Maakuntapäivän avaus 9.5.

Hyvät seminaariväki , hyvät naiset ja miehet!

Elämme jännittäviä aikoja. Uusi eduskunta on aloittanut työnsä, kansanedustajien istumapaikat ja valiokuntapaikat on jaettu ja odottelemme töiden alkua innokkaana. Uudella eduskunnalla on suuria haasteita ratkottavana. Vaalien jälkeinen pöly ja puheet eivät ole vielä laantuneet. Ja tuntuukin, että vastuunkantajia on vaikea löytää ja politiikan pelaajia sitäkin enemmän.

Nyt on kuitenkin kampanjoissa tavoitellun vastuunkannon paikka. Suomi on vakavien haasteiden edessä. Haasteet on tunnustettava ja hallitusohjelmaa on tärkeää päästä tekemään ja luomaan pohjaa tulevalle hyvinvoinnillemme.

Hallitustunnustelut käynnissä

Suurimpana puolueena kokoomukselle ja Jyrki Kataiselle annettiin hallitustunnustelijan rooli.  Ensimmäisten tunnustelukysymysten ja käytyjen keskustelujen pohjalta Katainen lähetti jatkokysymykset kaikille eduskuntaryhmille sekä yksityiskohtaiset kysymykset SDP:n ja perussuomalaisten eduskuntaryhmille torstaina 5.5. Vastaus aikaa on maanantaihin 9.5. klo 12 saakka.

Hallitustunnusteluiden jatkosta saadaan tarkempaa tietoa tämän viikon aikana. Varsinaisten hallitusneuvotteluiden on suunniteltu alkavan Säätytalolla keskiviikkona 18.5.

Tätä ennen on ratkaistava Suomen kanta Portugal-apupakettiin. Aikataulu ei riipu meistä vaan Euroopan päätöksista. Portugal ajautuu hallitsemattomaan velkajärjestelyyn, ellei Euroopassa päästä ratkaisuun.

Portugali

Asian kiireellisyyden vuoksi Kataisen pyynnöstä perustettiin työryhmä. Oli välttämätöntä eriyttää toisistaan hallitustunnustelut ja Suomen kanta kiireellisiin EU-asioihin. Työryhmän tavoitteena on löytää eduskuntaryhmien enemmistön poliittinen yhteisymmärrys EU:n kriisipaketeista. Ryhmien saavuttama yhteisymmärrys käsitellään toimitusministeristön EU-ministerivaliokunnassa, minkä jälkeen valtiovarainministeri esittää sen eduskunnan suurelle valiokunnalle. Suuri valiokunta muodostaa keskiviikkona Suomen kannan, jonka valtiovarainministeri sitten esittelee 16.6 pidettävässä Euroryhmän ja Ecofin-neuvoston kokouksissa. Mikä kanta sitten onkaan.

Päätöksen aikataulu johtuu siis Portugalin lainojen erääntymisestä eivätkä Suomen hallitustunnustelut vaikuta siihen millään tavalla. Kataisen tavoitteena on muodostaa Suomen kanta hallitusti vaikka maassa ei ole vielä uutta hallitusta.

On harmillista, että liikkeellä on paljon väärää tietoa väärinymmärrystä. Rahaa ei lapioida Portugaliin vaan kyse on lainan takauksesta. Pakettiin osallistuu myös koko kansainvälinen yhteisö.

Näillä päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia Suomen työllisyyteen ja maamme painoarvoon unionin tulevissa päätöksissä. Suomen luottamuspääomaa Eurooppa-politiikassa on rakennettu vuosia ja jo nyt siihen on tullut klommuja.

Jos Suomi kaataa koko tukipaketin nurin, seuraukset ovat arvaamattomat. Riskit Suomen ja suomalaisten kannalta ovat suuret. Mahdollinen uusi finanssi- ja talouskriisi, joka vientivetoiseen Suomeen iskiessään kohdistuisi suomalaisiin työpaikkoihin ja yrityksiin. Vuoden 2008 talouskriisin seurauksena Suomi menetti 40 mrd euron verotulot.  On selvää, että Suomi ei vaan enää voi eristäytyä tänne Pohjolan perukoille.

