Minäminä asenne ei kuulu liikenteeseen

Toivakka: minäminäminä-asenne ei kuulu yhteisille teille

Kansanedustaja LenitaToivakka (kok) korostaa inhimillisten tekijöiden merkitystä liikenneturvallisuuden parantamisessa.

”Liikenneturvallisuus koostuu useista osatekijöistä. Meidän päättäjien vastuulla on huolehtia tieverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen tarvittavista resursseista. Valtion ensi vuoden budjettiehdotuksessa perusväylänpitoon esitetään 1061 miljoonaa euroa, josta tieverkon ylläpitoon yli puolet. Lisäksi liikenneverkon kehittämiseen on varattu 566 miljoonaa euroa, joka sisältää kolme tänä vuonna aloitettavaa uutta hanketta, yhtenä Vt5:n Mikkelin kohta”, sanoo Toivakka.

Valtion liikenneturvallisuustyön tavoitteena on puolittaa liikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisten määrää neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Yksin tieverkosta huolehtimalla ei turvallisuutta kuitenkaan voida lisätä.

”Liikenneverkkoa enemmän turvallisuuteen vaikuttavat inhimilliset tekijät. Olosuhteisiin nähden liian suuret nopeudet, riittämätön havainnointi, kommunikoinnin puute, epärealistiset arviot omista kyvyistä tai muutoin vastuuton toiminta vaarantavat kaikkien tielläliikkujien turvallisuuden. Jokainen on vastuussa omista toimistaan ja liikennekäyttäytymisestään.” korostaa Toivakka.

Liikenteessä liikkuu eri –ikäisiä ja eri kulkuneuvoilla, erilaisia taitoja ja havainnointikykyä omaavia ihmisiä. Toisen kulkijan kunnioittaminen on kaiken a ja o. Minäminäminä-ajattelu sopii kaikkein huonoimmin liikenteeseen. Liikenneturvallisuus on yhteistyötä, toteaa Toivakka.

Toivakka puhui kansallisen Auton Päivän tapahtumassa Mikkelissä lauantaina 7.9.