Suomi pois konkurssin tieltä

Suomi pois konkurssin tieltä

Ei ole vaikeaa löytää poliitikkoa tai puoluetta, joka tietää miten ongelmat ratkotaan. Ongelmallisempaa on löytää kuusi sellaista, jotka kykenevät tähän yhteistyössä. Kataisen hallitusta on moneen otteeseen kritisoitu päätöksentekokyvyttömyydestä, mutta viime viikolla se osoitti epäilijöiden arvostelun vääräksi ylittäen kaikki ennakko-odotukset.

Budjettiriihen päätösten mittakaava on merkittävä. Historiassa on mentävä ainakin 90-luvun alkuun, että vastaavaan päästään. Nyt onkin viimeinen hetki uudistaa ja parantaa kilpailukykyämme. Kokonaisuuden tavoitteena on kuroa umpeen koko kestävyysvajeemme eli tiedossa oleva tulevien vuosien menojen ja tulojen epätasapaino. Syömävelkamme on syntynyt pitkällä aikavälillä, jota teollisuutemme kivijalkojen, metsäteollisuuden ja it-alan vaikeudet ovat nopeuttaneet

Hallituksen rakennepaketti koostuu isoista ja pienistä uudistuksista, jotka koskettavat meitä kaikkia. Muutokset voivat sattua, mutta pitkällä tähtäimellä voittajia ovat kaikki suomalaiset. Koska elämme nyt yli varojemme, julkisen talouden menot ja tulot on saatettava tasapainoon, työntekoa on lisättävä ja siihen on myös kannustettava paremmin. Tavoitteena ovat hyvinvointimme turvaaminen ja vahvistaminen tulevaisuudessakin.

Rakenneuudistuksen tueksi tarvitaan ratkaisuja myös työelämän puolella. Maltillinen palkkaratkaisu sekä työuria aidosti pidentävä ja työttömyyttä alentavat ratkaisut tehdään työmarkkinapöydissä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten työllistymiseen ja ikääntyvien työuriin.

Kuntien tehtäviä karsitaan, säädöksiä puretaan ja kasvun esteet julkisesta hallinnosta on perattava pois. Aidosti kilpailukykyinen maa arvostaa kansalaisten vapautta, heidän tekemäänsä työtä sekä yritysten innovatiivisuutta ja kasvuhakuisuutta. Työnteon ja yrittämisen turhat esteet on saatava pois.

Vaikka isänmaan pelastuspaketti on kovan puristuksen kautta vasta syntynyt, on oppositio jo ampunut alas yksityiskohdan toisensa jälkeen. Vaihtoehtojen puute kuitenkin vie pohjaa tyrmäystalkoilta.

Sopua ja isoja ratkaisuja tarvitaan myös maakunnassa, jotta hyvinvointipalvelut voidaan turvata. Sote-uudistusta on maakunnassa edistettävä ilman viivytystaktiikkaa. Rahat eivät riitä nykymalliin ja siitä kärsii palvelujen laatu ja kuntalaiset.

On selvää, että vastuu ei oppositiossa paina, mutta nyt on tulevaisuuden kannalta tosi kyseessä. Toivottavaa on, että Mikkelin torilla syntynyt yhteistyönhenki kantaa pidemmälle. Yhteinen etu on asetettava oman puolueen välittömän edun edelle myös oppositiossa. Isänmaan etua on katsottava vaalikauden yli.