Luomu on mahdollisuus

Luomu on mahdollisuus

Ruuan asema yhteiskunnassamme muuttuu. Aiemmin ruoka saatettiin nähdä välttämättömyytenä, ihmiskehon ja toiminnan polttoaineena. Muutos on jatkuvaa. Ruuasta on kasvavissa määrin tulossa myös elämäntapa, johon kiinnitetään enemmän ja enemmän huomiota. Hintalapun sijaan tai lisäksi yhä useammin tarkastetaan myös alkuperä ja tuotantotapa. Tieto ja tietoisuus lisääntyvät koko ajan.

Ravinnolla on tärkeä rooli terveellisten elämäntapojen ylläpitämisessä. Se mitä ja miten syömme, vaikuttaa toimintaamme ja kehitykseemme keskeisellä tavalla. Terveelliset elämäntavat ja puhtaat ruokailutottumukset lisäävät terveitä elinvuosia. Monipuolisen ruokavalion merkitys iskostuu ajatteluumme viimeistään koulun kotitaloustunnilla ruokaympyrän kautta: riittävän monipuolisesti ja oikeassa suhteessa ympyrän jokaisesta lohkosta.

Samalla kun kiinnitämme huomiota ravintomme monipuolisuuteen, tulisi ruuan puhtaus myös ottaa huomioon. Luomuruoan tuotanto- ja valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle eivätkä ihmisten, eläinten tai kasvien hyvinvoinnille.

Luomun suosio kuluttajien keskuudessa on kasvussa, mutta kotimainen tuotanto ei yksin kykene vastaamaan tähän kysyntään. Ammattikeittiöidenkin luomutarjontaa rajoittaa raaka-aineiden heikohko saatavuus.

Kotimainen luomu on joutunut antamaan sijaa ulkomaisille luomutuotteille. Tähän haasteeseen on vastattava. Luonnonmukaisen ruuan tuotantoa ja jatkojalostusta on kehitettävä. Markkinoille pääsyä on helpotettava ja markkinaosuutta kasvatettava.

Luomu on Suomelle mahdollisuus. Se on myös mahdollisuus suomalaiselle maataloudelle. Luomuelintarvikkeiden tuotanto mahdollistaa uutta liiketoimintaa niin tuottajille, jalostajille kuin markkinoijille. Lisäksi puhtaassa ympäristössä kasvatettu luomutuote olisi kova kilpailija ulkomaisilla elintarvikehyllyillä. Ensiksi on kuitenkin varmistettava tuotannon voimakas kasvu. Lähtökohdat ovat hyvät ja suomalaisella luomulla on positiiviset näkymät.

Jo hallitusneuvotteluissa sitouduttiin luonnonmukaisesti tuotetun ruuan edistämiseen. Maatalousministeri Koskinen julkisti maaliskuun lopulla suuntaviivoja ja toimenpiteitä, joilla luomualaa kehitetään.

Toteutettavan luomualan kehittämisohjelman avulla pyritään monipuolistamaan kotimaisten luomuelintarvikkeiden tarjontaa, lisäämään luomutuotannon määrää ja kannustamaan kotimaisen luomuruoan kuluttamiseen. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa luomupeltoalaa 20 prosenttiin 2020 mennessä. Nyt luomulla on peltopinta-alasta kahdeksan prosenttia.

Hallitus haluaa panostaa kuluttajien mahdollisuuksiin valita entistä puhtaammin tuotettu vaihtoehto, niin kaupassa kuin ammattikeittiöissä. Valitsemalla luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa, otamme kantaa puhtaan ja kestävällä tavalla tuotetun ruoan puolesta. Samalla terveellinen ja laadukas ruoka antaa eväitä ruokakulttuurin ja ruoan arvostuksen edistämiseen.