Kasvua liikennehjankkeista

Toivakka: Liikennehankkeilla kasvua

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka painottaa Venäjän merkitystä liikennepoliittisia ratkaisuja tehtäessä.

Toimivat liikenneyhteydet naapuriimme ovat tärkeitä Itä-Suomen, mutta myös koko maan kehityksen kannalta. Venäjän talouskasvu ja mahdollinen viisumivapaus lisäävät sekä yritystoimintaa että vapaa-ajanliikennettä rajallamme.

-”Meidän on panostettava rajaliikenteen ja rajanylityspaikkojen toimivuuden varmistamiseen, mutta myös uusien, kuten esimerkiksi Parikkalan rajanylitysaseman perustamiseen. Kuluneen vuoden aikana rajanylitykset ovat lisääntyneet lähes 17%:lla ja matkailun arvioidaan edelleen kasvavan nopeasti lähivuosina. Esimerkiksi tällä hetkellä pietarilaisista vasta vain joka kolmannella on passi, mutta talouden kehittyessä myös matkailu tulee lisääntymään”, korostaa Toivakka.

Toivakka korostaa myös, että jo sovitut liikennehankkeet viedään loppuun hallitusohjelman mukaisesti.

-”Tämä koskee erityisesti Savonlinnan liikenneratkaisujen sekä VT 5 Mikkeli – Juva hankkeen loppuunsaattamista. Liikenne- ja viestintäministeriö korostaa, että valtatie 5 on yksi Suomen pääväylistä ja kilpailukykyä eniten parantava hanke”, muistuttaa Toivakka.