Maakuntavaltuusto 26.11.

Hyvät valtuutetut,

hyvät naiset ja miehet,

Kuntauudistus etenee. Vapaaehtoisesti tehty kuntaliitos on erinomainen esimerkki vastuullisesta ajattelusta ja yhteistyökyvystä.

Nyt on tärkeää, että hyvä yhteistyö jatkuu ja että Uusi Mikkeli lähtee kehittymään, vahvistumaan ja houkuttelemaan uusia yrityksiä ja asukkaita. Sama tilanne on Savonlinnan seudulla. Etelä-Savossa ollaan oltu etukenossa.

Kuntauudistus etenee myös muualla Suomessa. Kuntarakennelaki lähti viime torstaina kuntiin lausuntakierrokselle.

Kuntien pitäisi lain mukaan marraskuun 2013 mennessä ilmoittaa minkä kunnan tai kuntien kanssa  selvitystyö aloitetaan. Käytännössä selvittäminen koskee kaikkia kuntia Etelä-Savossakin. Vaikka kriteerit eivät esim Mikkelin ja Savonlinnan osalta täyty, toiminnallisen kokonaisuuden kannalta se kuitenkin lienee välttämätöntä.

On ymmärrettävää, että kunnissa tuskaillaan lain vaatimuksia ja aikatauluja. Uudet valtuutetut ja virkamiehet joutuvat heti tiukkaan tilanteeseen. Aikataulukin on melko tiukka. Mutta työ on aloitettava.

Nyt Etelä-Savon kunnissa on katsottava kauemmas tulevaisuuteen kuin tulevan vuoden talousarvioon ja tunnustettava väestörakenteemme ja kuntatalouden haasteet. Kyse on eteläsavolaisten hyvinvoinnista ja se on meidän päättäjien käsissä.

Tosiasia on, että monessa kunnassa tuloveroprosenttia joudutaan nostamaan lähelle 30 prosentin tasoa, jos rakenteita ei kyetä uudistamaan. Kuten kunnanjohtaja Sami Sulkko viisaasti kirjoituksessaan totesi, " jokainen vuosi joka odotellaan ja lykätään, muodostuu suuremmaksi kustannukseksi tulevaisuudessa". Se voi tarkoittaa myös palvelujen leikkauksia kuntalaisille.

Nyt ei kannata miettiä verukkeita ja syitä sille, miksi mitään ei tarvitse tehdä.

Kunnissa voisi olla viisasta pohtia, kannattaako olla aloitteellinen vai odottaa palvelujen heikentymistä, ehkä leikkaamista ja ehkä väkisin tehtyjä ratkaisuja.

Suurin kysymys palveluittemme ja kuntatalouden kannalta on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Alustavista sote-linjauksista sovittiin. Edelleen on kuitenkin  auki, miten erikoissairaanhoito järjestetään. Hyvää on se, että alueille lähtee nyt kuntien tueksi selvitystyöryhmä, jonka tehtävänä on arvioida miten sote-palveluiden kantokyky kullakin alueella saavutetaan. Tämä on tärkeää ja yhteistyöhön kannattaa panostaa, sillä alueelliset erityispiirteet on otettava huomioon, jotta lopputulos palveluiden järjestämisen ja laadun kannalta on mahdollisimman kestävä niin taloudellisesti kuin laadunkin osalta.

Soten osalta meillä on maakunnassa kiire. Tilanne Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on kestämätön ja siihen on löydettävä ratkaisu pian. Tätä mieltä ovat vastuuta kantavat keskussairaalan terveydenhuollon ammattilaiset. Kuntien talous ei maakunnassa enää kestä kahta pientä sairaanhoitopiiriä. Myös osaajat katoavat maakunnasta jos jotain ei pikaisesti tehdä.  Järkevintä olisi että Savonlinna ja Mikkelin sairaalat tiivistäisivät edelleen yhteistyötään ja päivystys siirtyisi Mikkeliin. Näin turvaisimme laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut maakunnassa ja molemmat sairaalat säilyisivät.

Vielä haluaisin kommentoida lyhyesti kolmea maakunnan kannalta tärkeää ajankohtaista asiaa:

Tiehankkeet VT5 ja Savonlinna - ikävä sotku. Ongelma on se, että hankkeita sovittu enemmän kuin rahaa on käytettävissä. Arvion mukaan tarvittaisiin 50-150 milj. lisää, jotta tälle kaudella päätetyt 14 tie- ja ratahanketta voidaan aloittaa. Ministeri luvannut, että kaikki alkavat, mutta aikatauluja voidaan joutua tarkastelemaan,  ja säästöjä hakemaan myös toteuttamistavoista. Mikkelin kohta sisältyy nyt toteutettaviin hankkeisiin.

Savonlinna sen sijaan ei sisälly eikä sen kolmannen vaiheen rahoitus.

