Kokonaisen Suomen presidentti

Kokonaisen Suomen presidentti

Suomalaiset saavat työlleen omistautuvan, oikeudenmukaisen ja välittävän presidentin. Sauli Niinistö sai ääniä enemmän kuin yksikään suorilla vaaleilla valittu presidenttiehdokas aiemmin – yli 1,8 miljoonaa suomalaista eri puolilla Suomea antoi tukensa hänelle. Uusi presidenttimme sai suomalaisilta erittäin vahvan valtakirjan.

Niinistö on luvannut ajaa Suomen etua muuttuvassa maailmassa. Erityisen paljon hän on korostanut yhteiskuntamme eheyden merkitystä sekä haluaan olla koko Suomen presidentti. Presidentin tulee olla yhteiskunnan tuntemusten tulkki. Lähtökohdat tähän ovat vähintään yhtä hyvät kuin edeltäjilläänkin.

Niinistön arvomaailmaan ei kuulu talouden maksimointi vaan työ kohtuuden yhteiskunnan puolesta, itsekkyyttä ja ahneutta vastaan. Talouskasvun on perustuttava vastuulliseen ja sosiaalisesti eheyttävään markkinatalouteen. Myös maantieteellisen eheyden vaaliminen on Suomen kaltaiselle pitkien etäisyyksien yhteiskunnalle äärettömän tärkeää.

Suomalainen työ ja yrittäjyys ovat elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteet kaikkialla Suomessa. Suomalaisen työn ja yrittäjyyden vahvistaminen ovat myös Jyrki Kataisen hallituksen keskeisiä tavoitteita. Talouden epävarmoina aikoina näiden merkitys vain korostuu.

Suomalainen työ on suomalaisen maaseudun paras turva. Maaseutuyrittäjyys ja työpaikat ovat elinvoimaisen maaseudun perusta. Perinteisen maa- ja metsätalouden rinnalla lähiruoka, luomu, vihreä talous, bioenergia ja matkailu luovat työtä maaseudulle.

Työn merkitys maaseudulla korostuu entisestään tulevina vuosina, kun suuri joukko yrittäjiä siirtyy eläkkeelle. Entistä pienempi joukko kantaa vastuuta suuremmasta joukosta. Palvelut on maaseutu-Suomessa turvattava tulevaisuudessakin.

Poliittisilta päättäjiltä vaaditaan nyt ja jatkossa todellista halua vastuunkantoon. Ensisijaista ei voi olla tutuissa ja turvallisissa rakenteissa roikkuminen vaan tasavertaisten lähipalvelujen turvaaminen.

Meidän on huolehdittava, että jokainen työhön kykenevä löytää oman urapolkunsa. Suomalaisten on tehtävä entistä enemmän työtä. Kaikkien työhön kykenevien on päästävä mukaan työelämään.

Nuorten syrjäytymiseen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin ei Suomella ole varaa. Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on ja heistä on pidettävä parempaa huolta.

Niinistöstä saamme aidon koko Suomen presidentin, joka puolustaa vahvasti suomalaisille tärkeitä arvoja: työntekoa, yrittäjyyttä, ahkeruutta ja huolenpitoa toinen toisistamme. Niinistöstä Suomi saa vahvan vastuunkantajan, joka tekee työtä koko Suomen tulevaisuuden parhaaksi. Juuri tällaisena ja tällä asenteella toivon hänen tekevän työtään aitona koko Suomen presidenttinä seuraavat vuodet.