Työpaikat syntyvät yrityksiin

Uudet työpaikat syntyvät yrityksiin

Työ on hyvinvointimme perusta ja yritykset uusien työpaikkojen luojia. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimman analyysin mukaan uusien työpaikkoja osuus on suhteellisesti suurin juuri Etelä-Savossa. Erityisen aktiivisia työllistäjiä koko maassa ovat olleet pienet kasvujanoiset yritykset.

Positiivinen asenne yrittäjyyteen on juurrutettava entistä vahvemmin osaksi yhteiskuntaamme.Nuoria on kannustettava ja kasvatettava yrittäjyyteen. Juuri julkaistu Taivas+helvetti –kirja kertoo tositarinoita suomalaisesta yrittäjyydestä. Kirjan tilaamalla lahjoitat samalla toisen kirjan lukiosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuvalle nuorelle. Useammalle nuorelle on tarjottava mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen ja työntekoon.

Hallituksen nuorisotakuu on hyvä alku, mutta kaipaa edelleen lisää kunnianhimoa ja vastuunkantoa. Mallia pitäisi ottaa Saksasta, jossa nuorisotyöttömyys on noin 8% - lähes 10%-yksikköä Suomea alhaisempi. Saksassa viranomaiset ja yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi. Nuorisotakuuta onkin edelleen kehitettävä paremman yhteistyön suuntaan, mm. oppisopimuskoulutusta edelleen kehittämällä.

Jokainen yritys voisi tarjota ainakin yhdelle kesälomalle lähteneelle nuorelle työkokemusta. Sanssi-kortilla yrittäjä saa nuoren palkkaamiseen 700 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan nuoren. Kynnys tarjota sille yhdelle nuorelle arvokasta työkokemusta madaltuu. Yhdenkin nuoren palkkaaminen on yhteiskunnallinen teko.

Valitettavasti maakunnassamme on viime aikoina vallinnut negatiivinen ilmapiiri. Uhkakuvien lietsonta syö yhteistyön iloa ja luovuutta. Jatkuva eripuraisuus ei paranna yrittäjien mahdollisuuksia luoda uutta kasvua ja hyvinvointia. Kunnissa on aidosti kuultava yrittäjiä ja oltava toiminnassaan yrittäjämyönteisiä.

Etelä- Savo on juuri niin houkutteleva, kuin työtä tarjolla, kuinka hyvänä yritykset maakuntaa pitävät, kuinka hyvin palvelumme toimivat ja kuinka kaunis on luontomme. Meillä on suunnattomat mahdollisuudet mm. matkailun, metsien, puhtaan teknologian ja parantuneiden liikenneyhteyksien myötä. Mahdollisuuksia on pystyttävä hyödyntämään.