Tulevaisuuden kuntavaalit

Tulevaisuuden kuntavaalit

On hienoa, että suuri joukko rohkeita eteläsavolaisia on päättänyt lähteä rakentamaan kotikuntansa tulevaisuutta. Valtuutetuilta vaaditaan nyt erityisen paljon vastuullisuutta. Tosiasiat on tunnustettava ja on kyettävä katsomaan vuosia eteenpäin. Löperöt lupaukset ja peruutuspeiliin katsominen eivät ole tätä päivää.

Ikääntyvässä Suomessa, erityisesti Etelä-Savossa,palvelujen ja hoivan tarve kasvaa lähitulevaisuudessa.  On arvioitu, että vanhuspalvelujen tarve jopa kaksinkertaistuu. Nykymenolla jatkamalla emme selviä, vaan rahat loppuvat kesken. Sekä kuntauudistus että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ovat tervetulleita työkaluja kuntien päättäjille hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi.

Työ sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi on nyt mitä tärkeintä tulevaisuustyötä. Erityisen tärkeää on perusterveydenhuollon, terveyskeskusten ja ehkäisevän työn vahvistaminen. Mitä paremmin pystymme ehkäisemään ongelmia ja edistämään terveyttä, sitä paremmin me kuntalaiset voimme. Vanhuspalvelujen vahvistaminen uuden vanhuspalvelulain hengen ja vaatimusten mukaiseksi on velvollisuutemme maatamme rakentaneille sukupolville. Myös lapsemme ja nuoremme tarvitsevat entistä vahvempia neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluja.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisella on jo kiire. Tällä hetkellä osaajia julkisesta perusterveydenhuollosta karkaa muualle ja hoitoketjun ollessa heiveröinen, potilaat ajautuvat erikoissairaanhoitoon.  Myös kustannukset karkaavat käsistä.

Etelä-Savon kannalta paitsi perusterveydenhuollon vahvistaminen, on laadukkaan ja päivystävän keskussairaalan säilyminen maakunnassa tärkeää. Kaksi keskenään kilpailevaa, pientä sairaanhoitopiiriä eivät ole kuntalaisten etu. Hallituksen sosiaali- ja terveyspoliittisten linjausten odotetaan tuovan selkeitä ratkaisuja maakuntamme palvelurakenteiden kehittämiseksi.    

Vain rakenteita uudistamalla eivät palvelut parane. Hyvinvointipalvelumme ovat sitä laadukkaampia, mitä enemmän kunnille kertyy verotuloja. Mitä enemmän kunnassa on työpaikkoja ja tehdään työtä, sitä enemmän kertyy verotuloja, joilla hyvinvointipalvelumme rahoitetaan. 

Keskeistä onkin, miten kuntiin luodaan uusia työpaikkoja. Yrittäjiään arvostava kunta houkuttelee myös uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Yritysmyönteinen ilmapiiri luo luottamusta, kumppanuutta ja uusia työpaikkoja. Yrittäjien pitää kokea kunta kumppanina, ei kampittajana. Sekä Savonlinnassa että Mikkelissä on tehty paljon kaupunkiseudun kehittämiseksi, tätä samaa uudistamisen henkeä tarvitaan jatkossakin kaikkialla maakunnassa. Päättäjien, kuntalaisten ja yrittäjien hyvällä yhteistyöllä rakennetaan tulevaisuuden elinvoimainen kunta. Tulevaisuutta ei pidä pelätä.

Toivon kaikille ehdokkaille energiaa ja tarmoa kampanjatyöhön!

Lenita Toivakka

kansanedustaja (kok)

Mikkeli