Oulun kokoomusnaiset 90v

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kutsuvieraat, hyvät Oulun Kokoomusnaiset

Kun Oulun Kokoomusnaiset 90 vuotta sitten perustettiin, olivat Suomi ja maailma hyvin toisenlaisia kuin tänään. Suomen itsenäistyminen, vapaussota ja ensimmäinen maailmansota olivat vielä tuoreessa muistissa eikä talvisodasta, jatkosodasta saati kylmästä sodasta ollut vielä tietoakaan. Vuonna 1924 oli voimassa avioliittolaki, jonka mukaan aviomies toimi vaimonsa edusmiehenä, hallitsi vaimonsa omaisuutta sekä edusti tätä tuomioistuimissa ja viranomaisten luona. Aviomiehen edusmiehisyys poistui vasta vuonna 1929 uuden avioliittolain myötä, ja nainen tunnustettiin ensimmäistä kertaa tasaveroiseksi perheen elättäjäksi.

1920-luvulla elettiin voimakasta nousukautta. Se oli suurkaupunkien, kieltolain, Al Caponen, jazzin ja elokuvan aikaa, johon liittyi ihmisten keskiluokkaistuminen ja liikkumisen autoistuminen.  Se oli iloisuuden ja vallattomuuden aikaa ensimmäisen maailmansodan raskauttamasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta. Naisten työssäkäynti lisääntyi ja mahdollisti myös modernin naisen poikamiestyttöelämän. 1920-luvulla suurin osa elokuvista oli vielä mykkäelokuvia ja ensimmäiset Oscar-patsaat jaettiin vasta vuosikymmenen lopussa. Sellaisessa maailman tilanteessa Oulun Kokoomusnaiset antoivat äänen oululaisille kokoomuslaisille naisille, ja aviomiestensä holhouksen alta ottivat tulevaisuuden rakentamisen omiin käsiinsä.

On kovin sopivaa, että Oulun Kokoomusnaiset on perustettu juuri 1920-luvulla, jolloin naiset taistelivat läpi yhden merkittävimmästä naisten asemaa parantavista laeista sitten äänioikeuden saamisen vuonna 1906. Eikä varmaan sittemminkään mitkään yksittäiset lait ole niin paljon vieneet naisen asemaa Suomessa eteenpäin kuin vuoden 1929 avioliittolaki sekä äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden saaminen 1906 ensimmäisenä maailmassa.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö monissa asioissa olisi menty 90 vuodessa eteenpäin. 90 vuotta sitten ei voitu edes haaveilla siitä, että naiset toimisivat ministereinä, kunnanjohtajina, elinkeinoelämän johtotehtävissä tai pappeina. Lasten päivähoidosta ei ollut tietoakaan, saati hoivavastuun jakamisesta molempien vanhempien kesken. Naisten työssäkäynti alkoi lisääntyä vasta 1920-luvulla, mutta työelämään osallistumista helpottavia palveluita saatiin odottaa vielä monta vuosikymmentä. Moni lasikatto on 90 vuodessa murtunut ja kaikki ovet ovat avoinna naisille. Työtä riittää kuitenkin yhä, sillä mahdollisuuksien tasa-arvo ei tule koskaan valmiiksi. Silloinkin, kun luulemme saavuttaneemme kaiken, meillä on töitä sen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Naisilla on aina ollut merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa, säilyttämisessä ja uudistamisessa, minkä ansiosta Suomi onkin yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Silti meilläkin on yhä joko itse luomiamme tai yhteiskunnan rakenteisiin liittyviä esteitä, joiden vuoksi tosiasiallisesti miehillä ja naisilla on hyvinkin erilaisia mahdollisuuksia elämän eri osa-alueilla. Kokoomusnaisten edustajakokous hyväksyy marraskuussa liiton uuden tavoiteohjelman Mahdollisuuksien maailman vuosille 2014-2015. Iloksemme olemme saaneet huomata, että monet menneiden vuosien tavoitteistamme ovat toteutuneet. Mutta yhä uudet asiat sukupuolittuvat ja vaativat huomiotamme. Tämä tarkoittaa sitä, että naisten yhteistoiminnalla, hyvässä yhteistyössä miesten kanssa, on yhä tarvetta, jotta todellinen mahdollisuuksien tasa-arvo työssä, osallistumisessa ja perhe-elämässä voivat toteutua.

Hyvä juhlayleisö,

Työn ja perheen yhteensovittaminen on erityisesti naisten urakehityksen ja naisten toimivan arjen edellytys. Vanhemmuuden kustannusten kasaantuminen äidin työnantajille sekä vanhempain vapaiden ja hoitovapaan jakaantuminen epätasaisesti vaikuttaa ennen kaikkea naisten työllistymiseen. Monilla nuorilla naisilla on vaikeuksia löytää pysyvää työsuhdetta, pitkät poissaolot työelämästä hankaloittavat työllistymistä entisestään, mikä puolestaan vaikuttaa naisten ura- ja palkkakehitykseen sekä eläkekertymään. Samalla yli puolet korkeakouluistamme valmistuvista on naisia, joita yhteiskunta kouluttaa kalliilla pätkätyökierteeseen vain siksi, että rakenteet ylläpitävät naisia suurempina riskeinä työnantajille riippumatta siitä, onko heillä lapsia, saavatko tai aikovatko edes ylipäänsä hankkia.

