Päämajan kesäsymposium

 

Päämajan kesäsymposium
Mikaeli 30.6.2009 Mikkeli
Kansanedustaja Lneita Toivakka
 
 
(Puhuttaessa muutokset mahdollisia)
 
 
Arvoisa komissaari, hyvät naiset ja herrat!
 
Tervetuloa Etelä-Savoon, Mikkeliin ja Päämajan kesäsymposiumiin.  Seminaari järjestetään nyt toista kertaa ja tälläkin kertaa korkeatasoisen Gergijev-festivaalin yhteydessä täällä Mikaelissa.  Mikkelin Musiikkijuhlia vietetään kaupungissamme maailmankuulun kapellimestari Valeri Gergijevin johdolla jo18.kertaa.
 
Seminaarimme on syntynyt turvallisuusteeman ympärille. Tämä onkin hyvin luonteva aihe Mikkelille. Kaupunki on toiminut keskeisenä areenana usean sodan tapahtumille ja seutumme rikas historia on täynnä tarinoita näiltä ajoilta. Vaikka Mikkeli tunnetaan hyvin marsalkka Mannerheimin johtamana toisen maailmansodan päämajakaupunkina, juontavat Mikkelin seudun juuret sotilashallinnon keskuksena paljon kauemmaksi.
 
Elämme parhaillaan kansallista merkkivuotta. 200 vuotta sitten Suomi siirtyi Ruotsin osasta autonomisena suuriruhtinaskuntana osaksi Venäjän keisarikuntaa. Tuolloin päättyi Etelä-Savon asema Ruotsin itäisen sotilashallinnon keskuksena. 1700-luvun lopulla Ruotsin ja Venäjän raja kulki maakuntamme halki. Alueelle keskitettiinkin raja-aseman vuoksi sotaväkeä ja muodostettiin Savon Prikaati, jonka komentajana toimi Göran Magnus Sprengtporten. Hän oli ristiriitainen persoona, mutta oman aikansa edelläkävijä, joka teki merkittäviä uudistuksia taktiikkaan, maastokartoitukseen ja joukkojen varustuksiin.
 
Savon Prikaati on meiltä nyt lakkautettu, mutta olemme saaneet keskeisen toimijan Maavoimien esikunnan sotilashallinnon perinteitä jatkamaan. Seudun pitkä sotilashallinnollinen historia antaa aihetta ja mahdollisuuden pohdiskella tämän päivän ja tulevaisuuden turvallisuuskysymyksiä., nyt kuitenkin onneksi rauhan vallitessa.
 
Turvallisuudella tulee jatkossakin olemaan suuri merkitys Mikkelin seudulla. Maavoimien esikunnan painoarvo on suuri, mutta sen lisäksi Mikkeli tulee panostamaan turvallisuusosaamiseen. Turvateknologia innovaatiokeskuksen valmistelu on aloitettu ja se tulee toteutuessaan olemaan tärkeä osaamisalue seudullamme. Turvallisuus uhkat ovat nyt toisia kuin sotien aikana ja uusia uhkia syntyy. Tavoitteena onkin edistää turvallisuusalan kansallista tutkimus- ja kehitystyötä, vahvistaa alan yritysten toimintaedellytyksiä ja luoda uusia, houkuttelevia työpaikkoja maakuntaan.
 
 
Hyvä seminaariyleisö,
 
Etelä-Savon maakunta on äskettäin saanut valmiiksi uuden maakuntastrategian. Strategia on uudenlainen, konkreettinen ja sillä on selkeät tavoitteet. Uskomme, että vahvat, menestyvät yritykset ja niiden tuomat uudet työpaikat kääntävät maakuntamme negatiivisen väestökehityksen muuttovoitoksi. Strategian avulla on tarkoitus vahvistaa edelleen vahvuuksiamme sekä hakea uutta elinvoimaa ehkä jopa itsestään selvistä asioista, jotka ovat ympärillämme.
 
Vahvojen osaamiskeskittymien lisäksi meillä on metsät ja Saimaa, joiden kaikkia mahdollisuuksia ei lähestulkoon ole vielä käytetty, ei edes oivallettu. Kun maailman toiselta laidalta järviluontoamme ihaillaan, sen koetaan olevan jotain hyvin ainutlaatuista ja yksi maailman ihmeistä.  Saimaa onkin ainoana kohteena Suomesta mukana äänestyksessä, jossa valitaan maailman seitsemää ihmettä. Tämä nettiäänestys päättyy ensi viikolla ja kehotankin teitä kaikkia vielä käyttämään ääntänne tässä maailmanlaajuisessa kisassa. ( Saimaa sijalla 8.)
 
Tänään täällä Päämajan kesäseminaarissa paneudutaan maailmantalouden ja turvallisuuden kytköksiin. Maailmantalous on myllerryksessä ja turvallisuusuhkat ja -kriisit ovat arkipäivää eri puolilla maailmaa. Olemme saaneet tänne Mikaelin Martti Talvela -saliin erittäin korkeatasoisia vieraita jotka omissa puheenvuoroissaan käsittelevät näitä ajankohtaisia asioita eri näkökulmista.
 
Maailmantalouden myllerrys on koskettanut myös Etelä-Savoa.  Monet yritykset ovat täälläkin ajautuneet vaikeuksiin ja lomautuksia sekä irtisanomisia on paljon. Taantuma tuntuu monessa perheessä. Alkuvuodesta kuitenkin työttömyysluvut ovat Mikkelissä lähteneet hitaasti pienenemään. Tähän on varmasti syynä pienyritys- ja palveluvaltainen elinkeinorakenteemme, mutta myös se, että täällä tapahtuu juuri nyt positiivisia ehkä poikkeuksellisiakin asioita. Täällä investoidaan voimakkaasti tulevaan. Kaupungin keskustassa on menossa suuret investoinnit. Ja Mikkeli kehittyy yksityisen sektorin ja kaupungin yhteistyöllä. Myös Mikkelin sataman suunnittelu on viimein käynnistynyt ja se tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kaikella tällä tavoitellaan uutta yritystoimintaa, uusia työpaikkoja ja uusia asukkaita. Taantuman yli katsotaan ja tulevaisuutta rakennettaan.
 
Näillä sanoilla avaan tämän Päämajan Kesäsymposiumin, jonka uskon tuovan erittäin painavaa asiaa keskelle Etelä-Savon vilkasta kulttuurikesää.
 
Ja samalla toivotan kaikkien järjestäjien Etelä-Savon maakuntaliiton, Länsi-Savon ja Mikkelin Kaupungin puolesta teidät lämpimästi tervetulleiksi tänne Mikaeliin ja toivon kaikille oikein antoisaa ja ajatuksia herättävää seminaari-iltapäivää.