Hyvinvointilupaus

Hyvinvointilupaus lunastettava

Reilun kolmen viikon päästä pidettävät kunnallisvaalit ovat monessa mielessä historialliset. Talouden tila asettaa haasteita ja pakottaa meidät kipeisiin mutta sitäkin tarpeellisempiin ratkaisuihin.

Samaan aikaan Suomen väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa. Erityisen kiperiä haasteita kohdataan muuttotappiollisissa kunnissa. Ei ole mahdollista, että nykymenolla jatkaen voimme taata toimivat palvelut kaikkialla Suomessa. Tosiasiat on tunnustettava.

Hyvinvointipalveluiden pelastuksena ei myöskään ole rahan lisääminen hallintohäkkyröihin ja päätöksenteon etäännyttäminen kunnista.

Vastuu palveluiden järjestämisestä pitää säilyttää vahvoilla peruskunnilla. Ne ovat ehdottomasti parhaita asiantuntijoita tekemään päätöksiä omassa kunnassa tarvittavista palveluista ja niiden järjestämisestä.

Hyvinvointiyhteiskunta on lupaus huolenpidosta.

Hyvinvoivassa kunnassa ihmiset voivat hyvin. Lapset saavat kasvaa turvallisessa ympäristössä, nuoret löytävät tiensä koulutukseen ja työpaikoille, ja ikääntyvät voivat luottaa turvalliseen vanhuuteen ja heille on tarjolla monipuolisia, yksilöllisiä palveluita.

Terveyspalvelut toimivat ja houkuttelevat osaavaa työvoimaa. Työtä tämän lupauksen lunastamiseksi riittää Suomen kunnissa.

Hallituksen kuntauudistus luo kestävän pohjan, jolle kunta pystyy rakentamaan toimivat palvelut ja yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä. Menestyäkseen kunnan on pystyttävä houkuttelemaan uusia yrityksiä ja tukea jo olemassa olevia.

Kunnan on oltava yrityksen yhteistyökumppani ja samalla hyödyntää palvelutarjontaa.

Järjestöjen ja yritysten toiminta täydentää julkisia palveluita. Tärkeintä on, että laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita on saatavilla. Ideologiselle väittelylle ei ole sijaa, kun on kyse kaikille tärkeistä palveluista.

Nyt on syytä käydä rakentavaa keskustelua siitä, miten parhaiten vastaamme käsillä oleviin haasteisiin. Peruutuspeilissä ei varmasti näy vastauksia. Sen sijaan on tunnustettava tosiasiat ja rohkeasti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin. Uudistus on mahdollisuus.

Tarvitaan halua pohtia ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin, ei vain ongelmien listaamista. Tarvitaan rakentavaa yhteisyötä ja mahdollisuuksien lisäämistä, ei vastuutonta puskista huutelua. Tarvitaan tosiasiat tunnustavaa, ennakkoluulotonta asennetta hyvinvointilupauksen täyttämiseksi.

Rohkeilla kunnallisvaaliehdokkailla on nyt mahdollisuus osoittaa halunsa ja kykynsä kantaa vastuuta tulevaisuudesta. 28. lokakuuta tiedetään paremmin, mihin suuntaan Suomea halutaan viedä. Todellinen työ sen suunnan toteuttamiseksi vie pidempään ja kunnanvaltuutetut ovat sen uudistuksen tekijöitä. Tarvitsemme ratkaisijoita.