Suomi ei metelöi Venäjällä

Suomi ei metelöi Venäjällä

Ensimmäiset ministeriviikkoni ovat takana, ja on hyvä hetki antaa tilannekatsaus.

Otettuani ministerin tehtävän vastaan lähdin välittömästi pääministerin mukana Brysseliin. Eurooppa-neuvoston liepeillä oli mukava tavata kaupungin avainvaikuttajat. Olin erityisen iloinen voidessani tavata uudet suomalaiset mepit. Suomalaisten mutkaton yhteistyö Eurooppa-asioissa on vahvuus.

Ensimmäisen linjapuheeni pidin Mikkelissä Päämajan Kesäsymposiumissa. Toin siinä esiin ajatukseni talouden ja turvallisuuden välisestä yhteydestä. Talous ja turvallisuus tukevat toisiaan. Taloudellinen hyvinvointi lisää turvallisuutta, ja turvallisuus edistää taloudellista toimeliaisuutta. Globaalit voimasuhteet riippuvat jopa ensisijaisesti maiden talouskehityksien eroista.

Tällä hetkellä talouden ja turvallisuuden suhde näkyy erityisesti Venäjällä. Venäjän taloutta leimaa yleisen epävarmuuden aiheuttama kasvun hidastuminen. Se ei ole Suomelle välitön uhka mutta pidemmällä aikavälillä joudumme sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Toivon, että Venäjälläkin vahvistuu myönteinen kierre, jossa talous vahvistaa turvallisuutta ja turvallisuus taloutta.

Meillä on 1 300 kilometrin pituinen yhteinen raja Venäjän kanssa. Kenties siksi meillä on pragmaattisempi Venäjä-suhde kuin varmaan millään muulla EU-maalla. Haluamme pitää kiinni eleettömästä ja arkisesta yhteistyöstä ja naapuruutemme muista hyödyistä. Suomen omaa Venäjä-osaamista tarvitaan siis edelleen – suorat kahdenväliset suhteet ja EU-suhteet täydentävät toisiaan.

Tämä on yksi ajatteluni kulmakivistä osallistuessani tiivistyneeseen pohdintaan Suomen turvallisuudesta. Tulen viemään tätä ajattelua eteenpäin Porin Suomi-Areenassa tällä viikolla.

Kalenterini on alkanut täyttyä myös tapaamisista elinkeinoelämän edustajien kanssa, ja olen siitä tyytyväinen. Katson edeltäjäni tavoin olevani palveluammatissa. Tärkein tavoitteeni on vahvistaa pk-yritysten kasvumahdollisuuksia erityisesti kansainvälistymisen kautta. Sen vuoksi myös syksyn matkakalenterini suunnittelu on jo pitkällä. Lähden liikkeelle kohteista, joissa on suomalaisille pk-yrityksille eniten mahdollisuuksia, ja esitän tässä kutsun kaikille pk-yrityksille. Tulkaa mukaan vienninedistämismatkoilleni!

Suurin potentiaali uusien työpaikkojen synnylle ja talouskasvulle on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi hallitusohjelmassakin korostetaan Team Finland –verkoston käyttöä Suomen talouskasvun ja työllisyyden edistämisessä sekä pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisessa.

Pk-yritysten kansainvälistymistä varten luotu Team Finland –verkosto on jo osoittanut vahvuutensa kohdemarkkinoilla. Saamme jatkuvasti ajantasaista tietoa ja voimme ohjata yrittäjät yhden luukun ääreen vientihankkeita koskevassa neuvonnassa. Tavoitteeni on saada kotimainen Team Finland –verkostomme samaan kuntoon toimikauteni aikana.

Olen myös ollut ensimmäisestä ministeripäivästäni lähtien auliisti viestimien käytettävissä. Olen saanut kertoa näkemyksiäni taloudesta, turvallisuudesta ja Euroopasta. Avoimuus tulee jatkumaan. Olen iloinen siitä, että ulkopolitiikasta puhutaan Suomessa nyt raikkaasti ja jopa railakkaasti. Yrittäjätaustani vuoksi tiedän, että asiat eivät hyssyttelemällä parane.

Olen saanut myös rautaisannoksen Eurooppa-tietoutta, kauppapolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa lukuisissa tapaamisissa asiantuntijoiden kanssa. Suomalainen ministeri voi luottaa siihen, että hänellä on joka hetki käytettävissään perusteelliset taustatiedot päätöksentekoa varten. Olen tyytyväinen voidessani käyttää maan parasta asiantuntemusta hoitaessani Suomen asioita.

Tällä viikolla katseet kohdistuvat jälleen Brysseliin. Eurooppa-neuvosto on koolla keskiviikkona. Pöydällä ovat EU:n johtajavalinnat ja ajankohtaiset kriisit. Olen seurannut kokouksen valmistelua läheltä ja odotan sen tuloksia levollisena. On hienoa, että olemme pöydässä, jossa tehdään Euroopan kannalta ratkaisevia päätöksiä.

Kesäni on työntäyteinen jatkossakin. Ensi viikolla osallistun ensimmäistä kertaa EU:n ministerineuvoston kokoukseen ja tapaan avainkomissaarit. Työni sekä talouden että turvallisuuden puolesta jatkuu.