Mikkelin Seudun Yrittäjien 30-vuotisjuhla

 

Mikkelin Seudun Yrittäjät 30 vuotta
Juhlapuhe
12.12.2008
Kansanedustaja Lenita Toivakka
 
Arvoisat yrittäjät, hyvät ystävät,
 
Minulla on suuri ilo ja kunnia olla kanssanne juhlimassa Mikkelin seudun Yrittäjien 30-vuotista taivalta. 30-vuotias on monella tapaa hyvässä elämäntilanteessa: koulut on jo käyty ja oppirahojakin on jo ehditty maksaa. Sen sijaan intoa ja energiaa työn tekemiseen riittää, samoin uusia ja innovatiivisia ajatuksia. Myös suunta elämässä alkaa olla jo selvillä. Uskon, että Mikkelin Seudun Yrittäjien työ edunvalvonnan parissa jatkuu vähintään yhtä elinvoimaisena kuin tähänkin asti.
 
Täällä on paljon tuttuja ja ystäviäkin jo vuosien takaa. Mikkelin seudulla onkin paljon vahvaa ja perinteikästä yrittäjyyttä. On vuosikymmeniä toimineita yrityksiä, joissa toiset ja kolmannet sukupolvet ovat siirtyneet vastuunkantajiksi ja toisaalta joukossa on uusia rohkeita, ja innovatiivisia yrittäjiä. Elinvoimaisten yritysten menestyminen onkin koko seudun etu ja tätä menestystä meidän tulee myös yhteistyössä vaalia. Tässä yhteydessä haluankin onnitella Vuoden yritystä Kantolan Rengasta ja Larvannon veljeksiä. Olen monia kertoja käynyt itsekin toteamassa upean asiakaspalvelunne hurjan kiireen keskellä, kun kaikki samana aamuna haluavat talvirenkaat alleen.
 
Mikkelin seudulla tapahtuu paljon tälläkin hetkellä. Järvi-Suomen Porttiin on liittynyt paljon epävarmuutta, mutta alkuviikon päätökset valtuustossa toivottavasti auttavat turvaamaan 330 työpaikkaa seudullamme. Seudulla myös suunnitellaan ja rakennetaankin koko ajan uutta ja panostetaan yritystoimintaan ja uusiin työpaikkoihin. NCC on aloittamassa kauan odotetun toimitilarakentamisen. Itäportissa alkaa hiljalleen tapahtua. Keskustan kehittäminen ja Viitoskorttelin työt etenevät. Kasvussa ovat hyvinvointiyrittäjyys, matkailu sekä palvelusektori. Samaan aikaan myös valtio alueellistamistoimenpitein on valmis panostamaan ja uskomaan Mikkelin seutuun. Työ- ja elinkeinoministeriön palvelukeskus sekä aluehallinnon tulevat uudistukset vahvistavat Mikkeliä maakunnan keskuksena. Alueellistamispotentiaalia Mikkelissä on edelleen.
 
Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset on ollut omalta osaltaan vauhdittamassa seudun elinvoimaisuuden kasvua. Aktiivinen elinkeinopolitiikka, toimintaympäristön kehittäminen ja toisaalta uusien yritysten synnyn mahdollistaminen ovat avain menestykseemme.  Samalla meidän on pidettävä hyvä huoli alueilla jo toimivista yrityksistä. Päättäjien, virkamiesten, yrittäjien tulee viedä Mikkeliä samaan suuntaan, kohti yhteisiä tavoitteita. Elinkeinoelämän tarpeita on ymmärrettävä. Laadukkaat hyvinvointipalvelumme rahoitetaan jatkossakin työpaikoilla ja verotuloilla.
 
Hyvät naiset ja miehet,
 
Maailman talouden epävarmuus ja kansainvälinen kriisi heijastuvat myös eteläsavolaisiin yrityksiin ja koteihin. Talouskasvun ennustetaan pysähtyvän jopa kääntyvän laskuun ensi vuonna. Kansainvälisestä finanssikriisistä alkanut tapahtumaketju on muuttumassa ja muuttunutkin reaalitaloudenkriisiksi.  Se heijastuu pankkeihimme ja sitä kautta yrityksiimme. Vaikka pankkiemme luotonanto on kasvanut yli 20 %, on osan yrityksistä vaikea saada luottoa. Ylimääräinen pessimismi onkin valtaamassa markkinoita ja yhteiskuntaa, vaikka kotimarkkinoilla ei varsinaisesti vielä suuria ongelmia ole. Vakavia ongelma on kuitenkin erityisesti vientiteollisuudessamme, kun suomalaisia tuotteita ei tilata totuttuun tapaan.
 
