Tuomitsen Anttilan toimintatavan

Toivakka tuomitsee Anttilan toimintatavan

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita  arvostelee kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilan tapaa tehdä oppositiopolitiikaa arvokkaan naisjärjestötyön kustannuksella. Hän toki nostaa aivan oikean ja kaikissa naisjärjestöissä yhteisesti jaetun huolen naisten mahdollisuuksista edetä kunnallispolitiikan ykköspaikoille. On kuitenkin vastuutonta käyttää naisjärjestöjä keppihevosena oppositiopolitiikan tekemiseen, arvostelee Toivakka.

Kokoomusnaiset jakaa ylipäätään huolen naisten etenemisestä kunnallispolitiikan ykköspaikoille kaikissa kunnissa. Kokoomusnaisten tavoitteena kunnallisvaaleissa on, että naisia valitaan nykyistä enemmän kunnallispolitiikan ykköstehtäviin vaalien jälkeen. Kuluvalla valtuustokaudella valtuustojen puheenjohtajista 26,5 % ja hallitusten puheenjohtajista vain 21 % on ollut naisia. Kuluvalla valtuustokaudella valtuutetuista naisia on sen sijaan ollut 36,5 %.

Tutkimusten mukaan miehet ovat naisia kiinnostuneempia kunnallisista luottamustehtävistä ja valtuustopaikoista. Sukupuolten välinen ero on suurempi asukasluvultaan pienissä kunnissa, mikä tarkoittaa sitä, että mitä pienempi kunta on, sitä haluttomampia naiset ovat hakeutumaan sen valtuustoon ja ykköstehtäviin. Näin ollen kuntien suurentuminen voidaan myös nähdä mahdollisuutena sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta, jos se hoidetaan hyvin ja sukupuolten välinen tasa-arvo huomioiden.

Viime kunnallisvaalien (2008) jälkeen liitoskunnissa naisia valittiin jonkin verran vähemmän valtuustoihin kuin aiemmin ja naisvaltuutetut luopuivat ehdokkuudesta miehiä useammin. On selvää, että uudistuksiin liittyy aina myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta haasteita, mutta myös upeita mahdollisuuksia tehdä kaikki paljon paremmin kuin ennen. Sukupuolivaikutusten arviointi kuntauudistuksen yhteydessä on Toivakankin mielestä tarpeellinen. 

" Naisjärjestöjen tehtävä olisi uudistuksen kynnyksellä mieluummin esittää uusia ratkaisuja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen kuin maalailla piruja seinille tulevaisuudesta. On suorastaan härskiä maalailla kuvia kuntauudistukseen liittyvästä salaliitosta, jolla tähdättäisiin naisten aseman heikentämiseen kunnissa" , kritisoi Toivakka voimakkaasti.