Mikkeli-Juva on suunniteltu vuodesta 2016 eteenpäin. Näitäkin hankkeita uudelleen arvioidaan, mutta mitään giljotiinia ei tulla käyttämään. Ministerin ja Liikenneviraston arvion mukaan tie toteutuu suunnitelman mukaan uudessa käytävässä. Muu olisikin järjetöntä. Keskeiset, kilpailukykymme ja turvallisuutemme kannalta tärkeät tiehankkeet on tehtävä kunnolla!

Arkistolaitoksen keskusarkisto perustamiseen liittyvät mutkat ovat harmillinen juttu. Virkkusen periaatepäätöstä on noudatettava - muu olisi vastuutonta ja järjenvastaista. Mikkelin panostuksia ja osaamiskeskittymää ei voi ohittaa. Kyse ei ole vain seinistä.

Haluaisin vielä muistuttaa, että nuorten yhteiskuntatakuu astuu täysimääräisesti voimaan ensi vuoden alussa. Etelä-Savossa on tehty hyvää pohjatyötä. Tämän tuen toteuttamiseen tarvitaan kunnissa toimia ja seurantaa, miten keinot purevat.

Olen huolissani siitä, että miten ammattioppilaitoksiin suunnatut leikkaukset vaikuttavat. Olen kuullut, että suunnitelmien perusteissa ei ole huomioitu työvoiman tarvetta vaan suunnitelmat on tehty mekaanisesti. Erittäin ikävää on se, että jostain syystä suurimmat leikkaukset kohdistuvat oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutus on tutkitusti ja nuorten itsensäkin mielestä kaikkein tehokkain tapa työllistyä. Nyt kun tästä maakunnassa lausuntoja annetaan, asiaan ja ministeri Gustafssonin päätöksentekoon voidaan vielä vaikuttaa.

Hyvä kokousväki

Keväällä 2009 kokoonnuimme ensimmäisen kerran tällä kokoonpanolla Savonlinnassa. Tuolloin Hyväksyimme maakuntastrategian ja maakuntakaavan. Strategian esipuheessa todettiin tuolloin, että yritystoiminnan tulevaisuus ratkaisee maakunnan tulevaisuuden. Tahtotilan kärkeen on nostettu yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Maakunnassa onkin tehty hyvää työtä, hyvä esimerkki on lauantaina Vuoden Yrittäjäpalkinnon saanut rantasalmelainen konepaja PEL-tuote. Se on kasvava perheyritys, joka vie koneita 35 maahan. Kapeaa erikoisosaamista, vahvuutena kivisiin peltoihin erikoistuneet maatalouskoneet.

Onnea upealle perheyritykselle ja Lappalaisen perheelle.

Meillä on runsaasti bioenergiaan ja ympäristöturvallisuuteen liittyvää osaamista. Tätä osaamista oli erinomaisella tavalla esillä viime viikolla Helsingissä järjestetyssä kasvuyritysten kansainvälisessä SLUSH-konferenssissa. Venäjä ja venäläiset näkyivät tapahtumassa vahvasti. Maakunnan kannalta tapahtuma oli menestys. Siellä oli hyvä kuhina ja tulevaisuuteen vahvasti sitoutunut tunnelma. Siitä kiitos Miktechille ja mukana olleille yrityksille.

Menestyvät yritykset ovat maakunnalle jatkossakin tärkeitä, ehkä tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin. Tarvitsemme investointeja ja työpaikkoja. Toivonkin, että uudet valtuutetut kunnissa jatkavat hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa. Viime vuosinahan ilmapiiri on yrittäjien mukaan maakunnassa parantunut. On tärkeää, että tämä suunta jatkuu.

Suuri haaste tulevina vuosina maakunnassa on se, mistä löytyvät jatkajat yrityksiin. Meillä on pian käsillä yrittäjäpula. Tarvitaan onnistuneita sukupolvenvaihdoksia sekä toimia yritysten jatkuvuuden turvaamiseksi.

Toivottavasti eteläsavolaiset nuoret innostuvat yrittäjyydestä.

Tulevina vuosina tarvitsemme viisaita päätöksiä, aktiivista toimintaa ja työpaikkoja ettei väki katoa maakunnastamme. Kuntatasolla voidaan tehdä paljon yritysmyönteisen ilmapiirin ja kasvumyönteisen tunnelman luomiseksi.

Hyvät valtuutetut,

Tämä taitaa olla viimeinen maakuntavaltuuston kokous  tällä kokoonpanolla. Ensi toukokuussa koolla ovat uudet valtuutetut.  Haluan kiittää teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Maakuntaliiton väkeä haluan kiittää siitä työstä, jota olette tehneet eteläsavolaisten hyväksi. Teidän kanssanne on ollut helppoa ja mukavaa tehdä työtä. Olette ammattilaisia ja osaajia, ja se on maakunnan tulevaisuuden kannalta todella tärkeää. Erityisen lämmin kiitos maakuntajohtajalle.

Näillä sanoilla haluan toivottaa hyvää maakuntavaltuuston kokousta!