Vaikka kriisi ei ole suomalaista alkuperää, voidaan sen vaikutuksia lieventää kotimaisin toimin. Hallitus on esittänyt suuren joukon elvytyskeinoja. Vientiteollisuutta pyritään erilaisin keinoin tukemaan, Finveran lainoja ja takauksia on lisätty. Ja uhkaavaan luottolaman torjuntaan, on eduskunta päättänyt taata suomalaisten pankkien liikkeelle laskemia velkainstrumentteja 50 miljardilla eurolla. Kyseessä ei ole pankkien tukeminen niin kuin 90-luvulla tehtiin vaan nimenomaan yritysten toiminnan tukeminen. Nyt on vain uskottava ja toivottava, että pankit tarttuvat tähän tarjoukseen.
 
Kotimarkkinoiden toimivuus on nyt äärettömän tärkeää. Kotimaista ostovoimaa parantavat lähes 2 miljardin veronkevennykset sekä palkankorotukset. Inflaatio alenee. Ensi vuoden infrapaketti on suurempi kuin vuosiin ja sisältää mm. meille kaikille niin tärkeän VT 5 Lusi-Mikkeli perusparannustyöt..
Lisäksi kotimaista työllisyyttä elvytetään lisäpanostuksilla asuin- ja korjausrakentamiseen mm homekouluihin sekä energiakorjausrakentamiseen. Merkittävä elvytystoimi on myös kotitalousvähennyksen laajentaminen. Tästä hyötyvät toivottavasti monet rakennusalanyrittäjät. Nyt on aika remontoida, tehdä vaikka se kauan suunniteltu putkiremontti tai uudistaa keittiö. Kotitalousvähennyksen avulla kaikki suomalaiset voivat omalta osaltaan luoda ja tukea suomalaista työtä.. Lähtökohta kaikkiin mm. edellä mainittuihin hallituksen elvytystoimiin ( lista ei ollut kattava) on työpaikkojen luominen ja turvaaminen.
 
 
Tulevaa on mahdoton ennakoida ja tilanteet muuttuvat dramaattisen nopeasti. Uusia elvytystoimia suunnitellaan koko ajan ja niitä otetaan käyttöön tilanteen aina vaatiessa. Nyt onkin tärkeää, ettei pessimismiin sorruta, koska itseään toteuttavat negatiiviset ennusteet syntyvät helposti taantuman aikana. Suomessa tilanne on monia muita maita parempi, koska julkinen talous ja sen rakenteet ovat erinomaisessa kunnossa. Hyvin hoidettu talous antaa nyt liikkumavaraa elvytystoimenpiteille. Valtiolla on varaa ottaa velkarahaa, elvyttää ja toteuttaa veronkevennykset. Tärkeätä on nyt pitää kotimaisen talouden pyörät pyörimässä. Ja toivonkin, että tässä kriisissä suomalaisen työn ja tuotteiden arvostus nousee sille tasolle, jolle se kuuluu.
 
Hyvä juhlayleisö,
 
Vielä haluaisin nostaa esille pari asiaa, jotka ovat aina yrittäjille tärkeitä, ajoista ja maailmantaloudesta riippumatta.
 
Kun toivomme maahamme ja Mikkelin seudulle menestyviä yrittäjiä, on paikallisten päätösten lisäksi valtiovallan pidettävä huoli siitä, että yrittäminen ja työnteko on yhteiskunnassamme kannattavaa. Veropolitiikan tulee kannustaa - työnteon ja yrittämisen on aina oltava palkitsevampaa kuin joutenolon. Kovasta työnteosta tulee saada kohtuullinen ja ansaittu korvaus. Se on reilua ja oikeudenmukaista. Hallitus jatkaakin kannustavan veropolitiikan linjaa.
 
