Maakuntavalt 28.5.

Hyvät naiset ja miehet!

Täällä kauniissa Punkaharjussa tulee vahvasti mieleen maakunnan juuri alkava upea kulttuurikesä.

Retretti ja jytkyt ansaitsevat menestyksekkään kesän. Toivottavasti tuore kuntaliitospäätös tuo vakautta myös Retretin tulevaisuuteen ja lisää entistä enemmän yhteistyötä Savonlinnan seudun kulttuuritapahtumien kesken. Haluan toivottaa menestystä kaikille maakunnan upeille kulttuuritapahtumille!

Hyvät kuulijat,

Kunnat ovat toimittaneet lausuntonsa kuntajakoselvitysalueista ministeriöön. Noin puolet maakunnan kunnista oli selvityksiin valmis. On harmi, että kuntapäättäjät eivät tätä mahdollisuutta ole halunneet käyttää. Tarkoitushan on selvittää tuleva palvelun tarve ja vaihtoehtoisia keinoja turvata ja jopa paikoin pelastaa palvelut.

Totuus on, että jos haluamme pelastaa palvelut, on Punkaharjun, Kerimäen ym malliin tehtävä jotain. Kaikki lähtee tästä kuntauudistuksesta!

Kuntatalous on saatava kestävämmälle pohjalle. Meidän kuntapäättäjien on oikeasti ajateltava kuntalaisten parasta, tunnustettava rehellisesti tosiasiat ja muistettava, että meidät on valittu tekemään kuntalaisten kannalta oikeita ja vastuullisia päätöksiä. Aika usein aito vastuunkanto on sitä, että joutuu tekemään vaikeitakin päätöksiä.

Hyvät kuulijat,

Olennainen osa kuntauudistusta on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja rahoittamisen uudistaminen.

Selvää on, että palvelut on järjestettävä kuntalähtöisesti. Koska on järkevintä ja taloudellisesti tehokkainta että järjestämis- ja rahoitusvastuu on samassa paikassa. Tuolloin haetaan taatusti taloudellisesti järkevintä tapaa tuottaa laadukkaat palvelut. Päätöksenteko on samoissa käsissä ja demokratia toimii.

Etelä-Savossa huoli on erityisen suuri. Meillä on kaksi valtavan pientä sairaanhoitopiiriä, jotka tuottavat erikoissairaanhoidon palveluita keskivertoa kalliimmin. Ongelmia on jo myös osaavan henkilökunnan saatavuudessa. Kaksi sairaanhoitopiiriä näin pienelle väestöpohjalle on liikaa. Rahaa kuluu hallintoon, kun sitä pitäisi käyttää palveluihin.

Tarvitsemme laajemmat hartiat kantamaan vastuuta lisääntyvästä sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnästä. On selvää, että keskussairaaloiden on säilyttävä sekä Savonlinnassa että Mikkelissä, mutta työnjakoa ja erikoistumista tarvitaan lisää. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava. Jo vuosia meillä ja koko maassa erikoissairaanhoito on kehittynyt ja vienyt resurssit, perusterveydenhuollon ja ennakoivan työn kustannuksella.

Nyt, kun kuntauudistuksen olennaisena osana sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja rahoitus uudistetaan, on mahdollisuus kääntää tämä suunta.

Pallo on nyt peruspalveluministerillä. Jos tämä momentti nyt hukataan, voidaan sanoa hyvästit laadukkaille peruspalveluille, sillä on vaarana, että erikoissairaanhoito jatkaa kehittymistä ja vain vahvistuu perusterveydenhuollon kustannuksella.

Kaiken kaikkiaan perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon on toimittava kiinteänä kokonaisuutena, etteivät potilaat putoa jonnekin näiden katveeseen ja kustannusten kasvuvauhti kunnissa saadaan jotenkin kuriin.

Ehkäiseviä palveluita ja varhaista puuttumista on vahvistettava. Meillä ei ole varaa siihen, että ongelmaan puututaan vasta kun se on paisunut suureksi. Painopistettä on saatava ehkäiseviin palveluihin.

Lähisuhdeväkivalta on mitä ajankohtaisin esimerkki palveluista, jotka ovat puutteelliset koko Itä-Suomessa.

