Toivakka huolissaan Suomen metsien asemasta

Lehdistötiedote
22.10.2009
Kansanedustaja Lenita Toivakka
Julkaisuvapaa heti
 
Toivakka huolissaan Suomen metsien asemasta
 
Kansanedustaja Lenita Toivakka on huolissaan Suomen metsien asemasta hiilinieluna tulevissa ilmastoneuvotteluissa. "EU ei ole toistaiseksi pystynyt sopimaan, mitä laskutapaa ilmastoneuvotteluissa käytetään metsien hiilinielujen osalta. Suomen ja maakuntamme Etelä-Savon kannalta tällä laskentatavalla on keskeinen merkitys," toteaa Toivakka. Vaarana on, että aito suomalainen hiilinielu eli metsä muuttuu laskennassa päästöksi. Tässä laskentatavassa rangaistaisiin metsien kasvun käytöstä ja se olisi kansalliselle kilpailukyvyllemme uhka. "Metsäkadot ovat globaalisti yksi pahimmista hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista ongelmista, mutta tämä ongelma ei koske Suomea", sanoo Toivakka.
 
"Vaikka kovat ilmastotavoitteet ovat tärkeitä, Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten työpaikkojen säilyttämistä ei saa unohtaa. Tulevaisuudessa energian hinnalla on työpaikkojen säilyttämisen kannalta keskeinen merkitys", toteaa Toivakka.
 
Lisätietoja:
 
Lenita Toivakka
050 5122928