Maakuntavaltuusto 25.11.

Hyvät valtuutetut, hyvä kokousväki

Ottaa päähän tämä synkistely ja nagatiivisuus. Moni asia on hankala ja odottaa ratkaisuja, niin kunnissa, maakunnassa kuin valtakunnan tasolla. Valittaminen tai riitely eivät kuitenkaan vie asioita eteenpäin. Tilanne niin vaativa että vaaditaan yksituumaisuutta tai ainakin tosiasioihin perustuvaa rakentavaa keskustelua. Toivoa ja tekoja synkistelyn sijaan. Politikointi kuuluu politiikkaan, mutta nyt on yhteisen tekemisen paikka.

Maan ja kuntien talouden tervehdyttämiseksi tarvitaan ratkaisuja. Hallitus hakee ja tekee niitä. Kuntien menoja karsitaan, sote uudistus etenee, valtionosuus uudistus etenee. Sairastuvuus on tulossa vahvemmin mukaan kriteeriksi ja jos näin käy, siitä hyötyy Itä-Suomi, jossa palvelujen tarve suuri.

Maakunnan sote-asioissa tarvitaan tekoja enemmän kuin riitelyä ja sormilla osoittamista. Ajatuksen keskiöön kuntalainen ja palvelut ja käytettävissä olevat rahat. Perusajatuksena on integraatio ja yhtenäinen hallinto. Samalla on huomioitava perustuslain kirjain.

Etelä-Savon läntinen alue on vahva ja Pieksämäen valinnat tärkeitä. Savonlinna on tervetullut mukaan rakentamaan vahvaa aluetta, jossa myös kustannukset saadaan sitä alemmaksi, mitä suurempi väestöpohja sote-alueen muodostaa. Varkaus tervetullut mukaan, jolloin myös Joroinen ja Heinävesi olisivat luontevasti mukana yhteistyössä.

Vaikka palveluja ei turvata maakunnan rajat mielessä, ne eivät saa olla  este hyville palveluille. Maakunta vahvistuu, kun se pysyisi palvelujenkim näkökulmasta yhtenäisenä.

Hyvät naiset ja miehet,

Toisena asiana haluan nosta esille alueen kehittämisen ja uuden rahoituskauden.

Rakenteitamme on synnytetty ja pidetään pystyssä EU-rahoituksen turvin. Tällaisia ovat mm osaaminen, maatalous, matkailu, yritykset sekä Itä-ja Pohjois-Suomessa myös pienen pieniä tie-ja infrahankkeita.

Matkailu ansaitsee tässä valtuuston kokouksessa erityisen huomion. Matkailun kehitys on ollut maakunnassamme vahvinta koko Suomessa. Tunnusluvut puhuvat matkailun merkityksen kasvusta. Kotimaan matkailussa kasvua on lähes 16 prosenttia, ulkomailta maakuntaamme suuntautuva matkailu on lisääntynyt vajaan kolmanneksen ja erityisesti Venäjältä meille saapuvien matkaajien määrä on lisääntynyt lähes puolella.

Yöpymisten muutos koko maassa tammi-heinäkuussa 2012-2013 0,36 %. Tässä kehityksessä on yrittäjien ja kuntien ponnistelujen lisäksi oma roolinsa ollut myös maakuntaliiton työllä. Ja matkailuhankkeillamme.

Osaaminen unohtuu usein EU-kriittisissä puheenvuoroissa. EU:ta pitää ja saa kritisoida, mutta kritiisissäkin on hyvä osata tosiasiat ettei anneta väärää mielikuvaa EUn merkityksestä Itä-Suomelle ja maakunnalle.

Venäjä on suuri mahdollisuus ja tärkeä osa Suomen kasvupotentiaalia ja kilpailukykyä. Venäjän merkitys maakunnallamme on valtava. Laaja eteläsavolainen yhteistyö on meille ensiarvoisen tärkeää. Tuore itä-Suomen yliopiston ja ja analysointikeskuksen TAKn tutkimus kertoo, että viisumivapaus tuplaisi matkailijoiden määrän Venäjältä, matkailutulot kolminkertaistuisivat. Uusia työpaikkoja syntyisi  yli 600. Uusia yrittämisen mahdollisuuksia syntyisi samalla.

Samaan aikaan meidän on kehitettävä osaamistamme kansainvälisemmäksi ja tehostettava venäjänkielen opiskelua kilpailukykymme vahvistamisekisi. Eduskunta on juhlavuoden kunniaksi lahjoittanut Cultura-säätiölle 10 miljoonaa euroa, jonka tuotto voidaan käyttää venäjän kielen opiskeluun.

Suomen talous on tilassa, jossa menot ylittävät tulot. Aukon suuruudeksi on arvioitu lähes 9 miljardia euroa. Pelkät veronkorotukset tai menoleikkaukset eivät olisi järkevää politiikkaa. Siksi on tärkeää uudistaa taloutemme rakenteita: pidentää työuria, lisätä julkisten palveluiden tuottavuutta ja vähentää kuntien tehtävien määrää.

Hallituksen perjantaisella rutistuksella aloitetaan työ kestävyyden palauttamiseksi. Tavoite on säilyttää Suomen hyvinvointi. Tehdyt päätökset ovat välttämättömiä, ettei valtion nopea velkaantuminen johda valtavaan velkaongelmaan. Rakennepaketin kaikki osat etenevät. Osa uudistuksista on hallituksen, osa kuntien ja osaan tarvitaan yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Hyvät valtuutetut,

Maakunta on niin vahva ja näkyvä kun sen toimijat ja päättäjät ovat. Tänään on aika jättää hyvästit erinomaiselle maakuntajohtajallemme.

Uuden maakuntajohtajan haku jatkuu alkuvuodesta suostusmusmenettelyllä. Haluamme toimeen mahdollisimman pätevän henkilön. Yhteistyö työnsä päättävään maakuntajohtajaan säilyy varmasti vahvana. Kaakon suunnan yhteistyö ja Venäjä ovat tärkeitä Etelä-Savolle.

Yhteistyössä on voimaa.

Ja tätä yhteistyötä haluan rakentaa myös maakuntamme sisällä. Aikomuksenani on kutsua sekä Savonlinnan, Pieksämäen että Mikkelin johdon  ja vaalipiirin kansanedustajat yhteiseen tapaamiseen. Nyt meidän on keskityttävä siihen, mikä meitä yhdistää. Nyt aloitetaan näin ja katsotaan miten jatketaan.