Maaliskuu 2012

Hyvät Ystävät

Ihanaa, kun päivät pitenevät ja aamulla saa herätä lintujen lauluun. Innolla seuraan myös pihalla olevien valtavien lumikinosten sulamista.

Tyytyväisenä olen myös seurannut hallituksen kehysriihipäätösten synnyttämää melkoisen positiivista keskustelua. Vastuulliset taloutta sopeuttavat päätökset on otettu pääosin rakentavasti vastaan. Kataisen kuuden puolueen hallitus on näyttänyt epäilijöille toimintakykynsä ja tehnyt Suomen tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä. Velkaantuminen taittuu ja luottamus Suomen taloudenhoitoa kohtaan vahvistuu.

Vuoden sisällä on tehty merkittävät 5 miljardin euron suuruiset sopeutustoimet. Säästöjä ja veronkorotuksia joudutaan tekemään ja ne eivät ole kenellekään mieluista. Suomalaiset ovat kuitenkin aina arvostaneet julkisen talouden vastuullista ja säntillistä hoitoa. Tärkeää kuitenkin on, että se tehdään oikeudenmukaisesti. Yhtään turhaa veronkorotusta tai menoleikkausta ei tehdä, eikä yhtään tarpeellista myöskään jätetä tekemättä. Myös työmarkkinajärjestöjen kehysriihen alla aikaansaama sopimus on askel oikeaan suuntaan.

Vain säästämällä ja veroja korottamalla ei Suomi nouse taantumasta. Jotta voimme aidosti rakentaa tulevaa hyvinvointia, on päätetty erityisesti panostaa nuorten mahdollisuuksiin sekä yrittäjyyden ja työllisyyden lisäämiseen.

Nuoria tuetaan tosissaan. He ovat tulevaisuuden tekemisessä avainasemassa. On nuoren oman elämän ja yhteiskunnan kannalta tärkeää, että heidät saadaan mukaan yhteiskuntaan, opintoihin ja työelämään. Etelä-Savossa nuorten yhteiskuntatakuu on hyvällä mallilla. Hyviä testattuja tapoja ovat muun muassa oppisopimuskoulutukset sekä työpajatoiminta. Erityisesti kannustan yrityksiä ottamaan kopin asiasta ja tarjoamaan nuorille niitä tärkeitä ensimmäisiä työkokemuksia.

Hallitus panostaa yrittäjyyden ja työllisyyden lisäämiseen sekä kasvun edellytysten tukemiseen. Menestyvät yritykset ovat Suomen etu – ne tarjoavat kasvun kannalta elintärkeitä työpaikkoja ja niissä tuotetaan verovaroja, joilla mahdollistetaan hyvinvointipalveluiden tarjoaminen kaikille. Voimakas panostus erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on tärkeä myös Etelä-Savon kannalta. Esimerkiksi poisto-oikeuksien tuplaamisella kannustetaan yrittäjiä investoimaan ja kehittämään yritystään.

Keskustelua kuntauudistuksesta tarvitaan

Ministeri Virkkunen on kiertänyt koko Suomea ahkerasti, kuunnellen kuntapäättäjien näkemyksiä ja mielipiteitä uudistukseen liittyen. Harva ministeri on kuullut kaikkia Suomen kuntia. Etelä-Savossa hän kävi 14.3. Tilaisuudessa uudistukseen annettiin reippaasti rakentavaa sekä myönteistä palautetta. Kuulemistilaisuus oli tarpeellinen ja tärkeintä on, että kaikkien mielestä jotakin on tehtävä elinvoimaisuuden lisäämiseksi, jotta palvelut ikääntyvässä Suomessa voidaan turvata.

On hyvä muistaa, että ministeriö ei ole esittänyt valmiita kuntaliitoskarttoja vaan selvitysalueita. On tärkeää, että kaikki kunnat lähtevät kuntaselvityksiin mukaan. Ulkopuolisen tekemä selvitys antaa tärkeää tietoa alueellisen kehittämisen tulevista tarpeista. Se on erinomainen perusta rakentavalle keskustelulle ja ajatustenvaihdolle.

Keskusteluun on mahdollista osallistua osoitteessa http://owela.fi/kuntauudistus/ tai nimimerkillä osoitteessa www.otakantaa.fi. Keskusteluista tehdään yhteenveto päätöksenteon tueksi. On tärkeää, että kaikki tuovat omat näkemyksensä esiin. Valtiovarainministeriön sivuilla www.vm.fi/kuntauudistus voi tutustua valmistelussa käytettävään materiaaliin.

Kuntavaalit pidetään syksyllä ja nyt tarvitaan innokkaita, eteenpäin katsovia ehdokkaita. Kannustan lähtemään mukaan – kunnallispolitiikassa pääsee vaikuttamaan.

Sunnuntaina virvotaan, pääsiäisenä rauhoitutaan ja leivotaan.

Hyvää pääsiäistä!

 

Lenita Toivakka