Elvytyspaketti auttaa kuntataloutta

 

Lehdistötiedote
Kansanedustaja Lenita Toivakka
Julkaisuvapaa
 
 
Elvytyspaketti auttaa kuntataloutta
 
Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) muistutti eilen eduskunnassa vuoden 2009 lisätalousarvion lähetekeskustelussa, että opposition kritisoima Kela-maksun poisto helpottaa erityisesti kuntien asemaa, joille hyöty poistosta jakautuu työntekijämaksujen suhteessa. "Kunnille Kela-maksun poisto merkitsee vuosittain 248 miljoonan euron nettosäästöä", Toivakka sanoi. Yritykset hyötyvät kuntien tapaan Kela-maksun poistosta. "Kun yrityksiä tuetaan laajalla toimenpidepakilla, säilyvät samalla työpaikat. Tämä on tehokkain keino turvata kuntien tulokehitystä ja kuntataloutta", Toivakka jatkoi. Hänen mukaansa taantuma on nyt kohdannut yksityisen sektorin. Vaikutukset kuntiin tulevat viiveellä, ja elvytyspaketin toimenpiteillä niitä pystytään toivottavasti ehkäisemään. "Kuntatalouden tilaa on syytä pohtia tarkemmin maaliskuussa pidettävässä kehysriihessä", Toivakka sanoi.
 
Opposition syytöksiä elvytystoimien riittämättömyydestä Toivakka piti huonosti perusteltuina. "Suomi elvyttää laskelmien mukaan kolmanneksi eniten EU:n jäsenmaista ja aloitti toimet ensimmäisinä. Taloutemme on voimakkaan vientivoittoinen, joten on selvää, ettei mikään elvytyspaketti voi täysin parantaa kriisiä ennen kansainvälisen talouden nousua", Toivakka myönsi. Puheenvuoronsa lopuksi hän muistutti, ettei talouden alamäki kosketa kaikkia suomalaisia samalla tavoin. "Palkansaajilla ja erityisesti eläkeläisillä tilanne on hyvä, sillä verotus kevenee ja ostovoima kasvaa", Toivakka sanoi. Eläkeläiset hyötyvät lisäksi suuresta indeksikorotuksesta.
 
Lisätietoja:
Lenita Toivakka
050 5122928