Oriveden kokoomusnaiset 40v

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kutsuvieraat, hyvät Oriveden Kokoomusnaiset

Kun Oriveden Kokoomusnaiset 40 vuotta sitten perustettiin, oli Suomi ja maailma hyvin toisenlainen kuin tänään. Vuonna 1973 eduskunta hyväksyi poikkeuslain, jolla presidentti Urho Kekkosen toimikautta jatkettiin neljällä vuodella, maassa oli Kalevi Sorsan johtama punamultahallitus, ja SDP oli Suomen suurin kuntapuolue vuotta aiemmin pidettyjen kunnallisvaalien jälkeen.  Samana vuonna ensimmäinen Uuno Turhapuro –elokuva sai ensi-iltansa ja ensimmäinen nainen nimettiin vuoden urheilijaksi. Hyvin toisenlaisessa Suomessa Oriveden kokoomuslaiset naiset perustivat oman naisyhdistyksensä ja lähtivät tekemään suomalaisesta yhteiskunnasta kokoomuslaisempaa ja tasa-arvoisempaa.

Jotain samaakin on kuitenkin Oriveden Kokoomusnaisten perustamisvuodessa ja 40-vuotis juhlavuodessa. Suuri kuntauudistus oli tarkoitus toteuttaa jo 1960-luvulla, ja vaikka hanke tuolloin jäi toteuttamatta, nähtiin kuntaliitosten suma 1960- ja 1970-luvuilla. Oriveden Kokoomusnaisten perustamisvuonna 1973 muun muassa Eräjärven kunta liitettiin Oriveden kuntaan. Nyt 40 vuotta myöhemmin kuntaliitosselvitykset ovat ajankohtaisia myös täällä Orivedellä. Historian aaltoliikkeet osoittavat, että hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee jatkuvaa muutosta, sopeutumista ajan haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jotta voimme säilyttää sen.

On kovin sopivaa, että Oriveden Kokoomusnaiset on perustettu juuri 1970-luvulla, joka oli perhepolitiikan ja jossain määrin naisasialiikkeen toisen taistelukauden vuosikymmen. Tuolloin tehtiin monia lakeja naisten aseman parantamiseksi, kuten perustettiin valtiollinen tasa-arvoelin, annettiin laki kunnallisesta päivähoidosta sekä lait äitiys-, vanhempain- ja isyyslomasta. Kokoomuksen Naisten Liiton vuoden 1975 eduskuntavaalien teemat ovat meille hyvin tuttuja myös tämän päivän keskustelussa. Tuolloin vaadittiin muun muassa samaa palkkaa samanarvoisesta työstä, tasa-arvoisia mahdollisuuksia ammatissa etenemiseen ja mahdollisuuksia pienten lasten äideille osapäivätyöhön ja liukuvaan työaikaan.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö monissa asioissa olisi menty 40 vuodessa eteenpäin. 70-luvulla Suomen Nainen uutisoi, että kansanedustajista vain 20 % oli naisia ja ministereistä vain kaksi kuudestatoista, kaupunginjohtajien ammattiliittojen puheenjohtajien joukossa ei ollut yhtään naista eivätkä naiset voineet toimia pappeina. Moni lasikatto on 40 murtunut ja moni ovi auennut naisille. Mutta voimme yhä jakaa saman huolen kuin sisaremme 40 vuotta sitten siinä mielessä, että monissa elinkeinoelämän ja politiikan osa-alueilla naiset ovat yhä aliedustettuina, vaikka huikeaa kehitystä onkin tapahtunut.

Naisilla on aina ollut merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa, säilyttämisessä ja uudistamisessa, minkä ansiosta Suomi onkin yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Silti meilläkin on yhä joko itse luomiamme tai yhteiskunnan rakenteisiin liittyviä esteitä, joiden vuoksi tosiasiallisesti miehillä ja naisilla on hyvinkin erilaisia mahdollisuuksia elämän eri osa-alueilla. Kokoomusnaisten edustajakokous hyväksyy marraskuussa liiton uuden tavoiteohjelman Mahdollisuuksien maailman vuosille 2014-2015. Iloksemme voimme huomata, että monet menneiden tavoiteohjelmien tavoitteet on vuosien saatossa toteutettu. Mutta yhä uudet asiat sukupuolittuvat ja vaativat huomiotamme. Tämä tarkoittaa sitä, että naisten yhteistoiminnalla, hyvässä yhteistyössä miesten kanssa, on yhä tarvetta, jotta todellinen mahdollisuuksien tasa-arvo työssä, osallistumisessa ja perhe-elämässä voivat toteutua.

