Nyt tarvitaan kasvua

Suomessa tarvitaan nyt kasvua. Kasvua, jossa kyse on sekä ihmisen kasvusta yksilönä että yhteiskunnan kasvusta yhteisönä. Siksi kampanjatunnuksenakin on puu. Puu, jonka juuret ovat syvällä suomalaisessa maassa ja josta se saa voimaa kasvulle. Sen oksat versovat tuoreita lehtiä, se kukkii ja sen hedelmät kypsyvät meidän kaikkien nautittavaksi. Kasvun turvaamiseksi tarvitaan hyvä ja ravitseva maaperä. Tähän tarvitaan työtä ja tekoja. Tarvitaan tukea ja tarvitaan karsimista. Tarvitaan päätöksiä, päättäväisyyttä ja kokemusta. Minä olen valmis työhön!

Näitä asioita haluan olla jatkossakin turvaamassa:
 

Työ ja kasvu

Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja ja parempaa työelämää. Työn teon tulee aina olla kannattavaa. Työnantaja ja työntekijä ovat samassa veneessä – molempien menestys on kiinni toisistaan. Tarvitsemme hyvinvoivaa työelämää.

Poliittisen päätöksenteon on oltava ennakoitavaa ja luottamusta herättävää. Kokonaisveroastetta ei saa nostaa. Verotuksen on kannustettava työntekoon, yrittämiseen ja investointeihin. On annettava yrittämiselle ja työnteolle tilaa kasvaa. Me suomalaiset olemme osaajia. Olen huomannut työssäni, että osaamisemme tunnustetaan/tunnistetaan myös maailmalla.

Suomessa on paljon osaamista, jota maailmalla tarvitaan kipeästi. Olemme osaava kansa, joka on kasvanut ratkomaan ongelmia. Ilmastomme, neljä vuodenaikaamme, pitkät etäisyydet ovat opettaneet meitä kustannustehokkaisiin innovaatioihin. Osaamisemme täällä Kaakkois-Suomessa metsä- ja ympäristöteknologiassa, biotaloudessa, energiaratkaisuissa, digitaalisuudessa, elintarvikealalla ovat kysyttyjä kaikkialla maailmassa. Meidän on kannustettava yrityksiämme, myös pieniä ja keskisuuria kasvamaan ja kansainvälistymään.


Huolenpito ja turvallisuus

Huolenpito ja hyvinvointimme perustuu aikaisempien sukupolvien uurastukseen. Vanhenemista ei pitäisi pelätä tai hävetä. Hyvinvointi on turvattava myös tuleville sukupolville. Sosiaali- ja terveyspalvelut heikkenevät, jos meillä ei ole rohkeutta uudistaa niitä. Korjaavista palveluista on päästävä ennaltaehkäiseviin ja terveyttä edistäviin toimenpiteisiin. Sairauden hoitamisesta siirrytään terveyden ylläpitoon.

Apua on saatava silloin, kun ongelmat ja vaivat ovat vielä pieniä. Otetaan käyttöön kerralla kuntoon -periaate, potilasta ei pidä pompottaa luukulta toiselle.

Terveyden edistäminen ja oman vastuun korostaminen on tärkeää. Liikkumattomuus on ongelma mikä tulee kalliiksii. Välittämisessä on kyse siitä, ettei viranomainen ole lähin omainen.

Turvallisuudentunne  lähtee kotoa. Lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen on löydettävä tehokkaampia keinoja. Poliisin toimivaltuudet ja resurssit on mitoitettava tarkoituksenmukaisesti. Ikäihmisen eikä kenenkäön muunkaan pidä pelätä kotona eikä kadulla. Verkossa on uudenlaisia uhkia, joita meidän kyettävä ehkäisemään ja valvomaan.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle on annettava mahdollisuus kasvaa turvallisessa ympäristössä. Koulussa on kyse oppimisen elämyksistä. Koulutuspolitiikka ei voi enää olla staattinen seuraaja – vaan meidän on kyettävä luomaan oppimisympäristöjä, jotka ovat  jopa aikaansa edellä. Oppimisen riemu syntyy mahdollisuuksien tasa-arvosta, ei tasapäistävästä lopputuloksesta.


Yksin ei ole hyvä olla

Kaakkois-Suomea kehitetään yhteistyössä, ei kisaamalla keskenään. Vahvistetaan mahdollisuuksiamme yhdessä. Muun muassa koulutus, Saimaa ja matkailun merkitys ovat yhdistäviä tekijöitämme. Loppujen lopuksi kaikki lähtee ihmisestä. Kaikki lähtee aseenteesta – käperrymmekö sisäänpäin ja vaivumme synkkyyteen, vai näemmekö mahdollisuudet, tartutaan niihin ja tehdään yhteistyötä? Ei potkita itseämme ja toisiamme nilkkaan. Sen sijaan tuodaan esiin hyviä kaakkoissuomalaisia tekoja. Tarvitsemme lisää positiivisuutta.

Suomi on avoin yhteiskunta, jonka hyvinvointi perustuu kansainvälisyyteen. EU tuo meille turvallisuutta ja vakautta. Kun me suomalaiset äänestimme 20 vuotta sitten EU-jäsenyydestä oli tärkein peruste turvallisuus. Teimme valinnan ja kuulumme läntiseen arvoyhteisöön. Tässä muuttuneessa turvallisuustilanteessa yhtenäinen EU on suomalaisille tärkeä.


Suomi nousee vain työllä.

Klikkaa ja katso Lenitan terveiset.

On loppukirin aika!

Klikkaa ja katso Lenitan terveiset:

Vain annettu ääni ratkaisee.

Katso Lenitan terveiset:

Klikkaa ja katso Lenitan kampanjapäällikkö Elina Höltän terveiset:

Klikkaa ja katso Benin terveiset Lenitan tukijoille:

Katso mitä mieltä Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen on Lenitasta: