Irti negatiivisuuden kierteestä

Irti negatiivisuuden kierteestä

Viime aikoina lehtemme pääkirjoitukset ovat olleet mollivoittoisia ja varsinkin poliitikkoja syyllistäviä. Suurin syyllinen kaikkeen pahaan maakunnassa vaikuttaa olevan Kataisen hallitus. Olen samaa mieltä siitä, että ajat ovat vaikeat ja jotkut tehdyt päätökset ovat tuntuneet tosi pahalta. Sopeutuspäätöksiä on kahden vuoden aikana tehty kaikilla hallinnonaloilla jo yhteensä viiden miljardin euron edestä ja ne koskettavat myös meidän maakuntaamme.

Ikäviä päätöksiä on pitänyt tehdä niin nyt kuin edellisen keskustavetoisen hallituksen toimesta olosuhteiden pakosta - osaltaan maamme väestörakenteeseen ja työllisyyteen liittyvien rakenteellisten haasteiden ja toisaalta maailmalta tulevien paineiden pakottamana. Valtio otti suuren vastuun työllisyyden ylläpitämisessä kuntien toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Toivon, että kuka tahansa hallitusvastuussa oleva päätyisi vastaavassa tilanteessa samanlaiseen vastuulliseen politiikkaan katteettomien lupausten tai velkarahan jakamisen sijasta.

Positiivisista asioista on yleensä vähemmän puhetta. Maakuntamme hyötyy niin nuorisotakuusta, perusturvan korotuksista sekä vanhuspalvelulaista. Hyvät teot mm. luomuinstituutin perustaminen tai ELY-keskusten hallinnon vahvistaminen maakunnassa, tuppaavat unohtumaan nopeasti. Lisäksi tiekilometrejä on viime vuosina rakennettu paljon moniin muihin maakuntiin verrattuna. Vaalipiiriuudistus on mahdollisuus, suuntana Pietari ja pääkaupunkiseutu ei voi heikentää elinvoimaamme.

Voimme tietenkin valita maakuntalehden tapaan valittamisen ja apatian sekä antaa negatiivisuuden kierteen maakunnassa kasvaa. Tai voimme käyttää energiaamme uudistumiseen, kehittämiseen ja uuden luomiseen. Supistuvan valtion hallinnon niukkojen resurssien jakamisesta ei löydy maakunnan pelastusta vaikka oma osamme meidänkin on siitä saatava. 

Kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveyspalveluita uudistaminen on välttämätöntä. Se on ainoa keino vahvistaa kuntiemme talouden kestävyyttä. Se ei kuitenkaan riitä, sillä tulevaisuuden työpaikat ja kasvu ovat yritystoiminnassa ja omassa aktiivisuudessamme. Julkisen sektorin tuleekin tehdä kaikkensa kannustavan ilmapiirin luomiseksi. Meidän on mentävä innolla tähän muutokseen mukaan. Valittaminen syö liiaksi energiaamme. Toivonkin maakuntalehden ja sen päätoimittajan erityisesti kykenevän luomaan toivoa, intoa ja ahkeruutta työhön Etelä-Savon puolesta.

Kokoomuksen ministereitä on viime vuosina vieraillut maakunnan eri osissa tiuhaan. Elokuussa eduskuntaryhmä ministereineen jalkautuu maakuntaan pitämään kesäkokousta. Toivottavasti viesti Etelä-Savosta pääministeripuolueelle on rakentavaa, tulevaisuuteen katsovaa ja hyvään yhteistyöhön innostavaa.