Työn ja perheen yhteensovittaminen on erityisesti naisten urakehityksen ja naisten toimivan arjen edellytys. Vanhemmuuden kustannusten kasaantuminen äidin työnantajille sekä vanhempain vapaiden ja hoitovapaan jakaantuminen epätasaisesti vaikuttaa ennen kaikkea naisten työllistymiseen. Monilla nuorilla naisilla on vaikeuksia löytää pysyvää työsuhdetta, pitkät poissaolot työelämästä hankaloittavat työllistymistä entisestään, mikä puolestaan vaikuttaa naisten ura- ja palkkakehitykseen sekä eläkekertymään. Samalla yli puolet korkeakouluistamme valmistuvista naisia, joita yhteiskunta kouluttaa kalliilla pätkätyökierteeseen vain siksi, että rakenteet ylläpitävät naisia suurempina riskeinä työnantajilla riippumatta siitä, onko heillä lapsia ja aikovatko he ylipäänsä hankkia. On tärkeää turvata perheiden valinnan vapaus oman arkensa järjestämisessä, mutta todellinen valinnan vapaus edellyttää sitä, että molemmilla on tosiasiallinen mahdollisuus työhön ja hoivaan. Valinnan vapaus edellyttää myös vastuun ottamista omista valinnoistaan. Tämän päivän valinnat näkyvät huomisen tilipussissa ja eläkkeessä.

Naisten rooli sekä suomalaisessa että kokoomuslaisessa menestystarinassa on ollut korvaamaton politiikan ykkösketjussa, valtakunnallisina ja kunnallisina vastuunkantajina, tasa-arvoisemman yhteiskunnan edistäjinä sekä väsymättöminä järjestötyön tekijöinä. Oriveden Kokoomusnaiset ovat 40 vuoden ajan tehneet tasa-arvoisempaa ja kokoomuslaisempaa yhteiskuntaa Kekkosen kokoomuslaisittain vaikeasta ajasta saakka läpi kahden laman, Neuvostoliiton romahtamisen ja Euroopan Unioniin liittymisen. Tänään me juhlimme Suomessa, jossa on kokoomustaustainen presidentti, kokoomuslainen pääministeri, ja Kokoomus on Suomen suurin kuntapuolue. Kova työ kokoomuslaisemman yhteiskunnan puolesta on kannattanut. Ajat ovat haastavat, mutta emme ole pyytäneet päästä helpolla vaan saada pitää huolta isänmaan asioista niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä. Tulevaisuuteen suunnatessa kannattaa aika ajoin vilkaista peruutuspeiliin ja ottaa oppia menneistä, mutta pitää samalla katse tiukasti tiessä. Sillä edessäpäin ovat ne haasteet ja mahdollisuudet, joihin voimme vaikuttaa. Oriveden Kokoomusnaiset ovatkin aktiivisesti ottaneet osaa liiton tulevaisuustyöhön Tulevaisuus-koulutettavina ja verkostojen jäseninä. 40-vuotiaalla on katse vahvasti tulevassa.

Näillä sanoilla haluan onnitella 40-vuotiasta Oriveden Kokoomusnaisia sekä kiittää kuluneiden vuosikymmenten aikana tekemästänne työstä. Suomi ja maailma ovat toisenlaisia kuin 40 vuotta juuri teidän tekemänne työn ansiosta.  40 vuotta sitten Oriveden Kokoomusnaiset tarttuivat tuumasta toimeen, kokosivat yhteen alueella toimivat kokoomusnaiset ja ryhtyivät rakentamaan tulevaisuutta. Samaa asennetta, yhdessä toimimisen voimaa, edelläkävijyyttä, lujaa tahtoa ja valmiutta vastuun kantamiseen tarvitaan tänään ja tulevaisuudessa.