Selviytymistarina

Selviämistarina

Olen erittäin otettu, nöyrän kiitollinen, että saan olla puhumassa tässä merkittävässä kirjanjulkistamistilaisuudessa. Täytyy sanoa, että pitkään aikaan, mikään kirja ei ole vienyt minua mukanaan niin kuin Tuulevin ja Henrikin Selviämistarina. Olen viime aikoina lueskellut lähinnä sanomalehtiä, raportteja ja selontekoja. En ole osannut keskittyä kirjaan, mutta kesälomalla laiturin päässä. Nyt kävi niin, että toivoin jopa junan olevan enemmän myöhässä, jotta saisin lukea rauhassa , ilman keskeytystä.

Kirja on rohkea, te olette rohkeita. Kirja on avoin ja rehellinen. Lukiessani tunsin välillä itseäni tirkistelijäksi ja välillä tunsin seuraavani tosi-tv:tä. Alkoholismista kirjoittaminen näin avoimesti on rohkeaa, hienoa ja ainakin minulle uutta. ”Miten taitavasti sinä pohditkaan itseäsi ja elämääsi”

Alkoholi on syvällä kulttuurissamme ja arjessamme. Alkoholi on läsnä arjessa ja juhlassa ja se on lähes kaikenikäisten juoma. Kulttuurimme on hyvin humalahakuinen.Alkoholijuomien kirjo kertoo siitä, että joka hetkeen on helppo löytää sopiva juoma. Asenteet alkoholia kohtaan ovat olleet Suomessa poikkeuksellisen hyväksyvät, alaikäistenkin juominen kaduilla hiljaa hyväksytään, läpi sormien katsoen.  Alkoholi kuuluu sosiaaliseen kanssakäymiseen. Jos et juo, olet poikkeus, selittelet.

Tuore tutkimus suomalaisten alkoholiasenteista kertoo tiukentuneista asenteista juopottelua kohtaan.

  • kiellot ja rajoitukset hyväksytään aiempaa herkemmin
  • promillerajan kiristys 0,2 ( ruorijuoppous raja)
  • mielikuvamainonnan kieltäminen
  • Tiukimmat asenteet Itä-Suomessa ja naiset

Alkoholin käyttö & kustannukset.

Alkoholi on työikäisten yleisin kuolinsyy. sen aiheuttamat sairaudet kuormittavat terveydenhoitoa, erityisesti kallista erikoissairaanhoitoa.

STM:n tutkimusten mukaan alkoholin aiheuttamat välittömät kustannukset terveydenhuoltoomme ovat noin 250 miljoonaa/v. Erään arvion mukaan vuotuiset välittömät ja välilliset kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollollemme olisivat jopa 5 miljardia. ( valtion velkaa ensi vuonna 8 miljardia).

Inhimilliset vaikutukset yhteiskuntaamme: Pahoinvointi, syrjäytyminen, lähisuhdeväkivalta.

Lasten ja nuorten alkoholinkäytössä on onneksi havaittavissa myönteistä kehitystä verrattuna esimerkiksi 80-lukuu.Yhä useampi nuori suhtautuu kriittisesti ylilyönteihin ja yhä useampi haluaa olla raitis.

Toisaalta ne jotka juovat, juovat paljon ja usein, suuria kerta-annoksia. Myös huumeet tulevat helposti kuvioihin.

Kirjassanne kuvaatte parisuhdettanne, mutta myös jonkun verran perhe-elämäänne. Erityisen kauniilla ja hienotunteisella tavalla sivuatte lapsianne. Nimenomaan sivuatte, lapset ovat kirjassa sivuroolissa . Ei ole reilua tuoda lasten näkökulmaa esille, kun puhutaan omin kasvoin.

- ” tunnemytty - minua helpotti se, että minun lisäkseni joku muukin puhui lapsille nyt painavia sanoja ja vakuuttavia sanoja alkoholismista. Tuli tunne, että joku antoi meille avaimia ryhtyä purkaman sitä tunnemyttyä, jossa olimme perheenä.”

Sen oman turvallisen aikuisen ailahteleva käytös luo epävarmuutta. Humalassa harva ihminen on lapsen silmissä mukava.

Kirjassanne kuvaatte tunteita ja tapahtumia, joita tapahtuu joka puolella suomalaiskodeissa. Alkoholismi koskettaa niin montaa suomalaista. Mutta eikö ole ihmeellistä miten vähän siitä puhutaan. Vähän samaa vaikenemista kuin lähisuhdeväkivallassakin. Liian lähellä ja liian kipeä asia.

Kuten sanoitte L-S:ssa” On tärkeää murtaa alkoholismiin liittyviä häpeän tunteita.” Ja ”Meitä on muitakin, enemmän kuin ajatellaan”

Olisiko seuraava askel meidän aikuisten vastuunkanto toisistamme. Suljemme liian usein silmämme. Työpaikoilla ei puututa, hiljaa hyväksytään.

Työterveyshuollon rooli tärkeä päihdeongelmien ehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa.

Politiikan keinot.

Kirjaa lukiessa mietin, mitkä ovat poliittisten päättäjien keinot ehkäistä alkoholismia, auttaa alkoholistia ja perhettä?

Verotus ja alkoholin hinta

Mainonta (mielikuvamainonta). -tavoite siirtää nuorten päihteiden käytön aloitusikää (Ehkäisevän Päihdetyön hanke 2006 - 2010 - Mikkeli mukana) Loppuseminaari 11.11.2010

Saatavuus

Asenteisiin vaikuttaminen

Ehkäisevät päihdepalvelut ( tarjonta, kunnat eivät osta)

Mini-interventio ja työterveyshuolto

Ikääntyvien alkoholin käyttö - seniorineuvonta ja -neuvolat

Edellä mainitut toimenpiteet enemmän ennaltaehkäisyä ja asenteisiin vaikuttamista

Poliittisten päättäjien keinot auttaa alkoholiongelmaista ovat

Palvelut (tarjonta, kunnat eivät osta palveluja) . Vain riittävän motivoituneet pääsevät hoitoon?

Mitä viestiä minulle?

Raitistuminen

Lähtee siitä, kun itse tajuat sairastavasi. Silloin kun sen tajuat, on oltava apua ja palveluja saatavilla. Kohtaavatko tarve ja tarjolla olevat palvelut?

Yhteiskunnan vastuu / oma ja läheisten vastuu

Olisiko jotain mitä yhteiskunta olisi voinut tehdä paremmin teidän kohdallanne?

Kiititte palveluista.

Parisuhdekirjana loistava. Kerroksellisuus päiväkirjat ja pohdiskelu jälkeenpäin ja toisaalta vuoropuheluna  niin, että samaa tilannetta kuvaavat molemmat omasta näkökulmastaan.

Toivon jokaisen aikuisen lukevan tämän  Selviämistarinan. Kiitos rohkeudestanne Tuulevi ja Henrik. Voimia teille molemmille!