Ryhmäpuhe kehykset 9.4.

Arvoisa puhemies,

On aikoja, jolloin politiikoilta vaaditaan normaalia enemmän rohkeutta ja kaukonäköisyyttä. On aikoja, jolloin pieni hienosäätö ei riitä, vaan tarvitaan suuria uudistuksia. On aikoja, jolloin on näytettävä rohkeasti uutta suuntaa Suomelle, vaikka ympärillä vallitsee epävarmuus.

Hallituksen rima oli asetettu korkealle ja se oli pakko ylittää. Hallitus teki sen mitä pitikin, koska tekemättä ei voitu jättää. Suomi on pelastettava.

Mutta hallituksessa istuvatkin vain rohkeimmat vastuunkantajat. Vaalien suurin voittaja perussuomalaiset viittasi kintaalla kansan tahdolle ja väisti hallitusvastuun. Toki vaikeina aikoina on mukavampaa huudella katsomosta. Kun ajat sitten hieman helpottavat ja muut ovat tehneet työn, kyllä nyt maistuisi ministerisalkku Soinillekin.

Arvoisa puhemies,

Kukapa olisi uskonut, että tämä kuuden puolueen hallitus, jota sekametelisopaksikin opposition toimesta kutsutaan

  • poistaa yritysten kasvun ja työllistämisen esteitä tekemällä merkittävän, työllistävän verouudistuksen,
  • pudottaa yhteisöveroa kuudella prosenttiyksiköllä ja parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä,
  • sopeuttaa valtiontaloutta reilusti yli viidellä miljardilla eurolla siten, että valtion talouden velkaantuminen taitetaan laskuun, ja
  • vie eteenpäin historiamme suurinta julkishallinnon uudistusta, eli kunta- ja sote-uudistusta – jota niin moni hallitus on aina 60-luvulta saakka yrittänyt toteuttaa?

Kukapa olisi uskonut, että tämä ”sekametelihallitus” tähän pystyy? Vieläpä tilanteessa, jossa apua on turha odottaa ravan roiskutteluun keskittyvältä oppositiolta tai vastakkainasettelua lietsovilta työmarkkinajärjestöiltä.

Kuuden puolueen hallitusta voi nimitellä ihan miksi lystää, mutta se ei todellakaan ole peliketjun heikoin lenkki. Tyylipisteitä ei prosessin aikana ehkä kerätty – mutta vasta lopputulos ratkaisee. Hallituspuolueita ei yhdistä ideologinen liima, mutta niitä yhdistää paljon vahvempi voima – halu vastuunkantoon. Vastoin pahojen kielten kuiskuttelua, hallitus kantoi vastuuta ja teki välttämättömät päätökset Suomen saamiseksi takaisin nousu-uralle.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen kehyspäätös näyttää uutta suuntaa Suomelle. Kehyspäätös valaa uskoa suomalaiseen työhön. Se antaa eväät rakentaa lisää työpaikkoja suomalaisille.

Kehyspäätöksen merkittävin kokonaisuus on työllistävä verouudistus. Yhteisöveron lasku 20 prosenttiin ja osinkoverotuksen uudistaminen kannustavaksi ovat investointien, kasvun ja työpaikkojen kannalta tärkeä resepti. Hallituksen viesti yrityksille on: nyt kannattaa kasvaa! Kun yritysten taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy myös valtion verotulot kasvavat ja suomalaiset saavat töitä.

Hallituksen veropäätös on Kokoomuksen pitkän linjan mukainen. Verotuksen painopistettä siirretään pois työn tekemisen ja teettämisen verotuksesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että piensijoittajien veronkiristys puolitettiin. Kannuste suomalaisiin yrityksiin sijoittamiseen säilyy.

Kehyspäätöksen myötä Suomeen syntyy myös kaksi uutta kasvurahastoa yritysten rahoitusmahdollisuuksia edistämään. Uusi siemenvaiheen kasvurahasto ja kasvurahastojen rahasto voivat toimiajallaan nousta miljardiluokkaan. Rahastoissa yksityinen raha ja julkinen raha vetävät yhtä köyttä suomalaisten yritysten kannustamiseksi kasvuun.

