Syyskuu 2012

Hyvät Ystävät

Syksy on pyörähtänyt käyntiin vauhdikkaana. Suomen Pankin tilintarkastajien matka Euroopan keskuspankkiin kuun alussa olisi äärimmäisen antoisa. Tutustuimme keskuspankin toimintaan ja tapasimme sen johtoa. Voit lukea mietteitä blogistani.

Ensi vuoden budjetin lähetekeskustelu käytiin viime viikolla. Opposition mielestä hallitus ei ole kyennyt tarjoamaan vastauksia käsillä oleviin haasteisiin. On hyvä, että asioista keskustellaan. Harmillista kuitenkin on, ettei oppositiolla ole ollut esittää todellisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Hallituksen vastuullinen esitys sopeuttaa valtiontaloutta ja panostaa samalla toden teolla talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseen. Esitykseen voi tutustua tästä.

Esityksen tärkeimpiä toimia ovat nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn tehtävät panostukset. Lisäksi vuoden kolmannessa lisätalousarviossa panostetaan työpaikkojen ja talouskasvun luomiseen, erityisesti ICT-alalla. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan alan muutosta ja mahdollisuuksia - työryhmän työn etenemistä voi seurata ministeriön sivuilla.

Nuorten mahdollisuuksin panostetaan koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia parantamalla. Yhteiskuntatakuu astuu voimaan täysimääräisesti ensi vuoden alusta. Myös oppisopimuskoulutukseen panostetaan. On tärkeää, että nuoret saavat käytännön kokemusta työelämästä ja löytävät mielenkiintoisen polun eteenpäin.

Kohti tulevaisuuden kuntavaaleja

Tulevat kuntavaalit ovat tulevaisuuden kuntavaalit. Palveluiden tarve jatkaa kasvuaan – arvioiden mukaan esimerkiksi vanhuspalveluita tarvitaan lähitulevaisuudessa kaksinkertainen määrä nykytilaan verrattuna. Nykymeno ei siis voi jatkua. Lisää ajatuksia blogissa.

Moni on kysellyt, miksi lähden ehdolle kunnallisvaaleissa. Mielestäni juuri nyt on erityisen tärkeää olla mukana nimenomaan lähellä olevien palveluiden, kuten sosiaali-, terveyskeskus- ja vanhuspalveluiden turvaamisen kannalta. Kansanedustajana pääse vaikuttamaan valtakunnantasolla tehtäviin ratkaisuihin ja tuomaan osaamistaan kunnalliseen päätöksentekoon, ja päinvastoin. Siksi olen mukana – numerolla 172.

Valtiontalouden kohtaamien paineiden ratkaisemiseksi tarvitaan talouspoliittisten ratkaisujen lisäksi rakenteellisia uudistuksia, joilla puretaan hallintoa. Uudistamalla kuntarakennetta, vahvistetaan kuntataloutta ja varmistetaan, että kunnat pystyvät huolehtimaan palvelutarjonnasta myös tulevaisuudessa.

Jokaisella äänioikeutetulla on mahdollisuus ottaa kantaa Suomen tulevaisuuden suuntaan ja valtuutetuilla mahdollisuus todelliseen vastuunkantoon. Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 17.-23.10. ja ulkomailla 17.-20.10 välisenä aikana. Varsinainen vaalipäivä on 28.10. Muuta hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa kuntavaaleista saa oikeusministeriön vaalisivuilta.

On ollut hienoa huomata ihmisten into vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kiitos kuuluu jokaiselle mukaan lähteneelle ehdokkaalle ja talkoisiin muutoin osallistuvalle.

Hyvää syksyä