Luomuruoka

Ruuan alkuperä kiinnostaa kuluttajia

Suomalainen ruoka tunnetaan puhtaudestaan ja laadustaan. Elintarviketurvallisuus on maailman huippua. Tämä on hienoa, sillä tieto ruoan alkuperästä, puhtaudesta sekä tuotantotavoista ja niiden ympäristövaikutuksista kiinnostaa kuluttajia.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma sisältää vahvan kirjauksen luomu- ja lähiruoan edistämiseksi. Luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelmalla hallitus pyrkii edelleen vahvistamaan niiden asemaa yhteiskunnassamme. Tämä on hallituksen maatalouspolitiikan keskeinen tavoite.

Myös luomu- ja lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista pyritään kasvattamaan vahvistamalla pienyritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista kilpailutuksiin mm. parantamalla hankintaosaamista ja laadullisten kriteerien esilletuloa. Näin luodaan paikallisille maatalous- ja elintarvikeyrittäjille uusia toimintamahdollisuuksia.

Ruokasektorilla eteneminen perustuu markkinalähtöisyyteen, sillä kuluttajat ja kauppaketjut ovat kasvavissa määrin löytämässä luomu- ja lähiruoan.

Poliitikkojen tehtävänä on luoda puitteet sille, että suomalaiset voivat valita kaupassa puhdasta ja laadukasta ruokaa, joka on tuotettu ympäristön ja eläinten hyvinvointi huomioiden. Meidän on huolehdittava myös siitä, että suomalaisilla maatalous- ja elintarvikeyrittäjillä on tulevaisuudessakin edellytykset tuottaa laadukasta ruokaa, oli se sitten luonnonmukaisesti tai tavanomaisesti tuotettua.

Markkinat vetävät

Luomu- ja lähiruoan edistäminen on työtä koko suomalaisen maatalouden ja ruoantuotannon arvon kirkastamiseksi. On kaikkien tuottajien ja alan etu, että kotimaisen ruoan arvostus on nousussa.

Alalla on ainutkertainen mahdollisuus vastata kuluttajien toiveisiin ja tottumuksiin. Tätä ei toki tule tehdä ruokavarmuuden kustannuksella, vaan meidän tulee huolehtia maataloustuotannosta omavaraisuuden perustana.

Lähi- ja luomuruoan kysynnän kasvu kertoo maataloustuotannon yhteiskunnallisen merkityksen kasvusta. Ja tuottajat ovat avainasemassa tässä kehityksessä.

Myös kauppojen on kyettävä ottamaan kasvavassa määrin vastuuta luomu- ja lähiruokatarjontansa kasvattamisesta. Teollisuuden tulee huomioida lähiruoka omissa raaka-ainehankinnoissaan ja pienempienkin valmistajien ymmärtää, että laadukkaille tuotteille löytyy kysyntää.

Olen ilolla pannut merkille kauppiaiden oman aktiivisuuden luomu- ja lähiruokavalikoimien kasvattamiseksi. Nyt tuntuu, että sekä kuluttajien että kauppojen halu on aito. Ruoan alkuperään kiinnitetään kasvavissa määrin huomiota.

Toimiessani K-Kauppiaana Mikkelissä toistakymmentä vuotta, panostimme jo tuolloin luomu- ja lähiruoan valikoimiin. Tuolloin tuotteet ja niiden tuottajat oli etsittävä ”käsin”, kauppaketjujen valikoimissa niitä ei juuri ollut. Tuottajien verkottuminen, markkinointi ja tutkimus olivat vähäistä.

Tästä on tultu iso askel eteenpäin. Nyt tuottajien mahdollisuudet tukeen ja tuotteiden kysyntä ovat aivan toisenlaiset.

Luomu todellinen mahdollisuus

Luonnonmukaisesti tuotetun ruoan saralla tapahtuu paljon – etenemistä vauhdittaa kulutuksen luoma kysyntä. Valitettavasti luomuruokaa ei vielä ole riittävästi tarjolla. Vaarana on, että kotimaisten vaihtoehtojen puuttuessa luomubuumi lisää tuontiruoan asemaa.

Kotimaista luomutuotantoa on edistettävä, jotta kuluttajien ei tarvitse turvautua kaukaa tuotuun vaihtoehtoon. Tämä on suomalaiselle maaseudulle todellinen mahdollisuus.

Maabrändivaltuuskunta antoi Suomelle tehtävän luomuruokatuotannon edistämisestä ja osuuden nostamisesta maataloustuotannossa. Vaikka valtuuskunnan tavoitetta voi pitää aavistuksen suureellisenakin, on sillä vissi sanoma. Siinä kiteytyvät ne vahvuudet, joihin suomalainen ruoantuotanto voi tulevaisuudessakin nojata.

Luonnonmukaisesti tuotetun ruoan tutkimustoiminta on kuitenkin edelleen hyvin hajanaista. Luomututkimusta tarvitaan ja sitä on kehitettävä, jotta kotimaisen luomuruoan saatavuutta voidaan parantaa ja kysyntään vastata kotimaisen tuotannon turvin.

Poikkitieteellistä tutkimusta lisäämällä voidaan tukea alan toimijoita ja heidän tietoa sekä auttaa alaa kehittymään. Tutkimuksen saralla tehtävää yhteistyötä ja verkottumista edistämällä vahvistetaan jo olemassa olevia resursseja ja luodaan puitteet luovuudelle.

Esimerkiksi kotimaakunnassani työtä luomun edistämiseksi on tehty jo usean vuosikymmenen ajan. Etelä-Savo on edelläkävijä luomuruoan tuotannossa ja sen osuus maakunnan peltopinta-alasta on kymmenen prosentin tuntumassa – joissakin alueen kunnissa osuus nousee 20 prosenttiin.

Lisäksi maakuntaan keskittyneiden alan toimijoiden tekemä tutkimustyö ja muu kehitystoiminta on alan huippua. Olemassa olevien luomututkimusresurssien yhdistäminen Luomuinstituuttiin Tarja Cronbergin esityksen mukaisesti ja niiden tehokkaampi hyödyntäminen edesauttaisivat asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Luonnonmukaista ruokaa on edistettävä kokonaisvaltaisesti – huomiota on kiinnitettävä yhtälailla niin viljelijöihin, kauppaan kuin kuluttajiinkin.

Se, mitä syömme, ja myös se, miten syömme, on osa kulttuuriamme. Yhdessä perheen, koulukavereiden tai työyhteisön kanssa ateriointi sekä terveellinen ja laadukas ruoka antavat eväitä ruokakulttuurin edistämiseen sekä ruuan arvostamiseen. Kasvavaan kysyntään on vastattava – emme voi menettää tätä mahdollisuutta tuontituotteille. Meillä on todelliset mahdollisuudet käsissämme.