Nuorten puolesta

Presidenttiehdokas nuorten puolesta

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn tulee olla meidän kaikkien yhteinen tavoite. Erityisesti nuorten työttömyys ja syrjäytymisriski huolestuttavat.

Nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on lisääntynyt roimasti viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2009 alle 30-vuotiaita siirtyi masennuksen vuoksi eläkkeelle enemmän kuin kertaakaan tällä vuosituhannella. Kasvua vuodesta 2004 oli miehillä 60,5 % ja naisilla 42,1 %. Työkyvyttömyyden syyt ovat osittain synnynnäisiä ja varhaisessa lapsuudessa ilmeneviä sairauksia. Toisaalta 20 vuotta täyttäneistä nuorista yhä suurempi osa joutuu työkyvyttömäksi masennuksen vuoksi. Tulos on yllättävä, kun huomioidaan laajemmin sen hoidosta ja kuntoutuksesta saadut hyvät tulokset.

Istuva hallitus on panostanut nuorten mahdollisuuksiin ja toiminut näiden edistämiseksi lisäämällä rahoitusta työllisyyttä tukeviin ja syrjäytymistä ehkäiseviin toimiin. Muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön Työtä nuorille -hankkeella tuettiin 1200 nuoren palkkaamista ympäri Suomen. Etelä-Savossa toimiva Naseva-hanke on myös mainio esimerkki nuorten yksilöllisten tarpeiden kohtaamisesta. Se tukee ammattitutkinnon suorittaneita nuoria kartoittamalla työnhakijoiden osaamista ja toimimalla yhteisyössä työnantajien, viranomaisten sekä oppilaitosten kanssa. Myös koulutusmahdollisuuksiin on panostettu.

Valtionhallinnon lisäksi myös yritysten tulisi kantaa erityistä vastuuta nuorista. Työllistämällä nuoren kannustamme häntä työntekoon ja tarjoamme samalla kallisarvoista kokemusta työnteosta ja elämästä. Harmittavan usein tuijotetaan vain työllistämisestä koituvat kustannukset, kun pitäisi nähdä työllistämisen luomat mahdollisuudet ja vaikutukset niin nuoren elämälle kuin laajemminkin koko yhteiskunnalle.

Meidän on pohdittava tapoja joilla nuoret saadaan mukaan yhteiskunnan eri toimintoihin. On tärkeää, ettei yhtään nuorta jätetä oman onnensa nojaan. Tukea tarvitsevia nuoria on autettava ja heille on tarjottava mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. Nuoriin panostaminen kannattaa. He ovat tulevaisuuden vastuunkantajia ja hyvinvoinnin luojia. Huomioimalla nuorten mahdollisuudet nyt, luomme pohjaa tulevaisuuden hyvinvoinnille.

Taloutemme vahvistaminen vaatii vahvoja toimia. Työuria on pidennettävä niin alusta, keskeltä kuin loppupäästäkin. Tärkein työ tehdään siinä, että kaikki nuoret löytävät oman urapolkunsa, tien opiskelemaan ja työelämään.

Presidenttiehdokas Sauli Niinistö on kutsunut kaikki suomalaiset osallistumaan lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Hän muistuttaa, että kaikilla on vastuuta tässä asiassa. Joskus on hyvinkin pienestä kiinni, miten nuoren elämää voidaan muuttua. Viranomaisten ohella me kaikki olemme toimijoita tässä asiassa - meidän on huolehdittava siitä, ettei kukaan lähellämme ole yksin. Syrjäytyneitä lapsia ja nuoria lasketaan olevan 50 000 - 60 000. Miksi heitä on näin paljon?