Nasy 60v

Nasy - Naiset Yhdessä 60 vuotta

Hyvä juhlayleisö;

Lämpimästi tervetuloa Naiset Yhdessä -60-vuotisjuhlaseminaariin!

Kun Naiset Yhdessä 1952 perustettiin, olivat elinolot kovasti erilaiset kuin nykyään. Kansalaisten sosiaaliturva oli tuolloin heikko ja töitä tehtiin kovasti sotakorvausten maksamiseksi.  Jälleenrakennuskauden henkeen kuului vahva kansalais- ja yhdistystoiminta. Yhteiskunta ei pystynyt kaikkia kannattelemaan vaan työhön tarttumalla ja vastuuta kantamalla autettiin avun tarpeessa olevia ja luotiin pohjaa nykyiselle sosiaaliselle lomatoiminnalle. Aluksi pienimuotoisemmin ja vuosi vuodelta vahvemmaksi kasvaen.

Lukuisat vapaaehtoiset lomaohjaajat ovat antaneet jo 60 vuoden ajan työpanoksensa tärkeään yhteiskunnalliseen työhön, jota ei mikään viranomaistyö ikinä olisi voinut korvata. Naiset Yhdessä  vapaaehtoiset toimivat erinomaisena esimerkkinä muille suomalaisille siitä, mitä tasavaltamme  uusi presidenttikin peräänkuulutti virkaanastujaispuheessaan toissapäivänä: "jokainen meistä on näkijä, jokainen on tekijä. Vastuu on jokaisen, sinun ja minun. " Vastuunkanto kuuluu meille jokaiselle, välittämistä ei voi ulkoistaa.  Yhdistyksemme olemassaolosta saamme erityisesti kiittää perustajajäsentä, pitkäaikaista puheenjohtajaa lääkintäneuvos Laila Saarenmaata Lappeenrannasta. Merkittävä vaikuttaja lomatoiminnan kehittämisessä oli myös kotkalainen kansanedustaja Anna-Liisa Linkola sekä lukuisat upeat ja viisaat naiset eri puolella Suomea.

Sosiaalisella  lomatoiminnalla on ollut pitkät perinteet,  jo vuonna 1923 muutamat kokoomusnaiset Porissa järjestivät erityisesti perheenäideille suunnattua kesäleiritoimintaa. Nasy ei tuolloin vielä ollut Nasy.  Naiset Yhdessä oli alun perin KoKoomuksen  Naisten Äiti- ja Lapsikotiyhdistys, joka pian muuttui Valtakunnalliseksi Naisten Sosiaaliyhdistykseksi. Kokoomusnaiset oli vahvasti vaikuttamassa yhdistyksen syntyyn, mutta Nasy ei ole kokoomusperheen jäsen vaan toimii läheisjärjestönä.

Naiset Yhdessä on lämminsydämisten ja tarmokkaiden naisten yhdistys joka on toiminnallaan näyttänyt, mitä aito välittäminen ja vapaaehtoistyö on. Nasylaiset eivät ole jääneet odottamaan eikä vaatimaan, että yhteiskunnan ja viranomaisten tulee luoda ja tuoda kotiin kaikki tarvitsemamme hyvinvointi. Naiset yhdessä ovat suunnattoman tehneet arvokasta, korvaamatonta auttamistyötä naisten ja perheiden hyväksi vuosikymmenten ajan.

Toimintamme perusta on aina ollut kodin ja perheiden tukeminen. Toiminnan ytimen muodostavat tuetut lomaleirit, jonne osallistuminen kaikille mahdollista. Sosiaalinen lomatoiminta on tehokasta ehkäisevää ja varhaista tukea, jonka tarpeeseen yhteiskuntamme ei todellakaan pysty vastaamaan. Kohderyhmänä ovat viime vuosina olleet lomantarpeessa olevat erilaisissa elämäntilanteissa olevat naiset, omaishoitajat sekä pienituloiset eläkeläiset.  Ensimmäiset perheleirit järjestettiin  vuonna 1983 ja tätä työtä tehdään edelleen Kansallisen Lastenliiton kanssa.

Tämän päivän perheissä haasteet ovat erilaisia kuin 60 vuotta sitten, mutta varmaa on, että lomien tarve  ei ole aikojen kuluessa vähentynyt. Tämän hetken haasteita ovat kiire,yksinäisyys, päihteet ja työssäjaksaminen. Työn ja perheen yhteensovittaminen on edistynyt, mutta erityisesti me naiset kamppailemme omantuntomme kanssa työn ja perheen asettamien vaatimusten keskellä. Jaksaminen on koetuksella niin töissä kuin kotona.

60-vuotias Nasy on voimissaan ja katsoo luottavaisena tulevaisuuteen.Tänä vuonna aloitimme tiiviin yhteistyön Sydänliiton kanssa. Tavoitteemme on kertoa lomalaisille iloisella ja kannustavalla tavalla terveydenedistämisen ja huolenpidon sanomaa. Kantamalla vastuuta omasta ja läheistemme elämäntavoista voimme tehoikkammin lisätä terveitä elinvuosiamme. Uusi kohderyhmämme, jolle haluamme Nasyn lomia tehdä tutuiksi ovatkin työssäkäyvät naiset. Terveydenedistämistä ja huolenpitoa tarvitaan myös suomalaisessa työelämässä.

Mielestäni Suomessa tarvitaan kansalliset Työhyvinvointitalkoot. Vastuunkantoa tarvitaan kaikilta , jotta työssäjaksamista ja hyvää työilmapiiriä voidaan edistää. Jotta hallituksen tavoite pidemmistä työurista toteutuu, ei riitä uusien lakien säätäminen eikä viranomaistyö vaan jokaisen panosta tarvitaan. Esimies  ei voi sysätä vastuuta työterveyshuollolle eikä työntekijä ulkoistaa vastuutaan omasta hyvinvoinnistaa. Työhyvinvointitalkoissa haluavat nasylaiset jatkossa olla vahvasti mukana.

Hyvä juhlayleisö,

On äärettömän hienoa saada olla näin arvokasta työtä tekevän järjestön puheenjohtaja. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia vapaehtoistoimijoita arvokkaasta työstänne suomalaisten hyvinvoinnin rakentamiseksi ja toivottaa Nasylle ja nasylaisille menestystä ja työniloa tuleville vuosille! Ja vielä Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi Nasyn juhlaseminaariin Vanhalle Ylioppilastalolle! ( seminaari, jolla on pitkät perinteet, joka on järjestetty vuodesta 1978 lähtien teemalla Naisen Yhteiskunnallinen Turvallisuus.

Lämpimästi tervetuloa!