Nuoret huolehtivat itsestään

Nuoret huolehtivat itsestään

Olipa ilo lukea tuoreimman kouluterveyskyselyn (THL) tuloksia. Erityisen mieluisaa on huomata muutokset nuorten asennoitumisessa omaa terveyttään kohtaan. Kyselyn mukaan liikunnan merkitys on lisääntynyt ja tupakointiin sekä päihteisiin suhtaudutaan entistä kriittisemmin. Hienoa, että oma terveys kiinnostaa jo varhaisessa vaiheessa. Asenteet muuttuvat hitaasti, mutta nyt on otettu selkeä askel kohti terveempää ja vastuullisempaa arkea.

Lisäksi nuorten suhde vanhempiin on kehittynyt ja asioista vanhempien kanssa keskustelu on helpottunut. Yhä useampi vanhempi myös tietää, missä nuori viettää vapaa-aikaansa. Kodin avoin ilmapiiri kannustaa nuoria puhumaan heille tärkeistä asioista perheen kesken.

Nuoret myös tuntevat, että koulussa heitä kuullaan yhä enemmän. Lisäksi kiusaaminen on vähentynyt. On tärkeää varmistaa, että nuoret tietävät miten he voivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, niin koulussa ja kuin kunnassa. Perhepiiri, kaverijoukko ja koulu ovat nuorelle tärkeitä kehitysympäristöjä, joista hän ammentaa hyvinvointia ja onnellisuutta.

Kyselyn perusteella eteläsavolaiset nuoret ovat keskiarvoa onnellisempia. Iso kiitos myönteisestä kehityksestä kuuluu nuorten ja perheiden lisäksi erityisesti heidän parissaan työskenteleville arjenammattilaisille.

Kysely kuitenkin paljastaa, että haasteitakin on. Huumeet, syömishäiriöt ja masennus uhkaavat monien terveyttä. Vaikka kasvava osa nuorista voi aiempaa huomattavasti paremmin, osa nuorista tuntee tilanteensa huonontuneen. Jako näkyy entistä selkeämmin ja eroja on nähtävissä myös perus- ja ammattikoululaisten sekä lukiolaisten välillä.

Jotta haasteisiin voidaan vastata jatkossakin, niin valtakunnan tasolla kuin kunnissa tehtyä laadukasta työtä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on jatkettava. Meidän aikuisten on otettava nuorista mallia. Jokainen voi omilla valinnoillaan ja arjen teoillaan vaikuttaa omaan ja läheistensä hyvinvointiin.