Yrittäjäperheen jäsenenä voin vakuuttaa, että näillä päätöksillä on suuri merkitys. Valtio ei voi yrittää yrittäjän puolesta, mutta valtio voi kannustaa yrittäjiä menestymään ja kasvamaan yrittäjämyönteisellä politiikalla. Yrittäjäjärjestöt ovatkin jo kiitelleet tehtyjä ratkaisuja. Nyt pallo on yrittäjillä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä toivoo, että nämä päätökset kannustavat yrityksiä luomaan uutta työtä ja hyvinvointia kaikille suomalaisille.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen kehyspäätös on kokonaisuus, joka sisältää useita tärkeitä toimenpiteitä, joita Suomi nyt kipeästi tarvitsee.

Yksi näistä on osatyökykyisten työllistämiseen tähtäävä toimenpidekokonaisuus. Tämänkin uudistuksen taustalla on suomalainen työ. Työkyvyttömyyseläkkeellä on kymmeniä tuhansia suomalaisia, jotka haluaisivat tehdä työtä. Nyt tähän tarjoutuu entistä parempi mahdollisuus. Yhteiskunta tarvitsee jokaisen työpanoksen ja työn tekemisen mahdollisuus on arvokas kaikille meistä. Myös työnteon kannustavuutta lisätään keventämällä pienituloisten ansiotuloveroa. Työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavampaa kuin joutenolon.

Hallituksen kehyspäätös vie myös tavoitetta työurien pidentämisestä eteenpäin. Tärkeitä panostuksia ohjataan nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen lisäpanostukset varmistavat, että mahdollisimman moni nuori löytää itselleen mieluisan opiskelupaikan – myös ne nuoret, jotka eivät viihdy pulpetin ääressä. Opintotukijärjestelmään lisätään puolestaan porkkanoita tehokkaan opiskelun kannustimiksi.

Työurat pitenevät keskeltä, kun hallitus tarjoaa pienten lasten vanhemmille joustavampia tapoja yhdistää työtä ja perhe-elämää. Kun päivähoitomaksut porrastetaan jatkossa käytön mukaan, perheillä on enemmän valinnanvapautta järjestää arki haluamallaan tavalla. Nykymalli, jossa olet joko työssä tai kotona ei ole tätä päivää.

Selkeästä polusta työurien pidentämiseksi loppupäästä on myös sovittu. Hallitus valmistelee eläkeuudistuksen ja se astuu voimaan viimeistään vuoden 2017 alussa. Mikäli kävisi niin, etteivät työmarkkinaosapuolet pysty kantamaan niille kuuluvaa vastuuta, tekee hallitus viime kädessä Suomen kannalta välttämättömät päätökset.

Erityisen kiitoksen Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa antaa hallitukselle siitä, että valtio on kehyspäätöksellä mukana uuden lastensairaalan rakentamisessa. 40 miljoonan rahoitusosuus uudelle lastensairaalalle muistuttaa meitä siitä, mikä todella on elämässä tärkeää. Toivomme, että itsenäinen Suomi voi juhlistaa 100-vuotista taivaltaan avaamalla uuden lastensairaalan kaikille suomalaisille lapsille vuonna 2017.

Arvoisa puhemies,                                                                                                                                                                                 

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen kehyspäätös on tasapainoinen kokonaisuus. Se on yhdistelmä valtiontalouden uskottavaa ja vastuullista hoitoa, hyvinvointia uhkaavan kestävyysvajeen kattamista sekä uutta kasvua luovia kannustimia.  

Kehyspäätöksessä on kyse kokonaisuudesta, joka luo Suomeen uutta työtä ja yrittäjyyttä. Ilman yksityisen sektorin työpaikkoja ja yritysten tuottamaa lisäarvoa suomalaisille annettua hyvinvointilupausta ei voida lunastaa. Tämän lupauksen täyttämisen tulee jatkossakin olla hallituksen tärkein tehtävä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on sitoutunut sataprosenttisesti tukemaan hallitusta ja pääministeri Kataista tässä tärkeässä työssä. Olemme kaikki suomalaisen työn puolella.