Hyvinvointia metsästä

Metsästä hyvinvointia

Asun Suomen metsäisimmässä maakunnassa Etelä-Savossa. Metsästä ammennan arkeeni hyvinvointia helposti ja edullisesti. Mökkimaisemissa ja järviluonnossa eri vuodenaikoina mieli rauhoittuu. Alkukesästä metsäluonnon ihmeitä ei, edes tässä iässä, osaa olla joka vuosi ihmettelemättä. Metsäluonnon tuoksut ja äänet sekä ajoittainen täysi hiljaisuus huumaavat.

Metsät antavat meille kaikille mahdollisuuden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen. Metsät ovat olennainen osa historiaamme ja kulttuuriamme. Ne ovat monella tapaa suomalaisuuden ja suomalaisten hyvinvoinnin lähde.

Metsämatkailu, sieniretket ja lintujen bongailu pitää tehdä tottumattomalle helpommaksi. Tarvitaan valmiita matkailutuotteita, yrittäjien yhteistyönä rakentamia. Myydään rohkeasti hiljaisuutta ja puhtautta, jota Euroopan suurkaupungeissa ei ole edes rahalla saatavilla yhtenäkään vuorokauden tuntina.

Perinteinen metsäsektori on murroksessa, mutta entistä selkeämmin myös tulevaisuuden kasvuala. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen esittämä uudistus metsänhoitomaksun poistamisesta, metsänomistajien yhdistymisvapauden lisäämisestä sekä metsänhoitoyhdistysten liiketoiminnan vapauttamisesta tähtää koko metsäalan nykyaikaistamiseen. Tärkeitä metsäpalveluita tulee olla vastaisuudessakin tarjolla, mutta jokaisen tulee itse saada valita tarvitsemansa.

Monesti metsien mahdollisuudet nähdään kasvukierron loppuvaiheessa. Liian usein unohdetaan ne muut tavat, joilla voimme nauttia metsiemme tarjoamista mahdollisuuksista. Meidän onkin entistä vankemmin päästävä irti vanhakantaisesta ajattelusta, että metsästä on hyötyä vain hakkuuvaiheessa ja pystyttävä tehokkaasti hyödyntämään ja tuotteistamaan metsiemme koko elinkaari.

Olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden ohella on panostettava uusien kehittämiseen ja koko arvoketjun vahvistamiseen. Puurakentaminen ja puutuoteteollisuuden monimuotoisuus ja soveltamismahdollisuudet lisääntyvät jatkuvasti, mutta mahdollisuuksia on vielä olemassa esimerkiksi tuoteteollisuudessa, rakentamisessa, pakkaamisessa, bioenergiassa ja -jalosteissa sekä elintarvikkeiden ja lääketeollisuuden saralla. Puu on moninaisine käyttömahdollisuuksineen verrattavissa öljyyn. Metsät ovat meidän kultaamme.

Tarvitaankin paljon uutta tietoa, osaamista ja ymmärrystä alkaen puun pienimmistä rakennuspalikoista. Puusta tulee löytää kaikki sovellusmahdollisuudet. Metsiä ja metsäsektoria on tulevaisuudessa kehitettävä suuntaan, joka tuottaa materiaaleja ja palveluita entistä laajemmin. Merkittävimpänä uusiutuvana luonnonvarana puu on todellinen mahdollisuus biotaloudelle.

Metsämaan osuus Suomen maapinta-alasta on noin kolme neljäsosaa. Tähän osaan maatamme keskittyy merkittäviä resursseja. Metsät ovat uudistuva luonnonvara sekä taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin lähde. Ne tarjoavat yritystoiminnalle mahdollisuuksia ja ihmisille työtä, virkistystä sekä luonnon antimia. Esimerkiksi lukemattomat määrät omaa superruokaamme mustikkaa, jää metsiin, samalla kun nautimme muualta tuodusta ”superfoodista”. Metsien uusi kasvu lähtee meistä – jos itse olemme kiinnostuneita ja arvostamme ainutlaatuista metsäluontoa, tekevät niin myös muut. Metsissämme on mahdollisuus.