Lunastetaan nuorille annettu lupaus

Lunastetaan nuorille annettu lupaus

Nuorten yhteiskuntatakuu on hallituksen suuri lupaus nuorille. Määrärahoja ja resursseja on suunnattu paljon nuorten tukemiseen. Paljon tärkeää työtä on jo tehty ja sen on jatkuttava, sillä tuhannet nuoret ovat päättämässä peruskoulua ja valmiina kirmaamaan kesälaitumille. Useimmilla odottaa jännittävä elämänmuutos kesätyössä ja uudessa koulussa. Samalla kuitenkin moni nuori jää kesälomalle epätietoisena tulevaisuudestaan.  Elämän näyttäessä epävarmalta, yhteiskunnan on kyettävä tukemaan nuorta ja yhdessä löytämään elämän suunta ja opiskelu- tai työura.

Vaikka paljon on tehty, työtä lupauksen lunastamiseksi on tiiviisti jatkettava kunnissa. Yksi suurimmista esteistä nuorisotakuun toteutumiselle on huono tiedonkulku. Tarvitaan parempaa yhteistyötä neuvolasta opiskelijaterveydenhuoltoon, päivähoidosta kouluihin, armeijasta oppilaitoksiin. Myös nuorella itsellään pitää olla tieto omista mahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan. Nyt moni ei osaa hakeutua nuorisotakuun lupausten piiriin. 

Myös yritykset ja työnantajat tarvitsevat lisää tietoa. Vuodesta 2010 lähtien käytössä ollut Sanssi-kortti madaltaa kynnystä tarjota nuorelle tärkeää työkokemusta. Työnantaja saa tukea nuoren palkkaamiseen 700 euroa kuukaudessa kymmenen kuukauden ajan. Valitettavasti moni yrittäjä ei ole tietoinen mahdollisuudesta. Halua nuorten palkkaamiseen kyllä on.

Suurin osa niistä nuorista, jotka kuitenkin kipeimmin tarvitsisivat yhteiskuntatakuun lupausta, ovat tilastojen ulkopuolella. Emme tiedä, keitä nämä nuoret ovat, jotka niin kovasti haluaisimme osaksi yhteiskuntaa.Erityisesti opintojen nivelvaiheisiin liittyvät suurimmat riskit pudota yhteiskunnan turvaverkon silmäpaosta läpi. Tukea tarvitsevat nuoret on löydettävä ja saatava nuorisotakuun piiriin.

Suomeen tulisi luoda Hollannin kaltainen sieppari-järjestelmä syrjäytymisvaarassa olevien tunnistamiseksi. Järjestelmän ideana on, että esimerkiksi opettaja voi linkittää lapsen tai nuoren toistuvan lintsaamisen ja poliisi näpistyksen. Tieto vaikeuksista tulee viranomaisten, nuoren ja nuoren vanhempien tietoon. Yhdessä nuoren kanssa suunniteltaisiin jatkotoimia elämäntilanteen parantamiseksi. 

Mikkeli on mukana Sitran rahoittamassa hankkeessa, jossa järjestelmää kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Tarvitaankin paljon erilaisia malleja, joilla lupaus voidaan lunastaa. Tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja rajat rikkovaa yhteistyötä. 

Työ syrjäytymisen ehkäisemiseksi vaatii oikea-aikaista yhteistyötä ja esteetöntä tiedonkulkua. Työ on aloitettava varhain ja syrjäytymisvaara tunnistettava aikaisemmin. Kun nuoret putoavat tilastojen ulkopuolelle, on lähes ylivoimainen työ lähteä ovelta ovelle kysymään: ”Onko täällä syrjäytyneitä nuoria?”