Alkukesästä aloitetaan neuvottelemaan tulevan kauden aluerakennerahoista ja maataloustuista, Jo edellisellä kerralla tehtiin paljon työtä, jotta muu Eurooppa saatiin vakuuttuneeksi esim Itä-Suomen erityisolosuhteista, Harvan asutuksen järkevyydestä ja viljelykauden lyhyydestä. Neuvotteluasemaamme ei helpota eristäytyminen kriisin hoidossa. Toki on myönnettävä että päätökset eivät ole mieluisia eivätkä helppoja, koska sitä mitä varmasti seuraa, ei kukaan pysty kertomaan. Tuntuu ettei ole järkevää ampua itseään jalkaan.

Maa- ja metsätalousvaltaisessa Etelä-Savossa EU:n maataloustukien leikkaantuminen olisi kova isku niin maatilallisille kuin kuluttajillekin ruoan hintojen nousun myötä.

On vielä sanottava, että niiden, jotka eivät ole valmiita kantamaan vastuuta Suomen puolesta Portugal-asiassa, on kannettava vastuunsa sitten, kun mahdolliset seuraukset oikeasti realisoituvat. Kokoomus kantaa vastuun mieluummin tässä ja nyt. On hyvä muistaa, että nyt on kyse tulipalon sammuttamisesta, tukea saavat maat velvoitetaan korjaamaan talouttaan rankoin keinoin.

Maakunnan tavoitteet

Kun hallitusneuvotteluihin päästään EU-asioita lukuun ottamatta voi olla jo helpompi edetä.

Kaikki myöntävät kestävyysvajeen umpeen kuromisen ja velkaantumisen pysäyttämistarpeen. On selvää, että Suomi haluaa säilyttää matalan korkotason ja olla jatkossakin mahdollisimman korkean luottoluokituksen maa. Emme halua joutua Portugalin tielle.

Kyse on siitä, että vain vahva talous ja tiukka menokuri voivat jatkossa turvata hyvinvointimme.

Vain vahva talous turvaa myös maakuntamme hyvinvoinnin jatkossa. On selvää, että tulevalla hallituskaudella ei ole paljon ja vain hyvää jaossa maakuntiin. Jaossa on niukkuutta ja uutta hyvää synnytetään käyttämällä ja kohdentamalla euroja tehokkaammin. Tämä vaatii myös eteläsavolaisilta päätöksiä ja yhteistyökykyä. Jurnuttamalla muutosta ja pakollista kehitystä vastaan teemme hallaa itsellemme. Jostain voi joutua luopumaan, jotta jotain tärkeää voi saada.

Menemällä mukaan muutokseen saavutamme enemmän kuin taistelemalla sitä vastaan.

Rakentavan EU-politiikan merkityksen lisäksi, maakuntamme kannalta on tärkeää, että veroratkaisuilla ja yrittäjyyteen kannustavalla toimintaympäristöllä aidosti tuetaan kasvua ja tuetaan uusien työpaikkojen syntyä. Suuri määrä yrittäjiä eläköityy lähivuosina maakunnassa, mistä uudet?

Lisäksi ihmisille tärkeiden lähipalvelujen saatavuus ja toimivuus on turvattava. Vaatii valtionosuusjärjestelmän tarkastelua niin, että erilaiset olosuhteet huomioidaan sekä uutta ajattelua palvelujen järjestämiseen.

Erityisen tärkeää on myös sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen kehittämistä on tarpeen edistää oma-aloitteisesti, ei vasta pakon edessä.

Väki ikääntyy Etelä-Savossa muuta maata nopeammin. Palvelujen tarve kasvaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että peruspalvelujen kuormitukseen väestön hyvinvoinnin ja terveyserojen kehitys vaikuttaa enemmän kuin ikääntyminen. Tuore maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma on tehty tarpeeseen ja sen on muututtava toimenpiteiksi.

Yhteistyöhalukkuus ja kyky niin maakunnan sisällä kuin Itä-Suomi-yhteistyössä on välttämätöntä. Samoin rakentava ja luottamusta herättävä tapa edistää maakunnalle tärkeitä asioita.

Maakunta uusiutuu ja kehittyy aivan kuten maakuntajohtaja viisaasti eilisessä lehdessä kirjoitti: teoilla ja päätöksillä, ei puheilla ja suunnitelmilla.  Ja tähän lisäisin vielä hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä.

Tervetuloa! Toivotan hyvää Eurooppa-päivää sekä antoisia, rakentavia keskusteluja!