On tärkeää turvata perheiden valinnanvapaus oman arkensa järjestämisessä, mutta todellinen valinnanvapaus edellyttää myös sitä, että molemmilla on tosiasiallinen mahdollisuus työhön ja hoivaan. Vapaus edellyttää myös vastuun ottamista omista valinnoistaan. Tämän päivän valinnat näkyvät naisten huomisen tilipussissa ja eläkkeessä.

Nykyisellä hallituksella on ollut vakaa tavoite kannustaa ihmisiä työhön parantamalla työn ja perheen yhteensovittamista joustavalla hoitorahalla, porrastetulla päivähoidolla, työttömyystuen suojaosalla ja jakamalla kotihoidon tuki molemmille vanhemmille. Kotihoidontuen jakamisen tavoitteena on parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja mahdollistaa molempien vanhempien työssäkäynti ja lapsenhoito. Tällä hetkellä kotihoidontukea käyttävät lähes yksinomaan naiset. Pitää muistaa, että naiset ajautuvat usein pitkiksi ajoiksi kotihoidontuelle juuri siksi, että heidän asemansa työmarkkinoilla on jo ennestään heikko. Pitkien poissaolojen jälkeen paluu työelämään on entistä hankalampaa. Nämä toimet eivät kuitenkaan vielä yksin riitä vaan perhevapaajärjestelmää on kehitettävä edelleen perheille joustavampaan suuntaan Ruotsin järjestelmän tapaan ja perheiden valinnanmahdollisuuksia on tuettava. Lapsen etu on se, että hän voi olla molempien vanhempien hoivattavana.

Naisten rooli sekä suomalaisessa että kokoomuslaisessa menestystarinassa on ollut korvaamaton politiikan ykkösketjussa, valtakunnallisina ja kunnallisina vastuunkantajina, tasa-arvoisemman yhteiskunnan edistäjinä sekä väsymättöminä järjestötyön tekijöinä. Oulun Kokoomusnaiset ovat 90 vuoden ajan tehneet tasa-arvoisempaa ja kokoomuslaisempaa yhteiskuntaa läpi talvi- ja jatkosodan, läpi kylmän sodan, nähneet Kokoomuksen pitkät Kekkosen aikaiset oppositiovuodet, todistaneet Neuvostoliiton romahtamista ja Suomen Euroopan Unioniin liittymistä. Tänään me juhlimme maailman tasa-arvoisimmassa maassa, Suomessa, jossa on kokoomustaustainen presidentti, kokoomuslainen pääministeri, ja Kokoomus on Suomen suurin kuntapuolue ja on menossa kovaa vauhtia kevään eurovaaleihin ykkösenä maaliviivan yli. Kova työ kokoomuslaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta on kannattanut.

Hyvä juhlayleisö

Hallituksen kehysriihessä jouduttiin tekemään monia suomalaisten kannalta kipeitä ratkaisuja. Hankalat päätökset eivät koskaan ole mieluisia, mutta sitäkin välttämättömämpiä. Kukaan meistä ei varmasti antanut aplodeja yhdellekään veronkorotukselle tai leikkauspäätökselle, mutta talouden vakava tilanne pakotti meidät tekemään päätöksiä, joilla julkinen talous, työllisyys ja kasvu saadaan tulevaisuudessa kuntoon. Päätökset koskettavat jokaista suomalaista vauvasta vaariin, työttömästä parempituloiseen ja lapsiperheistä yksineläviin. Päätösten tekemättä jättäminen olisi kuitenkin ennemmin tai myöhemmin osunut vielä kipeämmin aivan jokaiseen suomalaiseen. On selvää, että Kokoomus yksin olisi tuonut toisenlaisen esityksen, mutta kokonaisuus on viiden puolueen kompromissi, josta me olemme sitoutuneet pitämään kiinni. Isänmaan vaikeinakaan aikoina, eikä erityisesti silloin, Kokoomusta ei tulla tuntemaan yhdessä sovituista asioista luistelusta saati hanskojen lyömisestä naulaan.

Ajat ovat haastavat, mutta olemme lähteneet hoitamaan isänmaan asioita, jotta Suomi menestyy jatkossakin.  Tulevaisuuteen suunnatessa kannattaa aika ajoin vilkaista peruutuspeiliin ja ottaa oppia menneistä, mutta pitää samalla katse tiukasti tiessä. Sillä edessäpäin ovat ne haasteet, joihin voimme vaikuttaa. 1920-luvulla ei ollut vielä tietoakaan globalisaatiosta, mutta 1920-luvun lopulla New Yorkin pörssin romahdus syöksi koko maailman talouden kriisiin. Jo tuolloin näimme, miten riippuvaisia me täällä maapallolla toisistamme olemme. Tällaisina taloudellisesti haastavina aikoina lohduttaa myös tieto siitä, että lihavat ja laihat vuodet seuraavat toisiaan, kipeitä talouden ratkaisuja seuraavat uudet nousukaudet ja yhteisiä ponnisteluja seuraavat onnistumiset.

Näillä sanoilla haluan onnitella 90-vuotiasta Oulun Kokoomusnaisia sekä kiittää kuluneiden vuosikymmenten aikana tekemästänne työstä. Suomi ja maailma ovat toisenlaisia kuin 90 vuotta juuri teidän tekemänne työn ansiosta.  90 vuotta sitten Oulun Kokoomusnaiset tarttuivat tuumasta toimeen, kokosivat yhteen alueella toimivat kokoomusnaiset ja ryhtyivät rakentamaan tulevaisuutta. Samaa asennetta, yhdessä toimimisen voimaa, edelläkävijyyttä, lujaa tahtoa ja valmiutta vastuun kantamiseen te jatkatte tänään ja tulevaisuudessa.