Toivakka: Yliopistokeskuksiin on otettu oikea linja

 

Lehdistötiedote
Kansanedustaja Lenita Toivakka
Julkaisuvapaa 17.10.2008 klo 12.00
 
 
Toivakka: Yliopistokeskuksiin on otettu oikea linja
 
Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) tukee Kokoomuksen kantaa yliopistokeskusten tulevaisuuden turvaamiseksi sisällyttämällä ne valmistelussa olevaan uuteen yliopistolakiin. "Yliopistokeskukset ovat erittäin tärkeitä, koska ne vastaavat joustavasti ja monitieteisesti alueellisiin koulutus- ja tutkimustarpeisiin", Toivakka sanoi. Hänen mukaansa ne ovat mahtava mahdollisuus myös yliopistoille. "Yliopistokeskukset helpottavat yliopistojen keskinäistä yhteistyötä, ja tämän on oltava mahdollista myös uudessa yliopistolaissa", Toivakka totesi. Esimerkiksi Mikkelissä yliopistokeskus lisää kaupungissa ja lähialueilla toimivien yritysten mahdollisuuksia tuottamalla korkeatasoista tutkimusta ja lisäämällä alueen vetovoimaisuutta.
 
Myös hallintovaliokunta talousarviolausunnossaan korostaa yliopistokeskusten merkitystä alueellisena kehittäjänä. "Yliopistokeskusten rahoitus on turvattava myös yliopistojen autonomian lisääntyessä", vaatii hallintovaliokunnan jäsenenä toimiva Toivakka. Opetusministeriön valmistelema yliopistolain uudistus on yliopistojen kauan toivoma toimenpide, jolla vahvistetaan niiden autonomiaa ja rahoituspohjaa. "Uudistusten yhteydessä on tärkeää säilyttää alueellisesti kattava yliopistoverkosto, jossa myös yliopistokeskusten asema on turvattu", Toivakka päätti.
 
Lisätietoja:
Lenita Toivakka
0505122928