuri metsien älykäs hyödyntäminen on vahvassa roolissa niin tutkimus- ja kehittämistoiminnan kärkinä kuin maakunnan yritystoiminnan kehittämisessä.

Maakuntaohjelma on aiemmin hyväksytyn maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu. Se tuo hyviin tavoitteisiin konkretiaa, toimenpiteet ja työkalut. Se toimii pohjana myös EU:n toimenpideohjelmien, kansallisen ohjelmien ja rahoituksen toteuttamiselle.

Maakuntamme vahvuus ovat jatkossakin elinvoimaiset yritykset. Yritykset luovat työtä ja hyvinvointia. Yritystoiminta on meillä hyvin pk-valtaista ja siksi hallituksen yrittäjyyttä vahvistavat toimet ovat olleet meille tärkeitä. Näitä tarvitaan edelleen lisää. Sääntelyn purkamista, byrokratiaa lisäävän turhan valvonnan ja lupakäytäntöjen järkeistämistä on mm. täällä maatalous ja elintarvikeyrittäjyysvaltaisessa maakunnassamme toivottu paljon. Näitä toimia tullaan varmasti viemään eteenpäin.

Palveluelinkeinot ovat maakuntamme suurin työllistäjä ja siksi palvelualan yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen olisi juuri meille erityisen tärkeää.

Nyt kun kotimainen ostovoima on heikentynyt, ja Venäjän toiminta ja taloustilanne aiheuttaa epävarmuutta matkailuun ja kaupanalalle, meidän on täällä kaakkoisessa Suomessa kaikin tavoin ja puhein tuettava yrittäjiämme näiden hankalien aikojen yli. Omien yrittäjiemme palvelujen käyttäminen ja ostaminen on nyt tärkeämpää kuin pitkään, pitkään aikaan.

Tällaisina epävarmoina aikoina ei kenenkään vastuullisen toimijan pidä lietsoa puheillaan epävarmuutta ja negatiivisuutta lisää. Meillä ei tässä maakunnassa ole yksinkertaisesti varaa negatiivisuuteen – terveeseen ja rakentavaan kritiikkiin ja tulevaisuustyöhön kyllä.

Hyvä kokousväki,

Koko Suomen talouden kestävyyden, mutta myös eteläsavolaisten kuntien talouden kestävyyden kannalta on tärkeää, että rakennepaketin uudistukset etenevät sovitusti. Erityisesti tämä koskee sosiaali- ja terveyspalvelujen valtavaa uudistamisurakkaa.

Parlamentaarinen sopu on löytynyt, mutta neuvottelut sote-järjestämislain periaatteista ja yksityiskohdista ovat vielä kesken.

Kyseessä on valtavan suuri uudistus kuntien toimintatapoihin ja juuri nyt on kunnissa pitäydyttävä tekemästä suuria ratkaisuja sote-palveluihin. Nyt on odoteltava ministeriön toimesta tulevia linjauksia, jotta sote-palvelut kaikkialla maakunnassammekin turvataan kestävällä tavalla. Kuntien johdon tavoitteet ja toimet eivät voi olla ristiriidassa tulevien ratkaisujen ja kuntalaisten edun kanssa.

Uudistuksen yksityiskohdat ovat vielä osittain auki, mutta keskeisimmät tavoitteet eivät näissä neuvotteluissa saa keneltäkään unohtua. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja ehkäiseviä palveluja, parantaa hoitoon pääsyä sekä tuottaa palveluja nykyistä kustannustehokkaammin. Tämä edellyttää valinnanvapauden ja monituottajamallin toteuttamista.

Hyvät kuulijat,

Maakuntaohjelman lisäksi pääsemme pian keskustelemaan myös tuulivoimamaakuntakaavasta. Tämä on herättänyt varsin vilkasta keskustelua niin julkisuudessa kuin maakuntahallituksen pöydän ympärillä.

On tärkeää muistaa, että tuulivoimakaava ei voi olla ristiriidassa maakuntastrategiamme ja -ohjelmamme linjausten kanssa. Tuulivoima tavoitteetkin ovat osa maakuntaohjelmamme tavoitteita.

Maakuntavaltuuston on vastaanottanut myös adressin tähän liittyen.

Hyvät eteläsavolaiset,

Vielä lopuksi haluan kiittää Maakuntaliiton henkilökuntaa hyvästä työstä suurien muutoksien keskellä. Maakuntajohtajan valintaprosessi on saatu päätökseen ja uusi maakuntajohtaja Pentti Mäkinen aloittaa syksyllä.

Vt maakuntajohtaja Riitta Koskinen ansaitsee valtavan suuret ja lämpimät kiitokset meiltä kaikilta. Työ liitossa on ollut johdollasi erinomaisen tarmokasta ja laadukasta. Olemme voineet sataprosenttisesti luottaa että asiat hoituvat ja neuvottelut etenevät.

Virastolla on ollut erittäin työntäytteinen talvi ja kevät takanaan, sijaisjärjestelyjen lisäksi muutto uusiin tiloihin on tehty onnistuneesti.

Haluan lämpimästi koko valtuuston puolesta kiittää sinua Riitta sekä koko maakuntaliiton henkilökuntaa kuluneista työntäytteisistä kuukausista ja hyvästä yhteistyöstä!

Näillä sanoilla avaan kokouksen ja kokouksen alkuun Juvan kunnanjohtaja lausuu meille lyhyen tervehdyksen! Ole hyvä Heikki Laukkanen.