Kuntauudistus aluekierros maakuntavalt pj

Arvoisa ministeri, hyvät eteläsavolaiset päättäjät,
Hyvät naiset ja miehet

Me päättäjät täällä Etelä-Savossa olemme tiukassa paikassa. Meidän on vastuullisesti tunnustettava tosiasiat. Nyt Ei riitä toivominen ja silmien ummistaminen. Ei myöskään riitä tuudittautuminen siihen, että nyt vielä selvitään kohtuullisen hyvin, ainakin jonkun aikaa. Meidän on päätettävä jäämmekö roikkumaan tuttuihin turvallisiin rakenteisiin vai säilytämmekö palvelut. Kuntalaisilla on oikeus vaatia meiltä vastuullisia päätöksiä. Tarvitaan rohkeutta ja viisautta! Yhdyn pääministeri Kataisen sanoihin "uudistamme mieluummin rakenteita kun karsimme palveluita".

Eteläsavolaiset tarvitsevat vahvempia ja elinvoimaisempia kuntia, jotka pystyvät turvaamaan hyvinvoinnin ja palvelut jatkossakin. Tarve kuntaliitoksiin on jo havaittu, ja parhaillaan onkin käynnissä kuntaliitosneuvottelut niin Mikkelin kuin Savonlinnan seudullakin. On hienoa, että maakunnassa ollaan etupainotteisesti tekemässä työtä palvelujen turvaamiseksi.

Minusta peruspalvelut on jatkossakin pystyttävä järjestämään siellä, missä ihmiset asuvat. Useammin tarvitut palvelut lähempänä, harvemmin tarvitut voivat olla etäämpänä. Vahvat ja elinvoimaiset kunnat pystyvät päättämään itse palveluistaan ja houkuttelemaan osaavaa työvoimaa. Oliko niin, että kolmannes kuntien työntekijöistä jää lähivuosina eläkkeelle. Mistä uudet osaajat?

Pieni maakuntamme kohtaakin  ikääntymisen haasteet ensimmäisenä. Etelä-Savossa väestökehitys on ollut jo pidempään miinusmerkkinen. Maakunnassa asuu jo nyt maan vanhusvoittoisin väestö. Työikäisten määrä vähenee edelleen lähivuosina ja ikääntyvien määrä kasvaa reippaasti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa. Vuonna 2020 kohtaamme ikääntymisen oikein kunnolla ja meidän aivan kiistatta ryhdyttävä töihin, jotta voimme rauhallisemmin kohdata kuntatalouteemme kohdistuvat paineet. Vaarana on, että eriarvoisuus kuntien ja kuntalaisten välillä kasvaa edelleen.

Hyvät kuulijat,

Kuntarajat eivät takaa palveluita, elinvoimaisuus takaa. Vahva peruskunta paitsi houkuttelee osaajia, se myös tarjoaa elinvoimaisemman ympäristön yrityksille ja liiketoiminnalle. Einkeinopoliittinen yhteistyö ja hankkeet yli kuntarajojen usein takkuavat. On niin vaikeaa antaa tukea ja panoksia naapurikunnan hankkeelle vaikka idea olisi miten hyvä.

Monilla seuduilla on eletty jatkuvaa yhteistyön rakentamisen vaihetta. Eri toimijat erilaisin mallein, välillä kumppania vaihdellen, hakevat yhteistyömuotoa, jolla turvata palvelut. Tämä aiheuttaa jatkuvan epävarmuuden tilan, joka pahimmillaan halvaannuttaa kehittämisen ja innovoinnin. Ilmassa on jopa kireyttä ja epäluottamusta. Tuolloin seudulla ei puhalleta yhteen hiileen vaan hukataan vähiä ja arvokkaita voimavaroja.

VM:n virkamiesten laatima esitys kuntajakoselvitysalueiksi on synnyttänyt Etelä-Savossakin paljon keskustelua ja kapinointiakin, mutta silti täälläkin on myönnetty uudistuksen tavoitteet oikeiksi. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana näen, että on välttämätöntä, että kuntaliitosselvitykset viedään tarmokkaasti eteenpäin. Maakunnan asukkailla on oikeus tietää, miten kuntaliitos vaikuttaisi heidän elämäänsä. Vasta selvitys osoittaa, onko kuntaliitos seudulla tarpeellinen ja millaisia vaikutuksia sillä olisi.

Ministeriön virkamiesten perusteellisen selvitystyön ja esityksen pohjalta on tänään hyvä käydä keskustelua. Kiitos ministeri Virkkuselle siitä, että olet tänään täällä kuulemassa meitä eteläsavolaisia. Yhteistyöllä pääsemme parhaisiin tuloksiin. Nyt on ideoinnin ja keskustelun aika!