Kannustavuuden lisäksi on pidettävä huoli yrittäjien hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Myös yrittäjät tarvitsevat vastuullista ja välittävää turvaverkkoa. Vastuu ja välittäminen kertovat osaltaan siitä, että huonoina aikoina kukaan ei tipu läpi yhteiskunnan tarjoaman turvaverkon. Sen on pompautettava takaisin jaloilleen. Yrittäjien osalta tässä on vielä kehitettävää. Sinivihreä hallitus onkin perustanut työryhmän pohtimaan yrittäjien sosiaaliturvakysymyksiä yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Työ on alussa, mutta tiedän että odotukset ovat korkealla.
 
Hyvät Ystävät,
 
Teidän jaksamisenne ja hyvinvointinne on tärkeää ja välttämätöntä koko työyhteisöllenne. Muistakaa antaa aikaa itsellenne, perheellenne ja pitää välillä vähän lomaakin. Se onnistuu yhdelle paremmin kuin toiselle. Esimerkiksi monet yksinyrittäjät ovat tilanteessa, jossa työtä riittäisi hyvin toisellekin tekijälle, mutta epävarma taloustilanne saa epäröimään vakituisen työntekijän palkkaamista, mikä puolestaan on edellytys palkkatuen saamiselle. Ylipäätään ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri askel. Olenkin tehnyt asiasta toimenpidealoitteen eduskunnassa. Tarkoituksena on, että palkkatukea voisi tulevaisuudessa saada myös määräaikaiseen työsuhteeseen. Erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella yksinyrittäjillä on suuri työllistämispotentiaali, jota meidän ei ole varaa jättää hyödyntämättä. Me kaikki yrittäjät tiedämme, kuinka työlästä työntekijöiden rekrytointi ja kouluttaminen on. Onkin enemmän kuin todennäköistä, että vaikka työsuhde olisi solmittu aluksi määräaikaisena, se myöhemmin vakinaistetaan.
 
 
Olen itse taustaltani kaupan alan yrittäjä ja tiedän, ettei yrittäminen aina ole se helpoin tapa ansaita elantoaan. Kuitenkin yrittäjyys tarjoaa monia mahdollisuuksia, mitä ei muunlainen työ voi tarjota. Yrittäjyys on elämäntapa ja monelle keino toteuttaa unelmiaan. Varmaa on, että Suomi ei jatkossa pärjää ilman yrittäjyyden kipinöitä. Yritysmaailman tarpeita onkin kuunneltava ja ymmärrettävä. Tärkeää onkin oivaltaa, että hyvinvoinnin perusta on yrittäjyydessä ja työnteossa.
 
Hyvä juhlaväki,
 
Haluan päättää puheeni palkitun kirjailijan Paulo Coelhon sanoihin. Hän kirjoittaa Valon soturin käsikirjassa näin:
 
 
"Pidä mielessäsi elämäsi loppuun saakka ne hyvät asiat, jotka kumpusivat vaikeuksien keskeltä. Ne ovat todiste voimastasi ja antavat sinulle itseluottamusta jokaisen esteen kohtaamiseen."
 
Kuten Valon soturinkin, myös yrittäjien on uskottava omaan voimaansa. Vaikka haasteet, riskit ja esteet kasvavat väliaikaisesti maailmantalouden epävarmuuden myötä, niitä ei pidä jäädä tuijottamaan. On katsottava eteenpäin ja nähtävä lukuisat onnistumisen mahdollisuudet ympärillämme. Aina on mahdollista kurkottaa yli laidan ja keksiä jotain uutta, jos ei yksin niin vaikka yhteistyössä vaikka uudella toimialalla. Näin ovat monet menestyneet suomalaisyritykset tehneet kautta aikojen.
 
Näillä sanoilla haluan lämpimästi onnitella 30-vuotiasta järjestöä, kaikkia jäseniä, puheenjohtajaa sekä toivottaa onnea ja menestystä tuleville vuosikymmenille. Samalla toivon kaikille Mikkelin seudun yrittäjille virkeitä hyvän tekemisen ja meiningin vuosia sekä rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa! Samalla haluan toivottaa teille ensinnäkin hauskaa iltaa, mutta myös hyvää joulunaikaa teille kaikille ja perheillenne!