Nuoret

Toinen vakava huoleni ovat nuoret. Maakunnan väestökato jatkuu, strategian painopisteestä huolimatta. Syntyvyys on kääntynyt nousuun, mutta silti muuttotappio nousi vuoden 2009 tasolle. Suurin merkitys on 15-24-vuotiaiden ikäryhmällä eli opiskeluikäisillä. Samaan aikaan suuri joukko nuoria on syrjäytynyt, vailla työ- tai opiskelupaikkaa. Osa ei näy missään tilastoissa edes työnhakijoina. Nopeimmin ikääntyvässä maakunnassa meillä ei ole tähän varaa.

Valtio panostaa kymmeniä miljoonia vuosittain nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Monissa kunnissa tehdään työtä nuorten hyväksi. Mutta maakunnassa tarvitaan laajemmat talkoot nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Mukaan koottaisiin kaikki toimijat niin julkisella että yksityisellä sektorilla, yritykset ja seurakunnat , puolustusvoimat. Yhdistetään voimat tämän tärkeän tavoitteen puolesta ja lisätään tiedonkulkua eri toimijoiden välillä nuorten auttamiseksi.  Asenteiden on muututtava, ja kynnyksen oltava matalampi, kun apua tarvitaan ja tarjotaan. Välitetään enemmän nuoristamme ja annetaan sen näkyä. Esitän maakunnallista hanketta nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja välittämisen vahvistamiseksi.

Hyvät maakunnan päättäjät,

Maakunnan liikenneasiat:

Koirakivi-Hurus välin peruskorjaus valmistui juuri. Kehysriihessä saatiin Vt 5 perusparannuksen jatkamiseksi 20 miljoonaa. Tämä ei vielä riitä, mutta nyt keskeneräisiksi luettavan hankkeen jatko on varmistettava heti kun rahaa on. Suunnitelma Juva-Mikkeli valmistunee ihan lähiviikkona.

Liikennepoliittinen selonteko on parhaillaan eduskunnassa ja valtiovarainvaliokunta lausui juuri siitä. Liikennejaostossa saatiin voimakas lausunto Savonlinnan 3 vaiheen puolesta.  On tärkeää, että hanke etenee pikaisesti!

Lisäksi korostettiin Venäjän merkitystä ja toimivien rajanylityspaikkojen, mm. Parikkalan tärkeyttä.

Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet,

Näpit irti Huttunen!  Avia ei siirretä Kuopioon! AVI pysyy Mikkelissä!

Aluehallintoon ei tällä hallituskaudella kosketa. Nyt keskitytään kuntauudistukseen. Näin on ministeri Virkkunen vahvistanut. Tällä kaudella tehdään selonteko viime kaudella tehdyn uudistuksen tuloksista.

Painetta valtionhallinnon keventämiseen toki edelleen on, mutta vasta seuraava hallitus päättää mahdollisesti näistä. Mutta on selvää, että laajassa itäsuomalaisessa yhteistyössä, jos mukaan lasketaan nykyinen Itä-Suomen neuvottelukunta, Etelä-Savo ja Mikkeli ovat keskeisiä ja keskellä, katsotaan sitten pohjoisesta tai etelän suunnasta.

Itäsuomalaista edunvalvontaa on kehitettävä enemmän yhteistyön suuntaan ja nämä maakuntajohtajien avaukset aluehallinnon aukirepimiseksi eivät yhteistyötä edistä.

Lopuksi hyvät kuulijat,

Vahvistetaan vahvuuksiamme, ja ruikutetaan vähemmän. Uusi vaalipiiri on meille positiivinen mahdollisuus. Läheisempi yhteistyö Etelä-Karjalan ja Kymen kanssa hyödyttää meitä. Maakuntia yhdistää matkailu, vapaa-ajanasutus, korkeakoulutus ja Venäjä. Vaalipiiriuudistus ei heikennä asemaamme vaan päinvastoin, avaa meille uusia ovia, jos ymmärrämme niistä sisään astua. Tässäkin asiassa toki saamme riitaa aikaan, jos lähdemme riitaa haastamaan.

Valitettavasti viime aikoina Etelä-Savossa on ollut riidan lietsomisen ja valittamisen henkeä. Yhteistyön rakentamisen sijaan itse provosoimme ja aiheutamme ristiriitoja. Pienen maakunnan ei kannata ryhtyä katutappelijaksi. Rakentavalla yhteistyöllä edistetään tehokkaimmin maakunnan parasta.